Vergoeding voorlees- en memoapparatuur

Wat krijgt u vergoed voor voorlees- en memoapparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Voorlees- en memoapparatuur krijgt u vergoed uit de basisverzekering. Visueel gehandicapten kunnen aanspraak maken op voorleesapparatuur voor zwartdrukinformatie en aangepaste memorecorders. Het voorleesapparaat is bedoeld voor het voorlezen van gedrukte informatie. Het apparaat is geschikt voor blinden en zeer slechtzienden die geen gebruik kunnen maken van enig ander hulpmiddel dat informatie voor hen toegankelijk maakt. De memorecorder heeft de functie van een agenda of aantekenboekje.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

In 2022 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

De vergoeding van de memoapparatuur valt onder het eigen risico, de vergoeding voor het voorleesapparaat niet.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier met een contract voor uw hulpmiddel:

Gaat u naar een leverancier met een contract? Dan hoeft u alleen een akkoordverklaring bij ons aan te vragen als:

  • de memorecorder duurder is dan € 275
  • de voorleesapparatuur duurder is dan € 2.150

Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan moet u altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Hebt u een vervangend hulpmiddel nodig? Dan hebben we bij uw aanvraag een offerte van de leverancier nodig met daarop de reden van vervanging.

U leent de voorleesapparatuur. Hebt u deze apparatuur niet meer nodig? Dan zorgen we dat de apparatuur bij u wordt opgehaald. Neem hiervoor contact op met uw leverancier en met onze afdeling Medische Beoordelingen.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven