Vergoeding medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis

Wat krijgt u vergoed voor medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U krijgt deze begeleiding na een ziekenhuisopname van minstens 1 nacht. De begeleiding houdt in:

  • Het ziekenhuis wisselt na uw opname informatie over uw andere of nieuwe medicijnen digitaal uit met uw apotheek. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
  • Uw apotheek bespreekt deze informatie vervolgens met u.

Sinds 1 januari 2015 kan de poliklinische apotheek of uw apotheek deze medicatiebegeleiding bij u in rekening brengen. U ziet dan een apart bedrag hiervoor op uw declaratieoverzicht staan. De apotheek mag voor deze overdracht € 15,- rekenen. Let op: worden er tijdens uw opname nieuwe medicijnen voorgeschreven? Dan wordt voor de uitleg van elk nieuw medicijn het begeleidingsgesprek voor een nieuw geneesmiddel in rekening gebracht.

Heeft de apotheek een contract met ons? Dan vergoeden we 100% van de kosten. Met gecontracteerde zorgverleners hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Heeft de apotheek geen contract met ons? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van uw basisverzekering.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2018 blijft het verplicht eigen risico € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Heeft uw apotheek een contract met ons? Vind uw apotheek.