Vergoedingen aangepaste lingerie of zwemkleding

Wat krijgt u vergoed voor aangepaste lingerie of aangepaste zwemkleding? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Eigen risico

U betaalt geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico..


Bent u collectief verzekerd?

Wat krijgt u vergoed?

Onderging u een borstamputatie en wilt u een aangepaste bh of aangepaste zwemkleding? Dan krijgt u hiervoor een eenmalige vergoeding uit verschillende aanvullende verzekeringen. De lingerie of zwemkleding moet binnen 36 maanden na de borstamputatie worden aangeschaft.

Wat krijgt u niet vergoed?

Aangepaste lingerie die direct na de operatie wordt ingezet om de wond (beter) te laten genezen en voor uw draagcomfort tijdens het genezingsproces:

  • postoperatieve bh (altijd voor eigen rekening)
  • druk-bh (altijd voor eigen rekening)
  • compressiehesje of compressie-bh. Als de specialist aangeeft dat het dragen hiervan na de operatie noodzakelijk is, dan vallen de kosten onder de ziekenhuisrekening en worden deze niet apart bij u in rekening gebracht. Maar als de specialist het dragen van de compressie-bh of compressiehesje niet noodzakelijk acht, dan moet u deze zelf aanschaffen. Wij vergoeden de kosten dan niet.

Waar kunt u terecht?

  • U kunt terecht bij elke leverancier van aangepaste lingerie.
  • Uit de nota moet altijd duidelijk blijken dat het om aangepaste lingerie of zwemkleding na borstamputatie gaat.