Vergoeding lichttherapie

Wat krijgt u vergoed voor lichttherapie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Lichttherapie in het ziekenhuis krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Lichttherapie thuis (met apparatuur uit het ziekenhuis) krijgt u vergoed bij ernstige psoriasis en ernstige vitiligo.

De vergoeding krijgt u als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Aanvullende verzekering

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Hebt u lichttherapie nodig in verband met ernstige psoriasis of vitiligo? Dan kiest u zelf uw ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum. Bel voor meer informatie de CZ Ziekenhuislijn: (013) 593 82 40.

Hebt u lichttherapie nodig in verband met ernstig eczeem? Dan kiest u zelf van welke leverancier u de apparatuur koopt of huurt. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de huur- of aanschafkosten van de apparatuur voor lichttherapie bij de indicatie eczeem moet u vooraf toestemming bij ons aanvragen.