Vergoeding voetzorg bij diabetes zorgprofiel 1

Hebt u diabetes en heeft uw huisarts of podotherapeut vastgesteld dat u in diabetes zorgprofiel 1 valt? Bekijk uw vergoeding.

Vergoeding: basisverzekering

Wanneer u diabetes zorgprofiel 1 hebt, krijgt u elk jaar een voetonderzoek (screening) bij uw huisarts, podotherapeut of medisch specialist. De kosten van dit onderzoek worden vergoed uit de basisverzekering.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Wordt u geholpen door een huisarts of podotherapeut? Dan betaalt u geen eigen risico. Wordt u geholpen door een medisch specialist? Dan betaalt u wel Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Wat regelt u zelf?

Vraag een verwijzing van uw arts.

Waar kunt u terecht?

Uw huisarts kan u vertellen of u de zorg uit een Samenwerking tussen uw huisarts en andere zorgverleners, zoals een podotherapeut.
 vergoed krijgt. Is er geen ketenzorgprogramma bij u in de buurt of wilt u zelf een podotherapeut kiezen? Vind een podotherapeut met een contract voor voetzorg bij diabetes zorgprofiel 1.

Gaat u naar een podotherapeut zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed. De podotherapeut moet wel “kwaliteitsgeregistreerd” zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (N.V.v.P.). Anders krijgt u geen vergoeding.

Nog vragen? We zijn er voor u

Dinsdag 27 april 2021 zijn we gesloten vanwege Koningsdag.

Naar boven