Vergoeding medisch specialistische zorg

Wat krijgt u vergoed voor medisch specialistische zorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Medisch specialistische zorg is zorg door medisch specialisten. U krijgt dit vergoed uit uw basisverzekering. Onder medisch specialistische zorg vallen onder andere het consult van de medisch specialist, onderzoeken, geneesmiddelen, hulpmiddelen, verpleging en de meeste ziekenhuiszorg, bijvoorbeeld:

  • knieoperatie of heupoperatie (vervangen van knie of heup)
  • behandelingen bij kanker zoals operaties, bestralingen of chemotherapie
  • röntgenfoto, MRI scan of kijkoperatie
  • behandelingen bij hersenbloedingen of hartinfarcten
  • behandelingen bij hart- en vaatziekten, zoals katheterisatie, dotteren, plaatsen van stent, bypassoperatie
  • behandeling van spataderen (valt onder flebologie)
  • bariatrische chirurgie (gastric bypass, gastric sleeve, maagverkleining)
  • staaroperatie
  • amandelen knippen

Voor medisch specialistische zorg hebt u altijd een verwijzing nodig van een (huis)arts of een medisch specialist.

De vergoeding krijgt u als u naar een zorgverlener of zelfstandig behandelcentrum (ZBC) gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis of ZBC? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Nieuwe of experimentele behandelingen

Soms wordt een behandeling niet vergoed. Bijvoorbeeld omdat de behandeling nieuw of experimenteel is. Dan is eerst nog verder onderzoek nodig naar de resultaten van deze behandeling. Lees meer over de vergoeding van nieuwe of experimentele behandelingen.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener bij u in de buurt? Vind een zorgverlener.

Alleen een contract bij goede prestaties

CZ maakt met alle ziekenhuizen in Nederland afspraken over de kwaliteit van de zorg. Zijn de prestaties van een ziekenhuis onvoldoende bij een bepaalde behandeling? Dan sluiten wij voor deze behandeling geen contract met dit ziekenhuis. In 2017 geldt dit voor enkele ziekenhuizen bij de behandeling van: