Vergoeding medisch specialistische zorg

Wat krijgt u vergoed voor medisch specialistische zorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Medisch specialistische zorg is zorg door medisch specialisten. U krijgt dit in de meeste gevallen vergoed uit uw basisverzekering. Vanuit sommige aanvullende verzekeringen krijgt u een vergoeding voor specifieke medisch specialistische zorg zoals ooglidcorrecties en sterilisatie. 

Onder medisch specialistische zorg vallen onder andere het consult van de medisch specialist, onderzoeken, verpleging en de meeste ziekenhuiszorg, bijvoorbeeld:

 • knieoperatie of heupoperatie (vervangen van knie of heup)
 • behandelingen bij kanker zoals operaties, bestralingen of chemotherapie
 • röntgenfoto, MRI scan of kijkoperatie
 • onderzoek bij de gynaecoloog
 • behandelingen bij hersenbloedingen of hartinfarcten
 • behandelingen bij hart- en vaatziekten, zoals katheterisatie, dotteren, plaatsen van stent, bypassoperatie
 • behandeling van spataderen (valt onder flebologie)
 • bariatrische chirurgie (gastric bypass, gastric sleeve, maagverkleining)
 • staaroperatie
 • amandelen knippen
 • abortus bij zwangerschappen die om medische redenen moeten worden beëindigd

Voordat u aan de behandeling begon, hebt u een verwijzing gehad van een huisarts, verloskundige, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts of bedrijfsarts.

De vergoeding geldt als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan betaalt u mogelijk (een deel van) de kosten zelf. Dit is afhankelijk van uw polis. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Nieuwe of experimentele behandelingen

Soms wordt een behandeling niet vergoed. Bijvoorbeeld omdat de behandeling nieuw of experimenteel is. Dan is eerst nog verder onderzoek nodig naar de resultaten van deze behandeling. Lees meer over de vergoeding van nieuwe of experimentele behandelingen.

Voorwaardelijke zorg

Sommige zorg krijgt u voorwaardelijk vergoed. Voorwaardelijke vergoedingen zijn vergoedingen die nog niet definitief zijn opgenomen in de basisverzekering. Het Zorginstituut Nederland beoordeelt welke behandelingen hieronder vallen.
Kijk voor welke behandelingen en medicijnen u een voorwaardelijke vergoeding kunt krijgen 

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener bij u in de buurt? Vind een zorgverlener. U kunt zoeken op ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum of behandeling.

Hoe snel kunt u terecht?

Voor sommige behandelingen kunt u alleen bij gespecialiseerde zorgverleners terecht

CZ maakt met alle ziekenhuizen in Nederland afspraken over de kwaliteit van de zorg. Maar voor bepaalde behandelingen of aandoeningen contracteren we alleen gespecialiseerde zorgverleners en kopen we deze zorg ’selectief’ in. Voor 2018 geldt dat voor:

Welke zorgaanbieders zijn voor deze behandelingen gecontracteerd in 2018?

Wilt u weten welke zorgaanbieders aan de kwaliteitseisen van CZ voldoen en voor deze behandeling zijn gecontracteerd voor 2018? Kijk dan in de  Zorgvinder.

Lees meer over selectieve inkoop