Wat kan ik doen om zorgkosten te besparen?

Zorg in Nederland wordt steeds duurder. Wat doen wij als CZ om onnodige zorgkosten terug te dringen? En wat kunt u er zelf aan doen?

Betere afspraken

Wat mag een behandeling kosten? En kan het echt niet goedkoper? We maken met zorgverleners heldere afspraken over de vergoeding die ze krijgen voor geleverde prestaties. Neem bijvoorbeeld medicijnen. Er zijn grote prijsverschillen tussen verschillende merken medicijnen. Terwijl de werkzame stof vaak dezelfde is. We onderhandelen met apothekers over welk medicijn we vergoeden. Daarom krijgt u nu soms een ander merk medicijnen. Die werken net zo goed, maar zijn wel goedkoper.

Fouten in declaraties opsporen

Onjuiste rekeningen in de zorg kosten onze samenleving vele miljoenen per jaar. Zorgverleners of patiënten declareren soms meer kosten dan in werkelijkheid zijn gemaakt. Of declareren behandelingen die nooit zijn uitgevoerd. Per ongeluk of met opzet. We besteden veel aandacht aan het opsporen van fouten in declaraties.

En u? Wat kunt u besparen?

Waarschijnlijk controleert u altijd even uw supermarktbonnetje of garagenota. Als u dat nu ook doet met uw zorgnota's dan voorkomt u dat foutieve rekeningen worden betaald. En helpt u mee om de Nederlandse zorg betaalbaar te houden. In het eerste jaar dat CZ dit geautomatiseerd mogelijk heeft gemaakt, zijn er al 30.000 meldingen gedaan door verzekerden. Niet alle meldingen leiden tot een correctie in een declaratie, maar geven ons inzicht in eventuele onduidelijkheden voor verzekerden en zorgverleners. Wij gebruiken dit weer ter verbetering van onze diensten.

Wat kunt u controleren?

Op Mijn CZ vindt u een overzicht van uw zorgnota's die we hebben verwerkt. U kunt hier controleren of:

  • De nota's afkomstig zijn van zorgverleners bij wie u onder behandeling bent
  • De datum van de behandeling klopt
  • De omschrijving van de behandeling klopt (voor zover u dit kunt inschatten)
  • Het bedrag gevoelsmatig overeenkomt met de zorg die u hebt gehad
  • Het aantal behandelingen of ontvangen hulpmiddelen klopt

Vertrouwt u een rekening niet? Controleer uw nota klopt

Bel ons

CZ Klantenservice

088 555 77 77
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 19:00 uur