Vergoeding mondzorg bij ongevallen

Wat krijgt u vergoed voor mondzorg bij ongevallen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Krijgt u te maken met onvoorziene tandheelkundige kosten vanwege een ongeval? En is geen vergoeding mogelijk uit de basisverzekering? Dan vergoeden wij uit onze aanvullende verzekeringen maximaal € 10.000,- per ongeval. Voor deze vergoeding geldt dat u tijdens het ongeval al bij ons verzekerd was. Verder moet u voorafgaand aan de behandeling en binnen 3 maanden na het ongeval een aanvraag voor de behandeling bij ons indienen. Uw zorgverlener kan dit vaak voor u doen.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een tandarts of kaakchirurg bij u in de buurt? Vind een tandarts of kaakchirurg. U hebt een akkoordverklaring van ons nodig. Uw tandarts of kaakchirurg kan deze bij ons aanvragen door een behandelplan op te stellen en deze naar ons op te sturen. Op basis van het behandelplan beoordelen wij of de behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Als dat zo is, dan ontvangt u een akkoordverklaring voor de voorgestelde behandeling. Is er sprake van betrokkenheid van derden? Dan verhalen wij de schade.