Vergoeding zitorthese en ligorthese

Wat krijgt u vergoed voor zitorthese en ligorthese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Zitorthesen en ligorthesen krijgt u vergoed uit de basisverzekering. Zit- en ligorthesen zijn orthesen voor de romp die tenminste metalen of kunststof verstevigingen moeten hebben en die niet zo buigzaam zijn dat zij bij normaal gebruik vanzelf vervormen.

U komt in aanmerking voor vergoeding van een zit- of ligorthese als deze wordt voorgeschreven ter compensatie van een verloren gegane functie, waarbij wordt aangenomen dat deze functie niet meer herstelt.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor een zit- of ligorthese? Vind een leverancier bij u in de buurt.

U hebt een voorschrift nodig van de medisch specialist, die daarop aangeeft welke voorziening u nodig hebt.

Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

U leent de zit- of ligorthese. Hebt u de orthese niet meer nodig? Neem dan altijd contact op met uw leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven