Vergoeding medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis

Wat krijgt u vergoed voor medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U krijgt deze begeleiding na een ziekenhuisopname van minstens 1 nacht. De begeleiding houdt in:

  • Het ziekenhuis wisselt na uw opname informatie over uw andere of nieuwe medicijnen digitaal uit met uw apotheek. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
  • Uw apotheek bespreekt deze informatie vervolgens met u.

De poliklinische apotheek of uw apotheek kan deze medicatiebegeleiding bij u in rekening brengen. U ziet dan een apart bedrag hiervoor op uw declaratieoverzicht staan. De apotheek mag voor deze overdracht € 15 rekenen. Let op: worden er tijdens uw opname nieuwe medicijnen voorgeschreven? Dan wordt voor de uitleg van elk nieuw medicijn het begeleidingsgesprek voor een nieuw geneesmiddel in rekening gebracht.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2021 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een apotheek met een contract? Vind een apotheek bij u in de buurt.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven