Vergoeding voetzorg bij diabetes zorgprofiel 1

Hebt u diabetes en heeft uw huisarts of podotherapeut vastgesteld dat u in diabetes zorgprofiel 1 valt? Bekijk uw vergoeding.

Vergoeding: basisverzekering

Wanneer u diabetes zorgprofiel 1 hebt, krijgt u elk jaar een voetonderzoek (screening) bij uw huisarts, podotherapeut of medisch specialist. De kosten van dit onderzoek worden vergoed uit de basisverzekering.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

Wordt u geholpen door een huisarts of podotherapeut? Dan betaalt u geen eigen risico. Wordt u geholpen door een medisch specialist? Dan betaalt u wel Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Wat regelt u zelf?

Vraag een verwijzing van uw arts.

Waar kunt u terecht?

Uw huisarts kan u vertellen of u de zorg uit een Samenwerking tussen uw huisarts en andere zorgverleners, zoals een podotherapeut.
 vergoed krijgt. Is er geen ketenzorgprogramma bij u in de buurt of wilt u zelf een podotherapeut kiezen? Vind een podotherapeut met een contract voor voetzorg bij diabetes zorgprofiel 1.

Gaat u naar een podotherapeut zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed. De podotherapeut moet wel “kwaliteitsgeregistreerd” zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (N.V.v.P.). Anders krijgt u geen vergoeding.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven