Vergoeding orgaantransplantatie

Wat krijgt u vergoed voor orgaantransplantatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u een nieuw orgaan nodig? En u hebt een indicatie voor een vorm van transplantatie die niet meer in de experimentele fase is? Dan krijgt u een vergoeding voor een orgaantransplantatie alleen vanuit uw basisverzekering. U krijgt een vergoeding voor het volgende:

  • De transplantatie van weefsels en organen.
  • De specialistisch-geneeskundige zorg voor het selecteren en opereren van de donor.
  • De behandeling van het transplantatiemateriaal als de donor is overleden.
  • Opname in het ziekenhuis van de donor voor de selectie of operatie tot maximaal 13 weken na het einde van de opname. Voor leverdonoren is dit maximaal 6 maanden.
  • Vervoer van de donor binnen Nederland in verband met de selectie, opname en ontslag uit een ziekenhuis, en de zorg tot 13 weken (of 6 maanden) na het einde van de opname.
  • Vervoer van en naar Nederland als de donor in het buitenland woont en het gaat om een transplantatie van een nier, lever of beenmerg bij een verzekerde in Nederland.
  • Kosten van de donor die deze moet maken als hij in het buitenland woont. Bijvoorbeeld reiskosten voor het laten doen van een screening in het land waar de donor woont.

U krijgt de vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Let op: U ontvangt geen vergoeding voor de verblijfskosten in Nederland van een in het buitenland wonende donor of voor eventueel misgelopen inkomsten van een donor.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

De nacontroles vallen niet onder het eigen risico als u een nier of lever hebt gedoneerd. De kosten van vervoer van de donor bij orgaantransplantatie vallen onder de eigen zorgverzekering. Hiervoor betaalt de donor geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener.