Vergoeding positietrainer

Wat krijgt u vergoed voor een positietrainer? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u POSA (Positieafhankelijk Obstructief Slaap Apneu)? En heeft een longarts, keel-neus-oorarts (KNO-arts), neuroloog of verpleegkundig specialist dit bij u vastgesteld? Dan krijgt u de positietrainer vergoed uit uw basisverzekering.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico. te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering. te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor positietrainers? Vind een leverancier bij u in de buurt. De leveranciers leveren door heel Nederland. U moet de leverancier een medische diagnose laten zien van uw arts.

Akkoordverklaring bij niet-gecontracteerde leveranciers

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Vraag dan vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aan. Naast de algemene richtlijnen voor de akkoordverklaring zijn de volgende zaken daarbij belangrijk:

  • De zorgaanvraag moet volledig ingevuld en ondertekend zijn.
  • Uw medisch of verpleegkundig specialist moet op de zorgaanvraag aangeven dat er een geslaagde proefplaatsing (van minimaal 2 weken) is geweest.
  • Uit de zorgaanvraag moet blijken dat u de apparatuur langdurig gaat gebruiken.
  • Uit de zorgaanvraag moet blijken dat de proefperiode is doorlopen met gelijksoortige apparatuur als wordt aangevraagd.

Jaarlijkse controle van het apparaat

We willen dat u baat hebt bij de positietrainer. Dat kan alleen als u het apparaat goed gebruikt. Uw leverancier controleert jaarlijks of uw positietrainer nog goed werkt en of er verbeteringen nodig zijn. Daarom leest uw leverancier uw positietrainer jaarlijks op afstand uit of u stuurt zelf de SD-kaart op.

Wilt u om wat voor redenen dan ook niet dat de leverancier het apparaat uitleest? Dan kan dit ook gedaan worden door uw behandelend medisch of verpleegkundig specialist. Vul dan samen de ’Verklaring registratie positietrainer’ in.

De jaarlijkse controle van de positietrainer is verplicht, en staat vermeld in het reglement Hulpmiddelen.

Werkt uw positietrainer niet goed meer of hebt u hem niet meer nodig?

We vragen van uw leverancier dat de positietrainer gemakkelijk werkt en niet onnodig duur is. Neem contact op met uw leverancier als de positietrainer niet goed meer werkt. De leverancier beoordeelt of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hebt u hem niet meer nodig? Meld dit dan aan uw leverancier. De positietrainer wordt dan weer bij u opgehaald.