Visitatiecertificaat vrijgevestigde praktijk 2023

In het CZ inkoopbeleid 2023 voor vrijgevestigden is opgenomen dat er een opslag geldt op de tariefpercentages voor kwaliteitsvisitaties van de LVVP, het NIP, de NVGZP en het keurmerk KIBG.

7 juli 2022

Sinds 1 juli 2022 is het voor toegelaten vrijgevestigde praktijken mogelijk om uiterlijk 31 augustus 2022 de vragenlijst Vrijgevestigde praktijk 2023 te doorlopen. In de vragenlijst wordt de mogelijkheid geboden een certificaat van de kwaliteitsvisitatie en/of het KIBG keurmerk in te sturen, geldig in 2023. Enkel kwaliteitscertificaten geldig in 2023 worden meegenomen voor een opslag op het tariefpercentage.

Mocht uw (her-)visitatie tussen 31 augustus 2022 en 31 december 2022 plaatsvinden, wil CZ deze aanbieders de mogelijkheid geven het nieuwe certificaat vóór 20 januari 2023 na te sturen per e-mail. Wij kunnen certificaten die ná 20 januari 2023 worden ingestuurd, niet in behandeling nemen.

Naar boven