Vergoeding zwangerschapsonderzoek

Wat krijgt u vergoed voor een zwangerschapsonderzoek? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Tijdens uw zwangerschap hebt u recht op prenatale screening, zoals een 20-weken echo. Prenatale screening heeft als doel eventuele aandoeningen of complicaties vroeg op te sporen. De screening kan uit een aantal onderdelen bestaan:

Counseling

Dit is uitleg over prenatale screening door uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Zo kunt u een goede beslissing maken voor een van de onderzoeken. Een gesprek na een onderzoek valt ook onder counseling. De vergoeding komt uit de basisverzekering en u betaalt hiervoor geen eigen risico.

Combinatietest

Met de combinatietest wordt onderzocht of er een verhoogde kans is dat uw kind Downsyndroom heeft. De test bestaat uit een nekplooimeting (echo) en een bloedonderzoek. Hebt u een medische indicatie? Dan krijgt u de combinatietest vergoed uit uw basisverzekering.

Niet-invasieve prenatale test (NIPT)

Komt uit de combinatietest een verhoogde kans op een afwijking, dan kunt u kiezen voor vervolgonderzoek. Een voorbeeld is de niet-invasieve prenatale test (NIPT). Uw bloed wordt onderzocht en getest op Downsyndroom, het Edwardsyndroom en het Patausyndroom. Andere voorbeelden van onderzoeken zijn de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie. De NIPT wordt vergoed uit de basisverzekering indien u een medische indicatie hebt. De NIPT valt onder uw eigen risico.

Hebt u geen medische indicatie? Ook dan kunt u een NIPT laten doen. Deze wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar valt onder de subsidieregeling van de overheid. U betaalt hiervoor zelf € 175 aan de instantie die de NIPT uitvoert.

Prenatale test in het buitenland

Hebt u in het buitenland een niet-invasieve prenatale test (NIPT) laten doen en was de uitslag positief? Dan krijgt u invasieve diagnostiek als vervolgonderzoek vergoed.

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO), beter bekend als de 20-weken echo

Dit echoscopisch onderzoek vindt plaats rond de twintigste week van de zwangerschap. Met dit onderzoek kunnen eventuele lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind worden opgespoord. De vergoeding komt uit de basisverzekering en u betaalt geen eigen risico.

Laboratoriumonderzoek

Het kan tijdens uw zwangerschap noodzakelijk zijn om laboratoriumonderzoek zoals bloedonderzoek uit te voeren. De vergoeding komt uit de basisverzekering en u betaalt hiervoor eigen risico.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

U betaalt alleen voor een NIPT zonder medische indicatie een eigen bijdrage van € 175. Voor de andere onderzoeken betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling? Vind een zorgverlener bij u in de buurt. Zoek op het zwangerschapsonderzoek dat u wilt laten uitvoeren.

Nog vragen? We zijn er voor u