De grenzeloze zorg van de mantelzorger

Bij het CZ Zorgteam hebben we dagelijks te maken met mantelzorgers. Wat drijft hen om intensief een naaste te verzorgen?

17 december 2014

Leestijd: 3 minuten

Wat beweegt een mantelzorger?

Door alle veranderingen in de zorg wordt er een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers. Nederland telt ruim 4 miljoen mantelzorgers die meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden voor een naaste zorgen.

Maar wat is nu de drijfveer achter de zorg die wordt gegeven door een mantelzorger? Die onuitputtelijke kracht om altijd maar door te gaan, zelfs – in veel gevallen- in combinatie met werk en het onderhouden van een gezin.

Op huisbezoek

Zo ging ik vorige week als mantelzorgadviseur op pad. Ik had een huisbezoek gepland bij meneer Pieters. Meneer Pieters neemt de volledige zorg van zijn vrouw met MS op zich.

Hij had contact met me opgenomen omdat hij niet wist hoe hij alles voor het persoonsgebonden budget van zijn vrouw vanaf 1 januari 2015 moest regelen. Aan de telefoon werd mij niet helemaal duidelijk wat er speelde. Dus ik besloot naar hem toe te gaan.

Het is toch vanzelfsprekend als je voor elkaar hebt gekozen, om dan ook nu elkaar niet alleen te laten.

Zorg voor de ander uit liefde

In het gesprek met meneer Pieters ging het al snel over zijn drijfveer om voor zijn vrouw te zorgen. “Het is toch vanzelfsprekend als je voor elkaar hebt gekozen, om dan ook nu elkaar niet alleen te laten.”, zei hij. “Ik zorg voor haar uit liefde. Jarenlang heeft ze voor mij gezorgd en nu is het mijn beurt. Waarom? Omdat ik zielsveel van haar hou.”

Even knipoogt meneer Pieters naar zijn vrouw en zij geeft hem een liefdevolle glimlach terug. Ik kreeg een brok in mijn keel en voelde veel bewondering voor wat deze man allemaal voor zijn vrouw doet.

”En ik blijf voor haar zorgen, zo lang als ik het kan. Totdat de dood ons scheidt. Want mij vertrouwt ze. Ik ken haar wensen en behoeften. Een vreemde die hier over de vloer komt, die weet dat niet. Dat doe ik haar niet aan”.

Waar is de grens?

Iedere keer als ik een mantelzorger spreek, raakt het me om te zien hoeveel iemand uit liefde voor een ander over heeft. Vaak wordt het hele leven van de mantelzorger ingericht op de zorgen voor zijn naaste. En altijd wordt als reden de liefde en de vanzelfsprekendheid die daaruit voortvloeit genoemd.

Een mooie gedachte, maar ook een gedachte die de kans op overbelasting groot maakt. Vragen die bij mij opkomen zijn dan: “Waar staat de mantelzorger in zijn eigen leven? Waar is de grens?”

Het antwoord zal voor iedere mantelzorger van de ruim 4 miljoen mantelzorgers in Nederland anders zijn. Maar het blijft een gedachte die me bezighoudt.

In verband met privacy zijn de persoonlijke gegevens van de verzekerde in dit blog gefingeerd.

Helga Neessen
Mantelzorgmakelaar
Het mooiste aan mijn werk als mantelzorgmakelaar bij het CZ Zorgteam is dat ik mensen wegwijs kan maken in de ingewikkelde wereld van de zorg. Ik probeer de best passende zorg en ondersteuning te regelen voor mantelzorgers en degene voor wie zij zorgen. En ik kijk met trots terug als dat is gelukt.

Tips van de mantelzorgmakelaars