Vergoeding orgaantransplantatie

Wat krijgt u vergoed voor orgaantransplantatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Deze vergoeding is niet veranderd ten opzichte van 2016.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u een nieuw orgaan nodig? En u hebt een indicatie voor een vorm van transplantatie die niet meer in de experimentele fase is? Dan krijgt u een vergoeding voor een orgaantransplantatie alleen vanuit uw basisverzekering. U krijgt een vergoeding voor het volgende:

  • De transplantatie van weefsels en organen.
  • De specialistisch-geneeskundige zorg voor het selecteren en opereren van de donor.
  • De behandeling van het transplantatiemateriaal als de donor is overleden.
  • Opname in het ziekenhuis van de donor voor de selectie of operatie tot maximaal 13 weken na het einde van de opname. Voor leverdonoren is dit maximaal 6 maanden.
  • Vervoer van de donor binnen Nederland in verband met de selectie, opname en ontslag uit een ziekenhuis, en de zorg tot 13 weken (of 6 maanden) na het einde van de opname.
  • Vervoer van en naar Nederland als de donor in het buitenland woont en het gaat om een transplantatie van een nier, lever of beenmerg bij een verzekerde in Nederland.
  • Kosten van de donor die deze moet maken als hij in het buitenland woont. Bijvoorbeeld reiskosten voor het laten doen van een screening in het land waar de donor woont.

U krijgt de vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Let op: U ontvangt geen vergoeding voor de verblijfskosten in Nederland van een in het buitenland wonende donor of voor eventueel misgelopen inkomsten van een donor.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2016 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

De nacontroles vallen niet onder het eigen risico als u een nier of lever hebt gedoneerd. De kosten van vervoer van de donor bij orgaantransplantatie vallen onder de eigen zorgverzekering. Hiervoor betaalt de donor geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener.


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Uw vraag: ""
chat

Ik beantwoord vragen over de vergoedingen van CZ. Wat is uw vraag?

Vorige
Was dit antwoord behulpzaam?
We vinden het fijn als u ons vertelt waarom niet.
Bedankt voor uw mening!

Anderen vroegen naar