Vergoeding orthese

Wat krijgt u vergoed voor een orthese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Een vergoeding voor een orthese is mogelijk vanuit uw basisverzekering

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.


Wat krijgt u vergoed?

Heeft u een orthese nodig omdat u een lichaamsfunctie voorgoed kwijt bent? Dan krijgt u de orthese vergoed vanuit uw basisverzekering.

Een brace die u nodig hebt om te sporten, wordt niet vergoed.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor uw orthese? Vind een leverancier bij u in de buurt. Zoek op de orthese die u nodig hebt. Bijvoorbeeld schouderorthese.

U hebt wel een verwijzing nodig van uw medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist. Op de verwijzing staat welke voorziening u nodig hebt.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier met een contract. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.