Vergoeding ooglidcorrectie

Wat krijgt u vergoed voor een ooglidcorrectie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

In 2016 krijgt u een vergoeding voor een ooglidcorrectie uit de basisverzekering als sprake is van een verslapt of verlamd bovenooglid. De verlamming of verslapping moet dan het gevolg zijn van een chronische aandoening of afwijking vanaf de geboorte.

In 2017 krijgt u een vergoeding voor een ooglidcorrectie uit de basisverzekering als sprake is van ernstige gezichtsveldbeperking door verslapping of verlamming van het bovenooglid.

Aanvullende verzekering

In 2016 kan een ooglidcorrectie ook worden vergoed uit de aanvullende verzekering. De ernstige verslapping of verlamming van het bovenooglid mag niet het gevolg zijn van een chronische aandoening of afwijking vanaf de geboorte.

In 2017 vervalt de vergoeding uit de aanvullende verzekering.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2016 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

U betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekering.

Waar kunt u terecht?

  • U kunt terecht bij een ziekenhuis of Zelfstandig Behandel Centrum. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hebt u een verwijzing nodig van uw arts en u moet een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Voor deze akkoordverklaring is het belangrijk dat u foto's meestuurt van uw ogen voor de ingreep. Met deze foto's moet duidelijk worden dat de ingreep voldoet aan onze voorwaarden voor vergoeding. Ook krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.
  • Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener. Zoek voor een vergoeding uit de basisverzekering op: 'ooglidcorrectie - plastische chirurgie (basisverzekering)' of 'ooglidcorrectie - oogheelkunde (basisverzekering)'.