Vergoeding medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis

Wat krijgt u vergoed voor medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u vergoed uit uw basisverzekering

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.


Wat krijgt u vergoed?

Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U krijgt deze begeleiding na een ziekenhuisopname van minstens 1 nacht. De begeleiding houdt in:

  • Het ziekenhuis wisselt na uw opname informatie over uw andere of nieuwe medicijnen digitaal uit met uw apotheek. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
  • Uw apotheek bespreekt deze informatie vervolgens met u.

De poliklinische apotheek of uw apotheek kan deze medicatiebegeleiding bij u in rekening brengen. U ziet dan een apart bedrag hiervoor op uw declaratieoverzicht staan. De apotheek mag voor deze overdracht € 15 rekenen. Let op: worden er tijdens uw opname nieuwe medicijnen voorgeschreven? Dan wordt voor de uitleg van elk nieuw medicijn het in rekening gebracht.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Waar kunt u terecht ?

Op zoek naar een apotheek met een contract? Vind een apotheek bij u in de buurt.