Vergoeding preventief onderzoek hart en bloedvaten

Wat krijgt u vergoed voor preventief onderzoek van hart en bloedvaten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Wij vergoeden preventief onderzoek van hart en bloedvaten uit onze aanvullende verzekeringen. Het preventief onderzoek is gericht op (risicofactoren voor) aandoeningen waarvoor een effectieve en doelmatige behandeling mogelijk is. Het onderzoek moet worden uitgevoerd door uw huisarts of een bevoegde medewerker van uw huisartsenpraktijk.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

U krijgt geen vergoeding voor zelftesten, keuringen, werkplekonderzoeken, programmatische preventie, onderzoeken waar een vergunning voor nodig is op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek, onderzoeken die in strijd met de wet zijn en beeldvormende diagnostiek (Total Body Scan). Voor sportmedische onderzoeken kunt u gebruikmaken van de vergoedingen voor sportmedisch advies.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico. . 

Als u of uw bloed wordt onderzocht in een laboratorium, dan betaalt u de kosten hiervoor wel eerst uit uw eigen risico. 

Waar kunt u terecht?

U kunt voor een preventief onderzoek terecht bij uw huisarts. Op zoek naar een zorgverlener bij u in de buurt? Vind een zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: huisarts.