Hulp en ondersteuning bij dementie

Er zijn allerlei zorgverleners en instellingen die u en uw naaste kunnen helpen. Maar wie doet wat? Waar klopt u aan voor welke hulp? En hoe zit het met de vergoeding? We zetten het voor u op een rijtje.

Diagnose

 • Huisarts
  Meestal stelt de huisarts de diagnose. In sommige gevallen is er aanvullend en gespecialiseerde diagnostiek nodig en zal de huisarts doorverwijzen naar een specialist. De huisarts is ook het eerste aanspreekpunt voor het regelen van zorg en ondersteuning. Deze zorg wordt geregeld en betaald via de zorgverzekering van uw naaste.
 • Geriater
  Een geriater is een arts voor een oudere patiënt die last heeft van verschillende aandoeningen tegelijkertijd. Deze arts kan de diagnose stellen, onderzoek doen en verder behandelen. De huisarts verwijst oudere patiënten naar een geriater voor diagnostiek wanneer er sprake is van vermoeden van dementie en bijkomende aandoeningen. Deze zorg wordt geregeld en betaald via de zorgverzekering van uw naaste.
 • Neuroloog
  Een neuroloog is een arts voor ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Deze arts kan de diagnose stellen, onderzoek doen en verder behandelen. De huisarts verwijst patiënten naar een neuroloog voor diagnostiek wanneer er sprake is van vermoeden van dementie en bijkomende aandoeningen, snelle progressie of jonge personen met een vermoeden van dementie. Deze zorg wordt geregeld en betaald via de zorgverzekering van uw naaste.
 • Psycholoog of psychiater
  Ook een psycholoog of psychiater kan de diagnose stellen. Daarnaast kan deze u of uw naaste helpen bij het omgaan met dementie en de gedragsveranderingen die daarbij horen. Hoe deze zorg wordt geregeld en betaald, hangt af van de situatie.
 • Geheugenpoli
  Veelal heeft een ziekenhuis een geheugenpoli. In deze poli’s houdt een team van gespecialiseerde medewerkers zich bezig met allerlei problemen aangaande het geheugen. De huisarts stuurt u veelal door naar een geheugenpoli wanneer er vermoeden is van dementie op jonge leeftijd, wanneer er vermoeden is van dementie en bijkomende aandoeningen, snelle progressie en onzekerheid over de oorzaak van geheugenproblemen na onderzoek door de huisarts.
 • Alzheimer Centrum
  In Nederland zijn 4 Alzheimer Centra. In deze centra komen wetenschappelijk onderzoek, behandeling en begeleiding samen. Elk centrum heeft zijn eigen specialisme. De huisarts kan u naar een Alzheimer Centrum verwijzen bij een vermoeden op een bijzondere vorm van dementie, vermoeden van dementie bij jonge leeftijd, in combinatie met comorbiditeiten en indien er sprake is van problemen die niet goed zijn te diagnosticeren in het ziekenhuis.

Hulp aan huis

 • Wijkverpleegkundige
  Een wijkverpleegkundige biedt uw naaste zorg aan huis, persoonlijk verzorging en verpleging. Deze zorg wordt meestal geregeld en betaald via de zorgverzekering van uw naaste.
 • Wmo-consulent
  Heeft uw naaste ondersteuning aan huis nodig? Dan kan er een Wmo-consulent langskomen voor het ‘keukentafelgesprek’ om vervolgens een indicatie te stellen. Bij ondersteuning kunt u bijvoorbeeld denken aan huishoudelijke hulp, vervoer of dagbesteding. Deze ondersteuning wordt geregeld en betaald via de gemeente van uw naaste.
 • Huishoudelijk hulpverlener
  Uw naaste kan hulp krijgen met het huishouden van een huishoudelijk hulpverlener. Deze ondersteuning wordt geregeld en betaald via de gemeente van uw naaste, of via de Wet langdurige zorg.
 • Ergotherapeut
  Een ergotherapeut helpt bij dagelijkse bezigheden die uw naaste niet meer goed zelf kan. U wordt ook bij de behandeling betrokken. De precieze behandeling, hangt af van de hulpvraag. Deze zorg wordt geregeld en betaald via de zorgverzekering van uw naaste, of via de Wet langdurige zorg.
 • Casemanagement
  Als u zorgt voor iemand met dementie, kunt u hulp krijgen van één vaste, ervaren zorgprofessional. Deze begeleiding wordt casemanagement genoemd. Casemanagement kan gegeven worden door een casemanager (of zorgtrajectbegeleider), dementie verpleegkundige of wijkverpleegkundige. Deze zorg wordt meestal geregeld en betaald via de zorgverzekering van uw naaste.

Hulp buiten huis

 • Dagopvang en dagbesteding
  Dagbesteding of dagopvang geeft uw naaste de mogelijkheid om weer een prettige invulling aan de dag te geven, passend bij wat hij of zij kan en wil. Deze zorg wordt geregeld en betaald via de gemeente van uw naaste of via de Wet langdurige zorg.
 • Opname
  Er komt een moment dat uw naaste niet meer veilig thuis kan blijven wonen. U kunt dan nadenken over opname in een verpleeghuis. Deze zorg wordt geregeld en betaald via de Wet langdurige zorg.

Instanties

 • Zorgverzekeraar
  De zorgverzekeraar van uw naaste regelt alle zorg voor hem of haar die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt. Zoals de huisarts of wijkverpleging. Kunt u als mantelzorger ook wel wat ondersteuning gebruiken? Kijk eens bij onze diensten voor mantelzorgers.
 • Gemeente
  De gemeente regelt de zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 • Zorgkantoor
  Het zorgkantoor regelt de zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Heeft uw naaste zorg nodig via de Wet langdurige zorg? Dan moet er eerst een indicatie worden aangevraagd. Dat doet u bij het CIZ. Zij stellen de indicatie en zetten erin op welke zorg uw naaste recht heeft.
 • CAK
  Uw naaste betaalt voor zorg via de gemeente of Wet langdurige zorg een eigen bijdrage via het CAK.
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  Regelt u de zorg van uw naaste met een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan krijgt u te maken met de SVB. Zij regelen voor de gemeente en de Wet langdurige zorg de uitbetaling van de zorgverleners. Ook kunnen ze (een deel van de) pgb-administratie regelen.
 • Ondersteuning voor u of uw naaste
  Er zijn nog allerlei andere mogelijkheden om hulp te krijgen voor uw naaste of uzelf. Denk aan Alzheimercafés of vrijwilligers die een handje willen helpen via mantelzorgcursussen. Ook bij MantelzorgNL, een belangenorganisatie voor mantelzorgers, kunt u terecht voor advies. Vaak biedt de gemeente ook veel ondersteuning voor mantelzorgers, neem hiervoor contact op met uw gemeente.
  En uiteraard helpen we u bij CZ ook graag om de beste zorg te vinden en te regelen.