Vergoedingen

Wat krijgt u vergoed met uw zorgverzekering van CZ? Bekijk uw vergoeding.

 1. A

  1. Aanpassingen aan confectieschoenen
  2. Acnebehandeling
  3. ADL hulpmiddelen
  4. Alcoholproblemen behandeling
  5. Allergeenvrije schoenen
  6. Alternatieve geneeswijzen
  7. Ambulancevervoer
  8. Anti decubitus zitkussen en matras
  9. Anticonceptie tot 21 jaar
  10. Anticonceptie vanaf 21 jaar
  11. Apotheek
  12. Apothekersadvies bij medicijngebruik
  13. Audiologische zorg
 2. B

  1. Baarmoederverzakking behandeling
  2. Beademingsapparaat
  3. Bed aangepast
  4. Beeldschermloep
  5. Besnijdenis
  6. Bevalling
  7. Beweegprogramma
  8. Bijzondere optische hulpmiddelen
  9. Bladomslagapparatuur
  10. Blindengeleidehond
  11. Bloedcontrole door trombosedienst
  12. Bril en contactlenzen
  13. Bril en contactlenzen op medische indicatie
  14. Buikwandcorrectie
  15. Buitenland geplande zorg
  16. Buitenland spoedeisende hulp
  17. Buitenland tijdelijke nierdialyse
 3. C

  1. Camouflagetherapie
  2. Casemanagement dementie
  3. Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker
  4. Compressieapparatuur
  5. Computerbediening
  6. Condooms
  7. Consult overgang, PMS of (borst)kanker
  8. Corona herstelzorg
  9. Couveuse nazorg
 4. D

  1. Daisy apparatuur
  2. Diabeteshulpmiddelen
  3. Dialyse
  4. Dieetadvisering
  5. Dieetpreparaten
 5. E

  1. Elastische kousen
  2. Elektrostimulator uitwendig
  3. Epilepsie alarmering
  4. Erfelijkheidsonderzoek
  5. Ergotherapie
  6. Ergotherapie begeleiding
 6. F

  1. Flapoorcorrectie
  2. Fysiotherapie en oefentherapie
 7. G

  1. Geestelijke Gezondheidszorg GGZ
  2. Geriatrische revalidatie
  3. Gezichtsontharing
  4. Gezichtsprothese
  5. Gezondheidscheck
  6. Gezondheidscursussen
  7. Griepprik
 8. H

  1. Hart en bloedvaten preventief onderzoek
  2. Hoortoestellen
  3. Huidbehandelingen
  4. Huisartsenzorg
  5. Hulphond
  6. Hulpmiddel voor telefonie
 9. I

  1. Incontinentiemateriaal
  2. Infuuspomp
  3. Inloophuizen voor kankerpatiënten
  4. Intensieve kindzorg
 10. K

  1. Kanker bij kinderen onderzoek
  2. Kankerzorg Care for Cancer
  3. Kap ter bescherming van de schedel
  4. Kortdurend verblijf zorginstelling
  5. Kraampakket
  6. Kraamzorg
  7. Kunstgebit
  8. Kunstgebit op implantaten
 11. L

  1. Lactatiekundige
  2. Leefstijlcoaching
  3. Lichttherapie
  4. Lingerie aangepast
  5. Logeerkosten
  6. Logopedie
 12. M

  1. Mammaprothese
  2. Mantelzorg
  3. Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis
  4. Medicijnen
  5. Medisch specialistische zorg
  6. Mobiliteitshulpmiddelen
  7. Mobiliteitshulpmiddelen slechtzienden
  8. Mondzorg bij ongevallen
  9. MRA beugel
  10. MRI scan
 13. O

  1. Oncologische nazorg
  2. Online gezondheidsprogramma
  3. Ooglaseren
  4. Ooglidcorrectie
  5. Oogprothese
  6. Orgaantransplantatie
  7. Orthese
  8. Orthodontie
  9. Orthodontie in bijzondere gevallen
  10. Orthopedische schoenen
  11. OSAS apparatuur
 14. P

  1. Palliatief terminale zorg
  2. PEP masker
  3. Personenalarmering
  4. Pgb verpleging en verzorging
  5. Plastische chirurgie
  6. Plaswekker
  7. Positietrainer
  8. Prothese
  9. Pruik
 15. R

  1. Redressiehelm
  2. Reiskosten ouders buiten woonplaats
  3. Reisvaccinaties
  4. Revalidatie
  5. Robotmanipulator en eetapparaten
 16. S

  1. Schrijfmachine rekenmachine
  2. Second opinion
  3. Skinvision
  4. Slijmuitzuigapparatuur
  5. Solo apparatuur
  6. Spataderen
  7. Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten
  8. Sportarts advies
  9. Spraakversterker
  10. Spraakvervangende hulpmiddelen
  11. Sta orthese
  12. Stemprothese en tracheostoma
  13. Sterilisatie
  14. Steunzolen en overige voethulpmiddelen
  15. Stoel aangepast
  16. Stomamateriaal
  17. Stoppen met roken
 17. T

  1. Tactiele leesapparatuur
  2. Tafel aangepast
  3. Tand en mondzorg
  4. Tandzorg bijzondere gevallen
  5. Tandzorg tot 18 jaar
  6. Tandzorg vanaf 18 jaar
  7. Therapeutisch kamp voor zieke kinderen
  8. Thuisbewakingsmonitor
  9. Thuisdialyse
  10. Transgender of genderdysforie
  11. Trippelstoel
 18. U

  1. Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik
 19. V

  1. Valpreventie
  2. Verbandmiddelen
  3. Verbandschoenen
  4. Verbruiksartikel
  5. Verloskundige hulp door verloskundige gynaecoloog huisarts
  6. Vernevelaar en hypertoon zout
  7. Verslavingszorg
  8. Vervoer
  9. Verzorgingsartikelen
  10. Voeding hulpmiddel toediening
  11. Voedingsadvies
  12. Voetzorg
  13. Voorlees en memoapparatuur
  14. Voorwaardelijke zorg
  15. Voorzetkamer
  16. Vruchtbaarheidsbehandelingen
 20. W

  1. Wek en waarschuwingsinstallatie
  2. Wijkverpleging
 21. Z

  1. Zelfmanagement
  2. Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
  3. Zelfstandig behandelcentrum
  4. Zitorthese en ligorthese
  5. Zorg voor zintuiglijk beperkten
  6. Zuurstof
  7. Zwangerschap en geboorte
  8. Zwangerschapscursus
  9. Zwangerschapsonderzoek

Kunt u hulp gebruiken? We zijn er voor u

Naar boven