Vergoeding mondzorg na ongevallen

Wat krijgt u vergoed voor mondzorg na een ongevallen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Krijgt u te maken met onvoorziene tandheelkundige kosten vanwege een ongeval? En is geen vergoeding mogelijk uit de basisverzekering? Dan vergoeden wij uit onze aanvullende verzekeringen maximaal € 10.000 per ongeval. Voor deze vergoeding geldt dat:

  • U tijdens het ongeval al bij ons verzekerd was.
  • U een aanvraag voor de behandeling bij ons indient voordat de behandeling begint en binnen 3 maanden na het ongeval. Vaak kan uw zorgverlener dit voor u doen.
  • De behandeling moet binnen 2 jaar na het ongeval zijn afgerond. Moet de (definitieve) behandeling uitgesteld worden omdat het gebit nog niet volgroeid is? Dan geldt deze termijn van 2 jaar niet.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een tandarts of kaakchirurg met een contract:

U hebt altijd een akkoordverklaring van ons nodig. Uw tandarts of kaakchirurg kan deze bij ons aanvragen door een behandelplan op te stellen en deze met alle benodigde gegevens naar ons op te sturen. Op basis van de ingestuurde gegevens, beoordelen wij of de behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Als dat zo is, dan ontvangt u een akkoordverklaring voor de voorgestelde behandeling. Is er sprake van betrokkenheid van derden? Dan verhalen wij de schade.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven