Vergoeding zitorthese en ligorthese

Wat krijgt u vergoed voor zitorthese en ligorthese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Zitorthesen en ligorthesen krijgt u vergoed uit de basisverzekering. Zit- en ligorthesen zijn orthesen voor de romp die tenminste metalen of kunststof verstevigingen moeten hebben en die niet zo buigzaam zijn dat zij bij normaal gebruik vanzelf vervormen.

U komt in aanmerking voor vergoeding van een zit- of ligorthese als deze wordt voorgeschreven ter compensatie van een verloren gegane functie, waarbij wordt aangenomen dat deze functie niet meer herstelt.

Deze vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier dat een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: zit- en ligorthese. U hebt een voorschrift nodig van de medisch specialist, die daarop aangeeft welke voorziening u nodig hebt.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.