Vergoeding mondzorg na ongevallen

Wat krijgt u vergoed voor mondzorg na een ongeval? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Krijgt u te maken met onvoorziene tandheelkundige kosten vanwege een ongeval? En is geen vergoeding mogelijk uit de basisverzekering? Dan vergoeden wij uit onze aanvullende verzekeringen maximaal € 10.000 per ongeval. Voor deze vergoeding geldt dat:

  • U tijdens het ongeval al bij ons verzekerd was.
  • U een aanvraag voor de behandeling bij ons indient voordat de behandeling begint en binnen 3 maanden na het ongeval. Vaak kan uw zorgverlener dit voor u doen.
  • De behandeling moet binnen 2 jaar na het ongeval zijn afgerond. Moet de (definitieve) behandeling uitgesteld worden omdat het gebit nog niet volgroeid is? Dan geldt deze termijn van 2 jaar niet.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een tandarts of kaakchirurg met een contract:

U hebt altijd toestemming van ons nodig. Uw tandarts of kaakchirurg kan een akkoordverklaring bij ons aanvragen met de volgende gegevens:

  • Het complete behandelplan
  • De behandelhistorie
  • Foto's (van situatie gebit vóór ongeval en recente foto's van na ongeval)
  • Een kostenberekening
  • Het ongevallenverslag van de huisarts, spoedeisende hulp of spoedtandarts/kaakchirurg (indien van toepassing)

Wij beoordelen binnen 10 werkdagen of u een akkoordverklaring krijgt. En of u de behandeling dus vergoed krijgt. Is er een derde betrokken bij uw ongeval? Dan verhalen wij de schade.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven