Vergoeding mondzorg na ongevallen

Wat krijgt u vergoed voor mondzorg na een ongeval? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Eigen risico

U betaalt geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering..

 

Voor tandheelkundige kosten die geheel of gedeeltelijk gedekt zijn vanuit de basisverzekering (zoals de kaakchirurg) betaalt u wel eigen risico.

Eigen bijdrage

U betaalt geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Bent u collectief verzekerd?

Wat krijgt u vergoed?

Krijgt u te maken met onvoorziene tandheelkundige kosten vanwege een ongeval? En is geen vergoeding mogelijk uit de basisverzekering? Dan vergoeden wij uit onze aanvullende verzekeringen maximaal € 10.000 per ongeval. Voor deze vergoeding geldt dat:

  • U tijdens het ongeval al bij ons verzekerd was.
  • U een aanvraag voor de behandeling bij ons indient voordat de behandeling begint en binnen 3 maanden na het ongeval. Vaak kan uw zorgverlener dit voor u doen.
  • De behandeling moet binnen 2 jaar na het ongeval zijn afgerond. Moet de (definitieve) behandeling uitgesteld worden omdat het gebit nog niet volgroeid is? Dan geldt deze termijn van 2 jaar niet.

Gebruik de CZ app en bekijk uw persoonlijke vergoeding voor mondzorg bij een ongeval. Heeft u de CZ app nog niet? Download deze dan direct.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een tandarts of kaakchirurg met een contract:

 

U hebt altijd toestemming van ons nodig. Uw tandarts of kaakchirurg kan een akkoordverklaring bij ons aanvragen met de volgende gegevens:

  • Het complete behandelplan
  • De behandelhistorie
  • Foto's (van situatie gebit vóór ongeval en recente foto's van na ongeval)
  • Een kostenberekening
  • Het ongevallenverslag van de huisarts, spoedeisende hulp of spoedtandarts/kaakchirurg (indien van toepassing)

 

Wij beoordelen binnen 10 werkdagen of u een akkoordverklaring krijgt. En of u de behandeling dus vergoed krijgt. Is er een derde betrokken bij uw ongeval? Dan verhalen wij de schade.