Deze zorg kunt u regelen via de gemeente

Voor deze zorg vraagt u een keukentafelgesprek aan bij uw gemeente

Is het voor u onduidelijk waarvoor u bij de gemeente terecht kunt voor zorg vanuit de Wmo? Loes van Buchem-Gijsbers van het CZ zorgteam zet alles voor u op een rij.

27 juni 2016

Leestijd: 2 minuten

Op een grauwe dag rijd ik naar Zeeland om mevrouw en meneer van der Laan te ontmoeten. Meneer heeft de ziekte van Parkinson en het kost mevrouw steeds meer moeite om hem goed te verzorgen.

Ik ben bang dat ik het straks niet meer zelf kan.

Emotioneel gesprek

Het wordt een emotioneel gesprek. Mevrouw van der Laan vertelt hoe zwaar de zorg soms is. Zoals het verplaatsen van haar man van het bed naar zijn rolstoel. Zeker als haar man niet kan meewerken omdat hij verstijfd is door zijn medicatie. “Ik ben bang dat ik het straks niet meer zelf kan”, zegt mevrouw.

We bespreken wat mevrouw Van der Laan zou kunnen helpen. Al snel komen we op hulpmiddelen zoals een tillift. Ik bied aan een keukentafelgesprek voor ze aan te vragen bij het Wmo-loket van de gemeente.

Om de tafel met de gemeente

Mevrouw en meneer Van der Laan vragen of ik aanwezig wil zijn bij het keukentafelgesprek met de Wmo-consulent van de gemeente. Dan ben ik “een extra luisterend oor” en kan in de gaten houden of alle belangrijke zaken aan de orde komen. Dat doe ik graag. En ik kom wat eerder om alles met ze door te nemen. Want zorg regelen bij de gemeente kan alleen in specifieke situaties.

Deze zorg regelt u bij uw gemeente

Hebt u net als mevrouw en meneer Van der Laan behoefte aan extra hulp of hulpmiddelen? U kunt bij uw gemeente terecht voor deze zorg:

 • Vervoersvoorziening (regiotaxi, parkeerkaart)
 • 1 op 1 begeleiding
 • Beschermd wonen (wonen met begeleiding en toezicht)
 • Dagbesteding op maat (bijvoorbeeld een zorgboerderij)
 • Woningaanpassing (bijvoorbeeld een aanbouw op de begane grond)
 • Hulpmiddelen (tillift, traplift, scootmobiel)
 • Huishoudelijke hulp
 • Vervangende mantelzorg

 

Ook kunt u bij uw gemeente terecht voor zogenaamde algemene voorzieningen. Deze voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk en u hoeft er geen keukentafelgesprek voor aan te vragen om er gebruik van te maken. Voorbeelden van deze voorzieningen zijn maaltijdverstrekking of een boodschappendienst.

U hebt rechten…

De gemeente is wettelijk verplicht om zich aan het volgende te houden:

 • U hebt recht op een persoonlijk gesprek. U hoeft er geen genoegen mee te nemen om het gesprek telefonisch te voeren.
 • U mag ondersteuning meenemen. Dit kan een mantelzorger zijn, maar ook een mantelzorgmakelaar of professionele cliëntondersteuning.
 • U ontvangt na het gesprek een gespreksverslag.

…maar ook plichten

Het is tijdens het keukentafelgesprek belangrijk dat u een eerlijk beeld geeft van uw situatie. Welke zorg hebt u nodig, wat kunt u zelf nog en zijn er mensen in uw omgeving die u kunnen helpen? Zo kan de gemeente goed bekijken hoe ze u het beste kunnen helpen.

De heer en mevrouw van der Laan hebben inmiddels te horen gekregen dat ze hun hulpmiddelen krijgen van de gemeente. Zo kan mevrouw Van der Laan beter zorgen voor haar man en de zorg ook langer volhouden. En dat is uiteindelijk het beste voor iedereen.

Loes van Buchem-Gijsbers
Mantelzorgmakelaar
Ik heb altijd in de gezondheidszorg gewerkt. Mensen helpen zit in mijn DNA. Veel mantelzorgers hebben het steeds zwaarder en als mantelzorgmakelaar bij het CZ Zorgteam kan ik ze echt ondersteunen. Bijvoorbeeld door ze de weg te wijzen door het web van wet- en regelgeving.

Tips van de mantelzorgmakelaars

Zorg nodig?

Het CZ Zorgteam helpt u graag met persoonlijk advies. Van wachtlijstbemiddeling tot het vinden van de juiste zorgverlener. Voor uzelf of iemand voor wie u zorgt.