Vergoeding geriatrische revalidatie

Wat krijgt u vergoed voor geriatrische revalidatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Geriatrische revalidatiezorg is de zorg voor kwetsbare ouderen na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. In een revalidatie-instelling krijgt u meerdere soorten zorg tegelijk, bijvoorbeeld van een fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Het doel is dat u zo snel mogelijk weer naar huis kunt. Deze zorg wordt maximaal 6 maanden vergoed vanuit de basisverzekering. Duurt uw revalidatietraject langer, dan hebt u onze toestemming nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.

U hebt een verwijzing nodig van een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist. Het is belangrijk dat uw revalidatietraject start binnen één week na het ziekenhuisverblijf. Is er geen sprake van een ziekenhuisverblijf? Dan is geriatrische revalidatiezorg ook toegankelijk na een geriatrisch assessment in het ziekenhuis. Dit is een onderzoek dat de aandoeningen en problemen van een oudere in kaart brengt.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener.

Hoe snel kunt u terecht bij: geriatrische revalidatiezorg?

Hebt u geriatrische revalidatiezorg nodig? Kijk hier voor alle afspraken over wachttijden en bereikbaarheid

Nog vragen? We zijn er voor u