Vergoeding voetbehandelingen

Voetzorg voor algemene voetproblemen kunt u vergoed krijgen vanuit uw aanvullende verzekering. Als u diabetes mellitus heeft, of als u een verhoogd risico op voetulcera heeft dan wordt dit onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Ja, vergoeding mogelijk

Aanvullende verzekering

Ja, vergoeding mogelijk

Eigen risico

U betaalt voor voetbehandelingen soms Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt voor voetbehandelingen geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Toestemming nodig?

Nee

Bent u collectief verzekerd?

Wat krijgt u vergoed voor voetzorg?

Basisverzekering

U krijgt voetzorg vergoed uit de basisverzekering als u diabetes mellitus heeft, of als u een verhoogd risico op Een wond onder de enkel die door alle huidlagen heen gaat. heeft door bijvoorbeeld:

  • Een kwetsbare huid
  • Verhoogde druk op uw huid
  • Verminderde doorbloeding of drukgevoeligheid van uw voeten
  • Een amputatie van (een deel van) de voet
  • Nierfalen of nierdialyse in het eindstadium
  • Ernstige bloedvatproblemen
  • Reumatoïde artritis

U krijgt alleen een vergoeding als uw klachten zijn ontstaan door een medische aandoening, of als gevolg van een medische behandeling. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Eigen risico

Wordt u door een podotherapeut, huisarts of pedicure behandeld? Dan betaalt u geen eigen risico. Gaat u naar een medisch specialist? Dan betaalt u wel eigen risico.

Aanvullende verzekering

U krijgt voetzorg bij algemene voetproblemen soms vergoed uit de aanvullende verzekering. Bijvoorbeeld een consult voor steunzolen bij de register-podoloog. U heeft hiervoor geen toestemming of verwijzing nodig.

Waar kunt u terecht voor een voetbehandeling?

U kunt altijd terecht bij een door ons erkende podotherapeut. Vind een podotherapeut bij u in de buurt.

Voor algemene voetzorg kunt u ook naar een register-podoloog. Let op, vanaf 2024 kunt u voor voetzorg uit de basisverzekering terecht bij een pedicure die is aangesloten of gecontracteerd door een hoofdaannemer. Een hoofdaannemer kan een podotherapeut zijn maar dit kan bijvoorbeeld ook een huisarts, een zorggroep, een medisch specialist of een gezondheidscentrum zijn.

Hoe snel kunt u terecht voor podotherapie?

We hebben afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor podotherapie. De maximale wachttijd voor een podotherapeut is 5 werkdagen.