Vergoeding zwangerschapsonderzoek

U krijgt zwangerschapsonderzoeken zoals een 20-weken echo vergoed uit uw basisverzekering.

Uw vergoeding in het kort

Basisverzekering

100% vergoed

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding

Eigen risico

U betaalt alleen Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2020 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.
voor de NIPT bij medische indicatie

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Verwijzing nodig?

Ja

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt een vergoeding uit uw basisverzekering voor Uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog geeft uitleg en advies over de zwangerschapsonderzoeken. Het gesprek na een onderzoek hoort hier ook bij.
, de 12-weken echo (termijnecho) en de 20-weken echo.

Met een medische indicatie krijgt u ook een vergoeding voor de combinatietest. Deze test bestaat uit een nekplooimeting (echo) en een bloedonderzoek. Hiermee wordt onderzocht of er een verhoogde kans is dat uw kindje een chromosoomafwijking heeft. Als dat zo is, kunt u de Bij de NIPT (niet-invasieve prenatale test) wordt uw bloed onderzocht en getest op het Downsyndroom, Edwardsyndroom en Patausyndroom.
, Met onderzoek van uw placentaweefsel kan worden onderzocht of uw kindje een chromosoomafwijking heeft.
 of Bij een vruchtwaterpunctie wordt er vruchtwater uit uw baarmoeder gehaald. Met onderzoek kan worden vastgesteld of uw kindje een chromosoomafwijking of een aangeboren afwijking heeft.
 laten doen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling? Vind een zorgverlener bij u in de buurt. Zoek op het zwangerschapsonderzoek dat u wilt laten uitvoeren, bijvoorbeeld '20-weken echo'.

Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed.

Al een diagnose? Doe de keuzehulp

Vaak zijn er verschillende behandelingen mogelijk. De keuzehulp zet al uw opties op een rij, met de voor- en nadelen die daarbij horen. Vul uw wensen in en bespreek de resultaten met uw arts. Zo kiest u samen de behandeling die bij ú past.

Naar de keuzehulp voor prenatale testen

Veelgestelde vragen over zwangerschapsonderzoek

Nog vragen? We zijn er voor u