Vergoeding voedingshulpmiddel (sonde)

Wat krijgt u vergoed voor hulpmiddelen voor het toedienen van voeding? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding krijgt u vergoed uit uw basisverzekering

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding

Eigen risico

U betaalt voor hulpmiddelen voor het toedienen van voeding Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Wat krijgt u vergoed?

Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding, zoals een sonde met bijbehorende pomp, worden vergoed als u een diagnose hebt gekregen voor vergoeding van voeding, en er sprake is van een ernstige slikstoornis of passagestoornis. Met een sonde (een slangetje) wordt het voedsel direct in uw maag gebracht.


Voor deze hulpmiddelen voor het toedienen van voeding betaalt u een Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.. Deze hulpmiddelen worden uw eigendom. De uitwendige voedingspompen krijgt u in bruikleen en gaat niet af van uw eigen risico.

 


Deze hulpmiddelen worden vergoed als u een diagnose hebt gekregen voor vergoeding van voeding. Deze diagnose krijgt u als:

  • U niet uit kunt komen met aangepaste normale voeding en andere producten van bijzondere voeding
  • U een stofwisselingsstoornis hebt
  • U een voedselallergie hebt
  • U een resorptiestoornis hebt: onvermogen om (bepaalde) voeding te verteren zodat het kan worden opgenomen in het bloed
  • U een, via een gevalideerd screeningsinstrument vastgestelde, ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop hebt. Uw diëtist kan door dit instrument bepalen of u risico hebt op ondervoeding

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier met een contract voor hulpmiddelen voor het toedienen van voeding:


U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Daarbij moet uw arts aangeven welke beperkingen u hebt en welke voorzieningen noodzakelijk zijn.


 

Gaat het om een vervolgaanvraag? Dan hoeft u alleen een akkoordverklaring bij ons aan te vragen als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat. Gaat u naar een gecontracteerde leverancier? Dan regelt deze de aanvraag voor u.

 

De leveranciers leveren de voeding binnen 24 uur nadat zij het aanvraagformulier hebben ontvangen. Bij spoed leveren zij zelfs binnen 4 uur. Vervolgleveringen worden direct uit voorraad geleverd of uiterlijk binnen 3 werkdagen na bestelling.