Vergoeding zitorthese en ligorthese

Wat krijgt u vergoed voor zitorthese en ligorthese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Zitorthesen en ligorthesen krijgt u vergoed uit de basisverzekering. Zit- en ligorthesen zijn orthesen voor de romp die tenminste metalen of kunststof verstevigingen moeten hebben en die niet zo buigzaam zijn dat zij bij normaal gebruik vanzelf vervormen.

U komt in aanmerking voor vergoeding van een zit- of ligorthese als deze wordt voorgeschreven ter compensatie van een verloren gegane functie, waarbij wordt aangenomen dat deze functie niet meer herstelt.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een leverancier.

U kunt uw selectie verfijnen op: zit- en ligorthese.

  • U hebt een voorschrift nodig van de medisch specialist, die daarop aangeeft welke voorziening u nodig hebt.
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice