Vergoeding voetzorg bij diabetes zorgprofiel 2, 3 en 4

Hebt u diabetes en heeft uw huisarts of podotherapeut vastgesteld dat u in diabetes zorgprofiel 2, 3 of 4 valt? Bekijk uw vergoeding.

Vergoeding: basisverzekering

Als u diabetes zorgprofiel 2, 3 of 4 hebt, dan krijgt u jaarlijks een voetonderzoek (screening) bij de huisarts, podotherapeut of medische specialist. Na het voetonderzoek wordt een persoonlijk zorgplan voor u opgesteld. U krijgt alle noodzakelijke zorg uit uw persoonlijk zorgplan vergoed uit uw basisverzekering.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Wordt u geholpen door een huisarts, podotherapeut of pedicure die als onderaannemer van de podotherapeut werkt? Dan betaalt u geen eigen risico. Wordt u geholpen door een medisch specialist? Dan betaalt u wel Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Wat regelt u zelf?

Vraag een verwijzing van uw arts.

Waar kunt u terecht?

Uw huisarts kan u vertellen of u de zorg uit een Samenwerking tussen uw huisarts en andere zorgverleners, zoals een podotherapeut.
 vergoed krijgt. Is er geen ketenzorgprogramma bij u in de buurt of wilt u zelf een podotherapeut kiezen? Vind een podotherapeut met een contract voor voetzorg bij diabetes zorgprofiel 2, 3 en 4.

Gaat u naar een podotherapeut zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed. De podotherapeut moet wel “kwaliteitsgeregistreerd” zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (N.V.v.P.). Anders krijgt u geen vergoeding.

De podotherapeut kan de behandelingen ook laten uitvoeren door een pedicure. De podotherapeut brengt de kosten bij ons in rekening.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven