Omzetplafond

Wat is een omzetplafond en hoe werkt het?

Om de premies betaalbaar te houden, spreken we met een aantal zorgverleners een maximumbedrag af dat ze kunnen declareren. Dat noemen we een omzetplafond. Lees waarom we dat doen en hoe het werkt.

Waarom werkt CZ met een omzetplafond?

De zorguitgaven stijgen harder dan de rest van de economie. Tegelijkertijd wordt de zorgbehoefte groter door de toenemende vergrijzing. Zorg wordt daardoor steeds duurder. Om zorg nu en in de toekomst goed en betaalbaar te houden voor onze verzekerden, kopen we zorg in. Dat doen we door afspraken te maken over kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. We doen dit op verschillende manieren, bijvoorbeeld door te werken met een omzetplafond.

Hoe werkt het omzetplafond?

Elk jaar maken we samen met zorgverleners afspraken over de inkoop van zorg. Bijvoorbeeld over hoeveel behandelingen een zorgverlener dat jaar zal uitvoeren. En tegen welk bedrag. Dit noemen we een omzetplafond.
Soms levert een zorgverlener meer zorg dan dat we hebben afgesproken. Hij heeft dan het omzetplafond bereikt. Dit kan gevolgen hebben voor uw zorg. Het kan zijn dat u op een wachtlijst komt. En dat is natuurlijk vervelend. Dit geldt voor zowel verzekerden met een naturapolis als restitutiepolis.

In een aantal gevallen kunt u nog steeds bij uw zorgverlener terecht:

  • als u met spoed behandeld moet worden
  • als u al met een behandeling bent begonnen
  • als uw pasgeboren kind zorg nodig heeft
  • als u zwanger bent (uitgezonderd GGZ zorg)

Hebt u niet met spoed een behandeling nodig? Dan kunt u wachten totdat uw zorgverlener weer plaats voor u heeft. Moet u langer wachten dan de landelijke normen? Bel dan met onze zorgadviseurs. Zij zoeken samen met u naar een passende zorgverlener in de buurt.

Voor welke zorg geldt het omzetplafond?

We hebben omzetplafonds afgesproken met:

  • ziekenhuizen
  • zelfstandige behandelcentra
  • revalidatiecentra
  • wijkverpleging
  • GGZ-zorgverleners

Antwoord op de meest gestelde zorgverzekeringsvragen

Wat kunt u doen als u te maken krijgt met een wachttijd voor een behandeling bij een zorgverlener? En wat is een omzetplafond (in de video benoemd als behandelplafond)? Bekijk wat experts hierover zeggen in het webinar ‘Antwoord op de meest gestelde zorgverzekeringsvragen’. U ziet hier een deel van het webinar. Bekijk het hele webinar.

CZ Zorgteam

U kunt bij het zorgteam terecht voor uitleg over regelingen, voor ondersteuning of voor vragen die met uw persoonlijke situatie te maken hebben.