Vergoeding geriatrische revalidatie

Wat krijgt u vergoed voor geriatrische revalidatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Geriatrische revalidatiezorg is de zorg voor kwetsbare ouderen na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. In een revalidatie-instelling krijgt u meerdere soorten zorg tegelijk, bijvoorbeeld van een fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Het doel is dat u zo snel mogelijk weer naar huis kunt. Deze zorg wordt maximaal 6 maanden vergoed vanuit de basisverzekering. Duurt uw revalidatietraject langer, dan heeft u onze toestemming nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.

U heeft een verwijzing nodig van een specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist. Het is belangrijk dat uw revalidatietraject start binnen één week na het ziekenhuisverblijf. Is er geen sprake van een ziekenhuisverblijf? Dan is geriatrische revalidatiezorg ook toegankelijk na een geriatrisch assessment in het ziekenhuis. Dit is een onderzoek dat de aandoeningen en problemen van een oudere in kaart brengt.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico. te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener met een contract voor geriatrische revalidatie? Vind een zorgverlener bij u in de buurt. Zoek op ‘geriatrische revalidatiezorg’ en kies welke zorg bij uw situatie past.

Hoe snel kunt u terecht bij geriatrische revalidatiezorg?

Heeft u geriatrische revalidatiezorg nodig? Kijk hier voor alle afspraken over wachttijden en bereikbaarheid.