Wanneer betaalt u een eigen bijdrage? En hoeveel?

Mevrouw en meneer Demir hebben extra hulp en ondersteuning nodig. Maar ze maken zich zorgen om de eigen bijdrage. Kunnen ze die straks nog betalen? Een korte uitleg over de eigen bijdrage.

6 januari 2017

Leestijd: 3 minuten

Meer zorg, meer eigen bijdrage?

Onlangs deden mevrouw en meneer Demir een beroep op me. Meneer Demir heeft reuma en bij mevrouw Demir is dementie geconstateerd. Ze vroegen mijn hulp bij het regelen van het huishoudelijke ondersteuning en een dagbesteding voor mevrouw.

Voor de zorg die mevrouw Demir nodig heeft, is een indicatie voor de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) nodig. Tijdens ons eerste gesprek sprak meneer Demir meteen zijn zorgen uit over de kosten. Hoeveel eigen bijdrage moeten ze straks betalen?

Hoeveel moeten mevrouw en meneer Demir zelf betalen?

Mevrouw en meneer Demir leven van een AOW-uitkering. Door hun gezondheidsproblemen hebben ze het afgelopen jaar veel onvoorziene kosten gemaakt: hun eigen risico, enkele aanpassingen in hun huis en een rollator voor meneer. Van hun spaargeld is weinig over en ze komen maar nét rond.

Ik heb voor meneer kunnen informeren over de hoogte van de eigen bijdrage die ze moeten gaan betalen. Die eigen bijdrage verschilt per situatie. Ik geef hier een korte uitleg hoe het ongeveer werkt.

Het hangt van uw persoonlijke omstandigheden af of u een lage of hoge bijdrage betaalt.

Voor welke zorg betaalt u een eigen bijdrage?

U betaalt een eigen bijdrage als u een indicatie hebt van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of een indicatie hebt van uw gemeente voor zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

U betaalt geen eigen bijdrage als uw persoonlijke verzorging of verpleging wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage voor Wlz-zorg of Wmo-zorg. De hoogte van de eigen bijdrage voor Wlz-zorg hangt af van:

  • Uw leeftijd
  • Of u een partner hebt 
  • Het totale inkomen en vermogen van u en uw partner
  • De zorg en voorzieningen waarvoor u een indicatie hebt gekregen

Vóór 2019 werd ook de eigen bijdrage voor Wmo-zorg berekend op basis van de bovenstaande gegevens, maar dit is inmiddels gewijzigd. De eigen bijdrage voor Wmo-zorg is sinds 2019 namelijk een vast bedrag. Er wordt niet meer per persoon gekeken naar de draagkracht.

Maximale eigen bijdrage voor zorg thuis
Krijgt u zorg thuis en heeft u een Wlz indicatie? Dan berekent het CAK hoeveel u per vier weken moet bijbetalen. Zijn de kosten van de zorg of hulp lager dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u minder. U betaalt nooit meer dan uw maximale periodebijdrage.

Eigen bijdrage voor zorg in een instelling
Verblijft u in een instelling? Dan zijn er zijn twee soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage. Bij een opname in een instelling betaalt u de eerste vier maanden meestal de lage eigen bijdrage. Deze periode wordt gezien als een wachttijd. Na deze periode wordt de opname definitief en betaalt u mogelijk de hoge eigen bijdrage.

Het hangt van uw persoonlijke omstandigheden af of u een lage of hoge bijdrage betaalt. Bijvoorbeeld uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.

Maximale eigen bijdrage per huishouden
Er is een maximale eigen bijdrage voor uw huishouden. Hebben u en uw partner beiden een indicatie vanuit de Wlz of Wmo? Dan betalen jullie de eigen bijdrage niet dubbel. Het CAK houdt hier in de berekening van de eigen bijdrage rekening mee.

Bereken zelf de hoogte van uw eigen bijdrage

Op de website van het Het CAK vindt u de rekenhulp waarmee u de hoogte van uw eigen bijdrage zelf kunt uitrekenen. Houd er rekening mee dat die berekening slechts een schatting is.

Loes van Buchem-Gijsbers
Mantelzorgmakelaar
Ik heb altijd in de gezondheidszorg gewerkt. Mensen helpen zit in mijn DNA. Veel mantelzorgers hebben het steeds zwaarder en als mantelzorgmakelaar bij het CZ Zorgteam kan ik ze echt ondersteunen. Bijvoorbeeld door ze de weg te wijzen door het web van wet- en regelgeving.

Tips van de mantelzorgmakelaars