Niet geleverde PGB-zorg bijhouden in formulier

Deze heftige coronacrisis vraagt om bijzondere maatregelen. Zo kunt u uw zorgverleners door blijven betalen, ook al leveren zij door corona geen zorg.

Deze zorg moet u vanaf 8 mei bijhouden in een speciaal formulier. Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg van uw zorgverleners van 1 maart tot in elk geval 1 juli 2020. Stuur het ingevulde formulier uiterlijk 1 augustus 2020 naar: CZ, Postbus 90152, 5000 LD Tilburg

Hoe werkt het?

  • U kunt declaraties van niet-geleverde zorg indienen als reguliere declaraties. Een voorwaarde hiervoor is dat u bijhoudt welke zorg niet geleverd, maar wél vergoed is. Op de factuur van een formele zorgverlener moet duidelijk door de zorgverlener worden vermeld dat het om niet-geleverde zorg gaat. Op de declaratie van de informele zorgverlener hoeft u dit niet te vermelden.
  • Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg in de periode van 1 maart tot 1 juli 2020. In het geval van verlenging van de maatregel, wordt u geïnformeerd via onze website.
  • Geef in het formulier het aantal uren en minuten niet-geleverde zorg per zorgverlener op (zie ook het schema in het formulier).
  • Registreer ook de niet-geleverde uren zorg op basis van maandbetalingen.
  • Als u verwacht dat door het declareren van niet-geleverde zorg en het declareren van wel geleverde zorg uw budget binnenkort ‘op’ zal zijn, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Dit is om te voorkomen dat uitbetaling niet kan plaatsvinden als uw budget ‘verbruikt’ is.
  • Het ingevulde registratieformulier voor de periode 1 maart tot 1 juli 2020 stuurt u uiterlijk 1 augustus 2020 op naar: CZ, Postbus 90152, 5000 LD Tilburg.
  • Dit formulier geldt niet voor een zieke zorgverlener waar u een arbeidsovereenkomst mee heeft. Daarvoor kunt u gebruik maken van de regeling loondoorbetaling bij ziekte via de SVB.
  • Verleent uw zorgverlener zorg vanuit de Zvw én de Wmo en/of Jeugdwet? Splits dan de declaratie en gebruik dan 2 formulieren per zorgverlener.

Wat gebeurt er na 1 juli?

Als de regeling na 1 juli wordt verlengd, kunt u hetzelfde formulier aanvullen en aan het einde van de periode weer insturen.

Let op! Houdt u de niet-geleverde zorg niet bij of wordt het registratieformulier na de Coronacrisis niet aangeleverd? Dan gaan wij ervan uit dat alle gedeclareerde zorg geleverd is. Blijkt op een later moment dat gedeclareerde zorg niet geleverd is, dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het persoonsgebonden budget. Het is daarom belangrijk dat u:

  • de uren gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhoudt op de registratieformulieren.
  • de registratieformulieren goed bewaart, óók nadat de gegevens met ons zijn gedeeld. De formulieren kunnen later nog een keer opgevraagd worden.

Veelgestelde vragen over PGB Zvw en het coronavirus

De veelgestelde vragen van onze verzekerden over PGB in de zorgverzekeringswet (ZVW) hebben wij voor u op een rij gezet.

Zorgverleners

Doorbetalen

Budget

Niet geleverde zorg

Vervangende zorg

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Nog vragen? We zijn er voor u