Wijzigingen aanvullende verzekering Plus in 2016

Wat wijzigt vanaf 1 januari 2016 in de aanvullende verzekering Plus? We zetten de veranderingen in voorwaarden en vergoedingen op een rij.

Inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten

U krijgt voortaan een vergoeding voor inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten. De hoogte van de vergoeding is 100%.

Herstel en Balans®

Het kankerrevalidatieprogramma Herstel en Balans® stopt. Een deel van dit programma wordt voortaan door de basisverzekering vergoed. Het andere deel krijgt u per 2016 vergoed uit uw aanvullende verzekering. Deze vergoeding heet oncologische nazorg. De hoogte van de vergoeding is gelijk aan die voor Herstel en Balans® in 2015, namelijk € 900,-.

Logeerkosten

Uw vergoeding voor logeerhuizen wordt verhoogd naar € 500,-.

Fysiotherapie

Voor fysiotherapie voor alle leeftijden uit de aanvullende verzekering geldt vanaf 2016 een vergoeding van een maximaal aantal behandelingen in plaats van een maximaal vergoedingsbedrag. In 2015 had u recht op een vergoeding van € 500,-. In 2016 hebt u recht op een vergoeding van 18 behandelingen.

Gaat u naar een fysiotherapeut zonder contract? Dan krijgt u hetzelfde aantal behandelingen vergoed. De vergoeding is dan 75% van het tarief dat wij met gecontracteerde zorgverleners hebben afgesproken. De rest betaalt u zelf.

Bekijk de vergoedingen voor fysiotherapie tot 18 jaar en fysiotherapie vanaf 18 jaar.

Fysiotherapie bij etalagebenen

De eerste 20 behandelingen fysiotherapie bij etalagebenen (Gesuperviseerde Loop Therapie, GLT) krijgt u vergoed uit uw aanvullende verzekering. De fysiotherapeut moet aangesloten zijn bij ClaudicatioNet. Gaat u naar een fysiotherapeut zonder contract? Dan krijgt u hetzelfde aantal behandelingen vergoed, maar u betaalt dan zelf 25% van het bedrag dat wij hebben afgesproken met gecontracteerde fysiotherapeuten.

Vanaf de 21e behandeling wordt deze zorg vanuit de basisverzekering vergoed.

Fysiotherapie bij oedeem, bekkenbodemklachten, etalagebenen en Parkinson

Voor de behandeling van oedeem, bekkenbodemklachten, etalagebenen en klachten die voortvloeien uit de ziekte van Parkinson maken wij alleen maar afspraken met gespecialiseerde fysiotherapeuten. Zo krijgt u de beste zorg. Gaat u voor één van deze behandelingen in 2016 voor het eerst naar een fysiotherapeut zonder contract? Dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte ervan hangt af van uw basis- en aanvullende verzekering. Lees hierover meer informatie. Bent u al onder behandeling voor één of meerdere van deze aandoeningen, dan kunt u deze uiteraard gewoon afmaken en krijgt u deze vergoed volgens de voorwaarden van 2015.

Vervangende mantelzorg

U krijgt een vergoeding voor vervangende mantelzorg. Als u mantelzorg geeft of krijgt, kunt u veertien dagen vervangende mantelzorg vergoed krijgen. Dit wordt geregeld door Stichting Handen in Huis.

Mantelzorgcursus

U krijgt een vergoeding voor een cursus voor mantelzorgers via een erkende organisatie. De vergoeding is maximaal € 150,- en geldt éénmalig voor de hele verzekeringsduur. Deze vergoeding is voor verzekerden die mantelzorg geven of krijgen.

Kuuroord

De vergoeding voor een behandeling in een kuuroord komt te vervallen. Hebt u in 2015 een behandeling gehad in een kuuroord en u had recht op een (gedeeltelijke) vergoeding hiervan? Dan hebt u van ons een brief ontvangen met meer uitleg over deze wijziging.

Medische screening bij adoptie

De vergoeding voor medische screening bij adoptie komt te vervallen.

Alle vergoedingen Plus

Bekijk de vergoedingen voor aanvullende zorgverzekering Plus. Download het vergoedingenoverzicht.


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bel ons

CZ Klantenservice

088 555 77 77
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

Stel uw vraag via WhatsApp

06 13 65 19 50
Binnen 2 uur antwoord.
We appen op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:30 uur.

Chat met ons

Chat
Even geen medewerker beschikbaar
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur
Openingstijden
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Stuur uw vraag