Vergoeding mondzorg bij ongevallen

Wat krijgt u vergoed voor mondzorg bij ongevallen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Voor deze vergoeding is in 2018 een voorwaarde gewijzigd t.o.v. 2017.

Krijgt u te maken met onvoorziene tandheelkundige kosten vanwege een ongeval? En is geen vergoeding mogelijk uit de basisverzekering? Dan vergoeden wij uit onze aanvullende verzekeringen maximaal € 10.000,- per ongeval. Voor deze vergoeding geldt dat:
  • U tijdens het ongeval al bij ons verzekerd was.
  • U een aanvraag voor de behandeling bij ons indient voordat de behandeling begint en binnen 3 maanden na het ongeval. Vaak kan uw zorgverlener dit voor u doen.
  • Vanaf 2018 geldt de voorwaarde dat de behandeling binnen 2 jaar na het ongeval moet zijn afgerond. Moet de (definitieve) behandeling uitgesteld worden omdat het gebit nog niet volgroeid is? Dan geldt deze termijn van 2 jaar niet.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een tandarts of kaakchirurg bij u in de buurt? Vind een tandarts of kaakchirurg. U hebt een akkoordverklaring van ons nodig. Uw tandarts of kaakchirurg kan deze bij ons aanvragen door een behandelplan op te stellen en deze naar ons op te sturen. Op basis van het behandelplan beoordelen wij of de behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Als dat zo is, dan ontvangt u een akkoordverklaring voor de voorgestelde behandeling. Is er sprake van betrokkenheid van derden? Dan verhalen wij de schade.