Overeenkomst hulpmiddelen 2020

Sinds 2019 worden de overeenkomsten alléén nog digitaal via het Zorginkoopportaal van VECOZO aangeboden.

Inhoud overeenkomst

De overeenkomst 2020 bestaat uit:

  • het Individueel Deel (deel I), met bijbehorende tariefbijlage
    Beschikbaar via het Zorginkoopportaal van VECOZO. U ondertekent de overeenkomst via de digitale procedure.
  • het Algemeen Deel (deel II), met hierin de algemene voorwaarden
    Bekijk de overeenkomst hulpmiddelen (algemeen deel, deel II) 
  • het Specifiek Deel (deel III), met specifieke voorwaarden en overige bijlagen
    Hieronder te openen met de pincode uit het Individueel deel (deel I)

Stilzwijgende verlenging

De stilzwijgende verlenging is van toepassing op de volgende overeenkomsten, tenzij andere afspraken gemaakt zijn.

Pro- en orthesen
087 Sta orthesen
163 Prothesen
164 Orthesen
 Overige pro- en orthesen
023 Mammaprothesen
031 Oogprothesen
092 Gelaatsprothesen
 
Voet en schoen
014 Orthopedische schoenen
032 Verband- en allergeenvrije schoenen
 
Communicatiehulpmiddelen
063 Daisy-apparatuur
065 Telefonie: Signcall app
068 Persoonlijke alarmeringssystemen
161 In- en uitvoerapparatuur voor slechtzienden
162 Communicatieapparatuur bij motorische en mentale stoornissen
 
Inrichtingselementen
071 Aangepaste tafels
072 Aangepaste kinderstoelen
073 Anti-decubitus zitkussens & matrassen
096 Centrale depothouder kindervoorzieningen
165 Bedden
167 Uitloopovereenkomst Kersten
 
  Mobiliteit
040 Kinderloophulpmiddelen
079 Eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit voor slechtzienden
084 Blindengeleidehonden
085 ADL Honden
086  Robotmanipulator en eetapparaten
 
  Verbruiksartikelen
112  Stomamateriaal 
123 Incontinentiematerialen
124 Incontinentiematerialen
125 Wondverbandmiddelen
 
  Ademhaling
011  Zuurstof 
022 Trachea en stemprothesen
078 Apparatuur voor positieve uitademingsdruk
081  Vernevelapparatuur 
082  Slijmuitzuigapparatuur
 
 
  Horen
053 Soloapparatuur
067 Wek- en waarschuwingsinstallaties
119 Softband
157 Gehoormiddelen
 
  Ader- en/of lymfeondersteuning
045 Lymfoedeem compressie apparatuur
 
  Zien
020  Gezichtshulpmiddelen 
047  Beeldschermloepen 
 
  Uitwendige elektrostimulators
052 Uitwendige elektrostimulators

Contact

Relatiebeheer hulpmiddelen

Naar boven