Hoe u een keukentafelgesprek regelt bij uw gemeente

Meneer Leenders kan de zorg voor zijn vrouw niet meer aan. We helpen hem ondersteuning te vragen bij de gemeente. De eerste stap: het regelen van een keukentafelgesprek. Helga Neessen vertelt hoe u dit aanpakt.

14 juni 2016

Leestijd: 3 minuten

Hulp bij huishoudelijke taken

Donderdagavond, na een drukke werkdag, zit ik op de bank. Ik denk terug aan het gesprek met meneer Leenders vanochtend. Hij zorgt voor zijn vrouw. Zij heeft een 3 jaar geleden een herseninfarct gehad en heeft sindsdien veel zorg en begeleiding nodig. Meneer heeft tot nu alle zorg en begeleiding op zich genomen. Dit wordt steeds zwaarder voor hem. Hij wordt immers ook al een dagje ouder. Ook de huishoudelijke taken worden steeds zwaarder. Hoe kan hij dit allemaal regelen?

CZ kan u helpen zorg te regelen bij uw gemeente

Voor mevrouw regelde ik dat volgende week een wijkverpleegkundige van een thuiszorgorganisatie langskomt. Zij kan dan een indicatie stellen. Op basis van deze indicatie kan thuiszorg ingezet worden om mevrouw te helpen bij het wassen en aankleden.

Het CZ Zorgteam kan u helpen bij het regelen van ondersteuning.

Welke ondersteuning biedt de gemeente?

Om meneer te ontlasten wilde hij graag dat mevrouw twee keer per week naar een dagopvang zou gaan. Bij de huishoudelijke taken zoekt hij ondersteuning. Zowel de dagopvang en de begeleiding kunnen aangevraagd worden bij de gemeente. Die zorg gaat dus niet via uw zorgverzekeraar, maar als zorgteam kunnen we wel helpen bij het regelen.

Voor meneer is het allemaal erg onduidelijk hoe hij het een en ander moest regelen. Hij is niet de enige. Daarom zet ik graag voor u op een rijtje hoe u ondersteuning aanvraagt bij uw gemeente. 

 1. Melding bij Wmo-loket
  De procedure start met een melding bij het Wmo-loket van uw gemeente. Dit kunt u zelf doen of laten doe door iemand die u ondersteunt. De gemeente stuurt u een bevestiging van uw melding en zal u wijzen op de mogelijkheid van gratis cliĆ«ntondersteuning. 
 2. Voorbereiding
  Nadat de melding is gedaan, is uw gemeente verplicht om een gedegen onderzoek te doen naar de vraag en de situatie. Dit onderzoek wordt meestal gedaan in de vorm van een keukentafelgesprek. Voordat het keukentafelgesprek plaatsvindt, hebt u de gelegenheid om een persoonlijk plan in te dienen. Dit is niet verplicht maar wel raadzaam. Bij het indienen van een persoonlijk plan is de gemeente namelijk verplicht om dit plan ook te betrekken bij het gesprek. 
 3. Het keukentafelgesprek
  - De gemeente gaat met u in gesprek. De gemeente is verplicht om alle mogelijkheden te benoemen, ook de mogelijkheid voor een persoonsgebonden budget (PGB). 
  - Tijdens het gesprek kijkt de gemeente als eerste wat u zelf nog kunt of welke hulp u kunt krijgen uit uw sociaal netwerk. Pas daarna kijkt de gemeente welke voorzieningen ze kan inzetten. 
  - De Wmo-consulente van de gemeente maakt na het gesprek een verslag. Dit verslag dient uiterlijk binnen zes weken na de melding gereed te zijn.
 4. Na het gesprek  
  - Na het gesprek kunt u de gemeentelijke voorziening aanvragen.
  - Het college van Burgemeester en Wethouders neemt binnen twee weken een besluit op de aanvraag van de maatwerkvoorziening.
  - Als u het niet eens bent met de beslissing, dan bestaat de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

Voor meneer en mevrouw Leenders staat inmiddels een keukentafelgesprek gepland. Ik verwacht dat er vanuit de gemeente ondersteuning geboden kan worden. Veel succes met het gesprek meneer Leenders!

Meer weten over hoe u een keukentafelgesprek kunt regelen? Bel ons op (013) 594 91 10.

Helga Neessen
Mantelzorgmakelaar
Het mooiste aan mijn werk als mantelzorgmakelaar bij het CZ Zorgteam is dat ik mensen wegwijs kan maken in de ingewikkelde wereld van de zorg. Ik probeer de best passende zorg en ondersteuning te regelen voor mantelzorgers en degene voor wie zij zorgen. En ik kijk met trots terug als dat is gelukt.

Tips van de mantelzorgmakelaars