Vergoeding ooglidcorrectie

Wat krijgt u vergoed voor een ooglidcorrectie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Hebt u een verslapt of verlamd bovenooglid? Dan krijgt u een vergoeding voor een ooglidcorrectie vanuit uw basisverzekering alleen als de verlamming of verslapping het gevolg is van een aangeboren afwijking of een chronische aandoening vanaf de geboorte.

U krijgt de vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Aanvullende verzekering

Hebt u een ernstige verslapping van het bovenooglid en deze is niet als gevolg van een aangeboren afwijking of een chronische aandoening vanaf de geboorte? Dan kan een correctie worden vergoed uit de aanvullende verzekering.

U krijgt een vergoeding uit uw aanvullende verzekering als het verslapte ooglid waarvoor u de correctie aanvraagt minstens de helft van uw pupil bedekt als u recht vooruit kijkt, waardoor sprake is van ernstige gezichtsveldbeperking. De vergoeding bij een bovenooglidcorrectie geldt voor beide ogen en niet voor één oog.

U krijgt een volledige vergoeding vanuit de aanvullende verzekering alleen als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. Let op: De aanvullende verzekering Jongeren biedt geen vergoeding.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2016 is uw verplichte eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een ziekenhuis of Zelfstandig Behandel Centrum.

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener. Zoek voor een vergoeding uit de basisverzekering op: 'ooglidcorrectie - plastische chirurgie (basisverzekering)' of 'ooglidcorrectie - oogheelkunde (basisverzekering)'. Zoek voor een vergoeding uit de aanvullende verzekering op: 'ooglidcorrectie - plastische chirurgie (aanvullende verzekering)' of 'ooglidcorrectie - oogheelkunde (aanvullende verzekering)'. Over ziekenhuizen kunt u ook kwaliteitsinformatie vinden.

U hebt een verwijzing nodig van uw arts en u moet een akkoordverklaring bij ons aanvragen.


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Anderen vroegen naar