Vergoeding voetzorg bij diabetes zorgprofiel 2, 3 en 4

Hebt u diabetes en heeft uw huisarts of podotherapeut vastgesteld dat u in diabetes zorgprofiel 2, 3 of 4 valt? Bekijk uw vergoeding.

Vergoeding: basisverzekering

Als u diabetes zorgprofiel 2, 3 of 4 hebt, dan krijgt u jaarlijks een voetonderzoek (screening) bij de huisarts, podotherapeut of medische specialist. Na het voetonderzoek wordt een persoonlijk zorgplan voor u opgesteld. U krijgt alle noodzakelijke zorg uit uw persoonlijk zorgplan vergoed uit uw basisverzekering.

De vergoeding geldt als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan betaalt u mogelijk (een deel van) de kosten zelf. Dit is afhankelijk van uw polis. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen risico

Wordt u geholpen door een huisarts, podotherapeut of pedicure die als onderaannemer van de podotherapeut werkt? Dan betaalt u geen eigen risico.

Wordt u geholpen door een medisch specialist? Dan betaalt u wel eigen risico1

Eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage2

Wat regelt u zelf

U hebt een verwijzing nodig. 

Waar kunt u terecht?

Uw huisarts kan u aangeven of u de zorg uit een ketenzorgprogramma (samenwerking tussen uw huisarts en andere zorgverleners zoals een podotherapeut) vergoed kunt krijgen. Is er geen ketenzorgprogramma bij u in de buurt, hebt u diabetes mellitus type 2, 3 of 4 of wilt u zelf een podotherapeut kiezen? Bekijk in Zorgvinden onze gecontracteerde podotherapeuten.

Als u kiest voor een niet-gecontracteerde podotherapeut dan moet deze “kwaliteitsgeregistreerd” zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (N.V.v.P.).

De podotherapeut kan de behandelingen ook laten uitvoeren door een pedicure die als onderaannemer van de podotherapeut werkt.

  1. Eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2017 en 2018 € 385,-. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500,-. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

    terug naar de tekst
  2. Voor sommige zorg of hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van uw zorgkosten eerst zelf betaalt. Dit kan voor zorg uit de basisverzekering zijn, maar ook voor zorg uit de aanvullende verzekering. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en de zorg waarvoor deze geldt. Zo geldt er een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer en kraamzorg. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Krijgt u zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt u soms dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag het eigen risico.

    terug naar de tekst