Vergoeding trippelstoel

Wat krijgt u vergoed voor een trippelstoel? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een vergoeding voor een trippelstoel zit in de basisverzekering. Met een trippelstoel kunt u zich in huis zittend verplaatsen. Dit kan nodig zijn wanneer het voor u belangrijk is om uw handen vrij te hebben voor bijvoorbeeld huishoudelijke activiteiten.

De vergoeding krijgt u als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

U betaalt geen eigen risico als u de trippelstoel leent of koopt.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: trippelstoelen.

U hebt vooraf toestemming van ons nodig. Gaat u naar een gecontracteerde leverancier, dan regelen zij dit voor u. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Vraag een akkoordverklaring bij ons aan en stuur hierbij mee:

  • de medische diagnose van de arts die u behandelt, waarin is aangegeven wat uw lichamelijke beperkingen zijn en welke voorziening nodig is.
  • een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut.

U leent dit hulpmiddel. Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ, telefoonnummer (013) 594 93 28. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.