Preventie

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de cariës van de patiëntenpopulatie onder de 18 jaar gemiddeld met zeker 40 procent daalt wanneer zij de preventieve mondzorgmethodiek ‘Non-operative Caries Treatment Programme’ (NOCTP) volgen (in Nederland ook wel bekend onder de naam ‘Gewoon Gaaf’). CZ stimuleert het gebruik van Gewoon Gaaf-methodiek.

Evidente en significante gezondheidswinst is binnen bereik door:

  • maatwerk te leveren;
  • ouders bij de behandeling te betrekken;
  • vooral patiënten te leren en te motiveren hun eigen mond gezond te houden.

5% toeslag bij Gewoon Gaaf-methodiek

CZ wil resultaatafspraken maken met zorgaanbieders die de Gewoon Gaaf-methodiek toepassen en hen hoger honoreren voor preventieve behandelingen. Op bepaalde codes gericht op preventie geeft CZ 5% toeslag bovenop de tarieven die vastgesteld zijn door de NZa. Het gaat hierbij om de codes:

  • C11
  • M01
  • M02
  • M03
  • M10
  • M20 

Zo zorgen we ervoor dat preventie gaat lonen. Als gevolg daarvan kunnen zorgaanbieders zich – met steun van CZ – meer op de gezondheidswinst van hun patiënten richten. 

In 2017 zetten we het bestaande pilotproject voort met meer zorgaanbieders. Als deze pilot een succes wordt, gaat de preventieve mondzorg in het zorginkoopbeleid van CZ een nog prominentere rol spelen.

Aanmelden

CZ stimuleert de werkwijze Gewoon Gaaf en zoekt hierbij de samenwerking met tandartsen en mondhygiënisten. Bent u geïnteresseerd? Laat ons weten wat er binnen uw praktijk nu al aan preventieve mondzorg gedaan wordt. Stuur een e-mail naar Relatiebeheer Zorg.