Overeenkomst hulpmiddelen 2020

Sinds 2019 worden de overeenkomsten alléén nog digitaal via het Zorginkoopportaal van VECOZO aangeboden.

Inhoud overeenkomst

De overeenkomst 2020 bestaat uit:

  • het Individueel Deel (deel I), met bijbehorende tariefbijlage
    Beschikbaar via het Zorginkoopportaal van VECOZO. U ondertekent de overeenkomst via de digitale procedure.
  • het Algemeen Deel (deel II), met hierin de algemene voorwaarden
    Bekijk de overeenkomst hulpmiddelen (algemeen deel, deel II) 
  • het Specifiek Deel (deel III), met specifieke voorwaarden en overige bijlagen
    Hieronder te openen met de pincode uit het Individueel deel (deel I)

Stilzwijgende verlenging

De stilzwijgende verlenging is van toepassing op de volgende overeenkomsten, tenzij andere afspraken gemaakt zijn.

Pro- en orthesen
163 Prothesen
 
Communicatiehulpmiddelen
068 Persoonlijke alarmeringssystemen
 
Inrichtingselementen
096 Centrale depothouder kindervoorzieningen
165 Bedden
 
  Mobiliteit
040 Kinderloophulpmiddelen
084 Blindengeleidehonden
085 ADL Honden
086  Robotmanipulator en eetapparaten
 
  Verbruiksartikelen
125 Wondverbandmiddelen
 
  Ademhaling
078 Apparatuur voor positieve uitademingsdruk
081  Vernevelapparatuur 
082  Slijmuitzuigapparatuur
 
  Horen
053 Soloapparatuur
119 Softband
 
  Ader- en/of lymfeondersteuning
045 Lymfoedeem compressie apparatuur
 
  Uitwendige elektrostimulators
052 Uitwendige elektrostimulators

Contact

Neem contact op met het relatiebeheer van duurzame en verbruikshulpmiddelen.

Naar boven