Vergoeding onderzoek naar kanker bij kinderen

Wat krijgt u vergoed voor onderzoek naar kanker bij kinderen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Onderzoek naar kanker bij kinderen vergoeden wij uit de basisverzekering. De vergoeding krijgt u als u naar de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) gaat.

SKION is een samenwerkingsverband van de afdelingen kinderoncologie van academische ziekenhuizen. De stichting streeft ernaar de best beschikbare behandeling te bieden voor kinderen met kanker en hun ouders. Oncologische hulp voor kinderen is een vorm van medisch-specialistische zorg. Gaat u naar een andere stichting, dan wordt deze zorg niet vergoed.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Wilt u weten wat de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) voor u kan doen? Kijk op www.skion.nl.

Wat regelt u zelf?

U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

CZ Zorgteam

U kunt bij het zorgteam terecht voor uitleg over regelingen, voor ondersteuning of voor vragen die met uw persoonlijke situatie te maken hebben.

Naar boven