Eigen risico

Krijgt u zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt u in 2018 de eerste € 385 van de zorgkosten zelf. Dat noemen we eigen risico. De overheid bepaalt de hoogte van het verplicht eigen risico.

Waarvoor betaalt u het?

Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. Er zijn een paar uitzonderingen. U betaalt bijvoorbeeld géén eigen risico voor de huisarts of kraamzorg. 

Bekijk wanneer u geen eigen risico betaalt

Voor de meeste zorg uit de basisverzekering geldt een eigen risico. Maar voor sommige zorg niet. U betaalt bijvoorbeeld wel eigen risico voor het ziekenhuis, medicijnen of bloedprikken. Maar u betaalt geen eigen risico voor de huisarts of kraamzorg. Kinderen tot 18 jaar hoeven nooit eigen risico te betalen.

Eigen risico ≠ eigen bijdrage

De eigen bijdrage en het eigen risico zijn kosten voor zorg die u zelf betaalt. Toch zijn ze niet hetzelfde. We zetten de verschillen op een rij.

Dit is het verschil

Betaal uw eigen risico in termijnen

Verwacht u zorgkosten en betaalt u dit bedrag liever niet in één keer? Betaal uw eigen risico in termijnen.

  • € 38,50 per maand
  • Geen extra kosten
  • Automatisch uw geld terug als u het eigen risico niet opmaakt

Meld u direct aan via Mijn CZ
Of lees meer over gespreid betalen

Vrijwillig eigen risico

U kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico bovenop uw verplicht eigen risico. Hoe hoger uw vrijwillig eigen risico, hoe minder premie u betaalt. Maar let op: als u zorgkosten maakt, betaalt u dus ook meer.

U kunt met de Zorg-op-maatpolis en Zorgkeuzepolis kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. Hebt u de Zorgbewustpolis? Dan kunt u alleen een vrijwillig eigen risico van € 500 kiezen.

U hebt met de Zorg-op-maatpolis of Zorgkeuzepolis de keuze uit een vrijwillig eigen risico van € 100,-, € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500,-. Hebt u de Zorgbewustpolis? Dan kunt u alleen kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 500,-. Kiest u voor een vrijwillig eigen risico? Dan krijgt u korting op uw premie.

Uw vrijwillig eigen risico wijzigen?

Geef het vóór 1 januari aan ons door via Mijn CZ.

Bekijk de stand van uw eigen risico

Benieuwd hoeveel er nog over is van uw eigen risico? Check het saldo van uw eigen risico eenvoudig in Mijn CZ.

Bekijk uw eigen risico in Mijn CZ

Veelgestelde vragen over het eigen risico

Wanneer ontvang ik de rekening voor het eigen risico?

Wij sturen de rekening voor het eigen risico één keer per drie maanden. Het kan dus iets langer duren voordat u de rekening krijgt.

Ik doe mee aan de regeling Gespreid betalen eigen risico. Wanneer ontvang ik te veel betaald eigen risico terug?

In het eerste kwartaal van het jaar erop ontvangt u het te veel betaald eigen risico automatisch terug. In de eerste maanden van het jaar ontvangen we nog veel nota’s van zorgverleners over het vorige jaar. Zorgverleners kunnen ook na het eerste kwartaal nog nota’s versturen. Deze worden dan alsnog verrekend met het eigen risico.

Ik ben 18 jaar geworden, vanaf welke datum gaat mijn eigen risico in?

Als u 18 wordt, gaat het eigen risico in op de eerste dag van de maand erop. U betaalt enkel eigen risico over de dagen dat u 18 jaar bent.

Wat u nog moet betalen rekent u uit door het eigen risico te delen door 365 dagen (of 366 in een schrikkeljaar), en dat te vermenigvuldigen met het aantal overgebleven dagen van het jaar.

Lees meer uitleg op 'zorgverzekering 18 jaar'.

Hoe betaal ik het eigen risico?

U kunt op 2 manieren uw eigen risico betalen:

  • We ontvangen de rekening direct van uw zorgverlener. We betalen uw zorgverlener het hele bedrag. Binnen 3 maanden krijgt u van ons een rekening voor het eigen risico dat u nog moet betalen.
  • U krijgt een rekening van uw zorgverlener. U betaalt die rekening. Vervolgens declareert u de rekening bij ons. We bekijken welke vergoeding u krijgt. Van de vergoeding halen we eerst het bedrag aan eigen risico af. De rest van de vergoeding maken we naar u over.

Over welk jaar betaal ik eigen risico? En waarom betaal ik het soms twee keer?

De startdatum van uw behandeling bepaalt over welke periode u eigen risico betaalt. Is de eerste afspraak voor uw behandeling in 2018? Dan betaalt u eigen risico over 2018.

Wordt u in het ziekenhuis behandeld? Dan kan het zijn dat u twee keer eigen risico betaalt.

Vanaf de eerste keer dat u voor een behandeling naar het ziekenhuis gaat, verzamelt het ziekenhuis uw behandelingen in een pakketje (DBC). De DBC stopt als uw behandeling klaar is. Of na een bepaald aantal dagen zoals bepaald door de NZa. Voor de meeste ziekenhuiszorg is dit 120 dagen, voor operaties 42 en voor geestelijke gezondheidszorg 365 dagen. Duurt de behandeling langer? Dan start er een nieuwe (vervolg-)DBC. Was uw eigen risico nog niet op? Of opent deze DBC in een nieuw jaar? Dan krijgt u weer een rekening voor het eigen risico.

Benieuwd wanneer een nieuwe DBC voor u wordt geopend? Vraag het uw zorgverlener.

Bekijk alle veelgestelde vragen over eigen risico

Bel ons

CZ Klantenservice

088 555 77 77
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 19:00 uur