Vergoeding voetzorg bij diabetes zorgprofiel 1

Hebt u diabetes en heeft uw huisarts of podotherapeut vastgesteld dat u in diabetes zorgprofiel 1 valt? Bekijk uw vergoeding.

Vergoeding: basisverzekering

Wanneer u diabetes zorgprofiel 1 hebt, krijgt u elk jaar een voetonderzoek (screening) bij uw huisarts, podotherapeut of medisch specialist. De kosten van dit onderzoek worden vergoed uit de basisverzekering.

De vergoeding geldt als u naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan betaalt u mogelijk (een deel van) de kosten zelf. Dit is afhankelijk van uw polis. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Wordt u geholpen door een huisarts of podotherapeut? Dan betaalt u geen eigen risico. Wordt u geholpen door een medisch specialist? Dan betaalt u wel Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2020 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Wat regelt u zelf?

Vraag een verwijzing van uw arts.

Waar kunt u terecht?

Uw huisarts kan u aangeven of u de zorg uit een ketenzorgprogramma (samenwerking tussen uw huisarts en andere zorgverleners zoals een podotherapeut) vergoed kunt krijgen. Is er geen ketenzorgprogramma bij u in de buurt, hebt u diabetes mellitus type 1 of wilt u zelf een podotherapeut kiezen? Bekijk in de Zorgvinder onze gecontracteerde podotherapeuten.

Als u kiest voor een niet-gecontracteerde podotherapeut dan moet deze “kwaliteitsgeregistreerd” zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (N.V.v.P.).

Nog vragen? We zijn er voor u