Vergoeding preventief onderzoek hart en bloedvaten

Wat krijgt u vergoed voor preventief onderzoek van hart en bloedvaten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Wij vergoeden preventief onderzoek van hart en bloedvaten uit onze aanvullende verzekeringen. Het preventief onderzoek is gericht op (risicofactoren voor) aandoeningen waarvoor een effectieve en doelmatige behandeling mogelijk is. Het onderzoek moet worden uitgevoerd door uw huisarts of een bevoegde medewerker van uw huisartsenpraktijk.

U krijgt geen vergoeding voor zelftesten, keuringen, werkplekonderzoeken, programmatische preventie, onderzoeken waar een vergunning voor nodig is op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek, onderzoeken die in strijd met de wet zijn en beeldvormende diagnostiek (Total Body Scan). Voor sportmedische onderzoeken kunt u gebruikmaken van de vergoedingen voor sportmedisch advies.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Wordt u of uw bloed onderzocht in een laboratorium? Dan betaalt u de kosten hiervoor wel eerst uit uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kunt voor een preventief onderzoek terecht bij uw huisarts. Op zoek naar een huisarts met een contract? Vind een huisarts bij u in de buurt.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven