Vergoeding preventief onderzoek hart en bloedvaten

Wat krijgt u vergoed voor preventief onderzoek van hart en bloedvaten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Wij vergoeden preventief onderzoek van hart en bloedvaten uit onze aanvullende verzekeringen. Het preventief onderzoek is gericht op (risicofactoren voor) aandoeningen waarvoor een effectieve en doelmatige behandeling mogelijk is. Het onderzoek moet worden uitgevoerd door uw huisarts of een bevoegde medewerker van uw huisartsenpraktijk.

U krijgt geen vergoeding voor zelftesten, keuringen, werkplekonderzoeken, programmatische preventie, onderzoeken waar een vergunning voor nodig is op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek, onderzoeken die in strijd met de wet zijn en beeldvormende diagnostiek (Total Body Scan). Voor sportmedische onderzoeken kunt u gebruikmaken van de vergoedingen voor sportmedisch advies.

Bent u collectief verzekerd?

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico. te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering. te betalen.

Wordt u of uw bloed onderzocht in een laboratorium? Dan betaalt u de kosten hiervoor wel eerst uit uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kunt voor een preventief onderzoek terecht bij uw huisarts. Op zoek naar een huisarts met een contract? Vind een huisarts bij u in de buurt.