Vergoeding trippelstoel

Wat krijgt u vergoed voor een trippelstoel? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een vergoeding voor een trippelstoel zit in de basisverzekering. Met een trippelstoel verplaatst u zich zittend in huis. Dit kan nodig zijn wanneer het voor u belangrijk is om uw handen vrij te hebben voor bijvoorbeeld huishoudelijke activiteiten.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: trippelstoelen.

U hebt vooraf toestemming van ons nodig. Gaat u naar een gecontracteerde leverancier, dan regelen zij dit voor u. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Vraag een akkoordverklaring bij ons aan en stuur hierbij mee:

  • De medische diagnose van de arts die u behandelt, waarin is aangegeven wat uw lichamelijke beperkingen zijn en welke voorziening nodig is
  • Een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut

U leent dit hulpmiddel. Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice