Vergoeding sterilisatie

Wat krijgt u vergoed voor sterilisatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Wij vergoeden sterilisatie uit onze aanvullende verzekeringen. U krijgt de vergoeding voor de kosten van sterilisatie alleen als de ingreep door, of onder verantwoordelijkheid van, een medisch specialist is uitgevoerd.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

De tarieven voor sterilisatie verschillen in Nederland behoorlijk van elkaar. We raden u aan om goed te vergelijken om zo de kans te verkleinen dat u bij moet betalen.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen voor de sterilisatie. U betaalt mogelijk wel eigen risico voor de nacontrole en laboratoriumonderzoeken.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een zorgverlener met een contract voor sterilisatie:

U hebt een verwijzing nodig van een arts of arts verstandelijk gehandicapten.

Wilt u de sterilisatie laten uitvoeren door een huisarts? Vraag dan eerst of de huisarts bevoegd is om de ingreep te doen. Let op: alleen het gecontracteerde tarief bij de huisarts wordt vergoed.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven