Omzetplafond

Om de premies betaalbaar te houden, spreken we met een aantal zorgverleners een maximumbedrag af dat ze kunnen declareren. Dat noemen we een omzetplafond. Lees waarom we dat doen en hoe het werkt.

De zorguitgaven stijgen harder dan de rest van de economie. Tegelijkertijd wordt de zorgbehoefte groter door de toenemende vergrijzing. Zorg wordt daardoor steeds duurder. Om zorg nu en in de toekomst goed en betaalbaar te houden voor onze verzekerden, kopen we zorg in. Dat doen we door voor de CZ heeft 5 zorgverzekeringsmerken: CZ, Just, CZdirect, OHRA en Nationale-Nederlanden. Dat noemen we de CZ groep. afspraken te maken over kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. We doen dit op verschillende manieren, bijvoorbeeld door te werken met een omzetplafond.

Hoe werkt het omzetplafond?

Elk jaar maken we samen met zorgverleners afspraken over de inkoop van zorg. Bijvoorbeeld over hoeveel behandelingen een zorgverlener dat jaar zal uitvoeren. En tegen welk bedrag. Dit noemen we een omzetplafond.

Soms levert een zorgverlener meer zorg dan dat we hebben afgesproken. Hij heeft dan het omzetplafond bereikt. Dit kan gevolgen hebben voor uw zorg. Hebt u een CZ Zorg-op-maatpolis, CZ Zorgbewustpolis of een CZdirect basisverzekering? Dan moet u misschien langer wachten bij deze zorgverlener door onze beperkte afspraken.

In een aantal gevallen kunt u nog steeds bij uw zorgverlener terecht:

 • als u met spoed behandeld moet worden
 • als u al met een behandeling bent begonnen
 • als uw pasgeboren kind zorg nodig heeft
 • als u zwanger bent (uitgezonderd GGZ zorg)

Heeft u niet met spoed een behandeling nodig? Dan kunt u wachten totdat uw zorgverlener weer plaats voor u heeft. Moet u langer wachten dan de landelijke normen? Bel dan met onze zorgadviseurs. Zij zoeken samen met u naar een passende zorgverlener in de buurt.

Heeft u een Zorgvariatiepolis en geeft de zorgverlener aan dat u door onze afspraken langer moet wachten? Neem dan contact met ons op.

Voor welke zorg geldt het omzetplafond?

We hebben omzetplafonds afgesproken met:

 • Ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra

 • Revalidatiecentra en wijkverpleging
  Bekijk hier bij welke wijkverpleging en revalidatiecentra het omzetplafond inmiddels bereikt is.

 • GGZ-zorgverleners
  Bij deze GGZ-zorgverleners is het omzetplafond inmiddels bereikt.

In de Zorgvinder ziet u met welke zorgverleners we beperkte afspraken (omzetplafond) hebben. En u dus misschien langer moet wachten.

Zorg nodig?

Het CZ Zorgteam helpt u graag met persoonlijk advies. Van wachtlijstbemiddeling tot het vinden van de juiste zorgverlener. Voor uzelf of iemand voor wie u zorgt.