Vergoeding voorlees- en memoapparatuur

Wat krijgt u vergoed voor voorlees- en memoapparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Voorlees- en memoapparatuur krijgt u vergoed uit de basisverzekering. Visueel gehandicapten kunnen aanspraak maken op voorleesapparatuur voor zwartdrukinformatie en aangepaste memorecorders. Het voorleesapparaat is bedoeld voor het voorlezen van gedrukte informatie. Het apparaat is geschikt voor blinden en zeer slechtzienden die geen gebruik kunnen maken van enig ander hulpmiddel dat informatie voor hen toegankelijk maakt. De memorecorder heeft de functie van een agenda of aantekenboekje.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

De vergoeding van de memoapparatuur valt onder het eigen risico, de vergoeding voor het voorleesapparaat niet.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: voorleesapparatuur of memorecorders.

Gaat u naar een gecontracteerde leverancier? Dan hoeft u geen akkoordverklaring bij ons aan te vragen. De leverancier doet de beoordeling namens ons. Uitzondering hierop zijn: memorecorders met een aanschafprijs hoger dan € 275 (in 2019 € 289) en voorleesapparatuur met een aanschafprijs van meer dan € 2.150 (in 2019 € 2.332). Hiervoor moet u wel een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Ook als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, moet u altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

U leent de voorleesapparatuur. De memorecorder wordt uw eigendom. Als het hulpmiddel niet goed meer is, kunt u deze laten vervangen. U moet hiervoor eerst een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Hiervoor moet u een offerte hebben van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging. Ook hier geldt de uitzondering dat voor memorecorders lager dan € 275 (in 2019 € 289) en voorleesapparatuur lager dan € 2.150 (in 2019 € 2.332) geen akkoordverklaring aangevraagd hoeft te worden. U kunt direct naar de leverancier.

Hebt u de voorleesapparatuur niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Nog vragen? We zijn er voor u