Vergoeding specialist ouderengeneeskunde & arts verstandelijk gehandicapten

Een behandeling door een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten krijgt u soms vergoed uit uw basisverzekering.

Uw vergoeding in het kort

Basisverzekering

100% vergoed

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

U betaalt Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.  

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Verwijzing nodig?

Ja, u heeft een verwijzing nodig van de huisarts

Wanneer krijgt u een vergoeding?

U krijgt een vergoeding als u zelfstandig woont en een aandoening of beperking heeft waarvoor u geneeskundige zorg nodig heeft. De zorg die u krijgt, is dezelfde zorg die ook door uw huisarts gegeven wordt. Door uw aandoening kunt u uw zorg zelf niet regelen. Bijvoorbeeld omdat u:

  • een complexe lichamelijke of psychische aandoening heeft.
  • een chronisch progressieve, degeneratieve aandoening heeft, zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington of multiple sclerose.
  • niet-aangeboren hersenletsel heeft.
  • een verstandelijke beperking heeft.

De zorg en hulp die u nodig heeft, bestaat uit:

  • gericht overleg met de behandelend arts.
  • consulten of dagbehandeling gericht op medisch advies of interventies.
  • een onderzoek of een inschatting om te bepalen welk zorg- en behandelplan voor u passend is.
  • uitvoering van het behandelplan.

Wat krijgt u vergoed?

U kunt voor een behandeling door een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten terecht bij uw huisarts. Voldoet u aan de voorwaarden hierboven? Dan kan de huisarts u doorverwijzen naar een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. U krijgt deze zorg dan vergoed uit de basisverzekering.

Let op! We vergoeden geen kosten de vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz) of een subsidieregeling.

Waar kunt u terecht?