Vergoeding orthese

Wat krijgt u vergoed voor een orthese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u een orthese nodig omdat u een lichaamsfunctie voorgoed kwijt bent? Dan krijgt u de orthese vergoed vanuit uw basisverzekering.

U krijgt de vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. Vanaf 2018 hebben wij met gecontracteerde leveranciers nieuwe prijsafspraken gemaakt over orthesen. Orthesen die op elkaar lijken zijn samengevoegd in groepen, en per groep orthesen is voortaan één prijs afgesproken die voor alle leveranciers geldt. Dit heet een clusterprijs. De clusterprijs is de gemiddelde prijs van alle orthesen die in die groep vallen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Een brace die u nodig hebt om te sporten, wordt niet vergoed.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2018 blijft het verplicht eigen risico € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: orthese.

Voor sommige complexe orthesen moet u een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Uw gecontracteerde leverancier zal u toelichten wanneer dit nodig is.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar wij afspraken mee hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.