Klacht over CZ of ontevreden? Laat het ons weten!

Aan een klacht ligt een onprettige ervaring of ontevredenheid ten grondslag. Het is heel vervelend als u hiermee te maken krijgt. CZ ziet een klacht als een signaal waarmee het beleid en de service verbeterd kunnen worden. Wij nemen klachten heel serieus en analyseren en behandelen deze zorgvuldig.

Gemelde klachten kunnen leiden tot verbeteringen in onze organisatie, ons beleid of de service van CZ, waardoor klachten in de toekomst worden verminderd of voorkomen.

Wilt u een klacht melden?

U kunt uw klacht1 indienen op verschillende manieren:

 • Via het speciale klachtenformulier. U ontvangt een bevestiging op uw mailadres.
 • Per telefoon via onze klantenservice 088 555 77 77
 • Per brief op het volgende adres:

CZ
t.a.v. afd. Kwaliteitsmanagement
team klachten en geschillen
Postbus 4349
5004 JH Tilburg

De verwerking van uw klacht

Als u een klacht hebt, wilt u graag snel een reactie. CZ stelt alles in het werk om uw klacht zo snel mogelijk te behandelen. Wij spreken graag persoonlijk met u over uw klacht. Daarom nemen wij het liefst telefonisch contact met u op. Als u dat wenst, bevestigen wij het telefoongesprek schriftelijk. Soms kan dat dezelfde dag nog. In sommige gevallen is het echter nodig dat er aanvullende informatie of advies wordt ingewonnen.

Kunnen wij uw klacht niet binnen 5 werkdagen beantwoorden, dan ontvangt u eerst een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u zo snel mogelijk bericht.

Wilt u een geschil melden?

U kunt uw geschil2 indienen door een brief te sturen naar:

CZ
t.a.v. afdeling Juridische Zaken
Postbus 4349
5004 JH Tilburg

U kunt ook een ander vragen een geschil voor u in te dienen. U geeft uw toestemming door de brief samen te ondertekenen.

De verwerking van uw geschil

Op het moment dat wij uw geschil in behandeling nemen, ontvangt u een ontvangstbevestiging. In sommige gevallen is het nodig dat er aanvullende informatie of advies worden ingewonnen. Wij streven ernaar u binnen 20 werkdagen te beantwoorden.

Ontevreden? Nog geen reactie?

Bent u ontevreden over de wijze waarop wij uw klacht of geschil hebben afgehandeld? Of hebt u na zes weken nog geen reactie ontvangen?

Dan kunt u dat doorgeven aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, Postbus 291, 3700 AG Zeist. U kunt de SKGZ ook bereiken via de website van de SKGZ. Binnen maximaal 90 dagen handelen ze uw klacht af. U kunt uw klacht ook aan de burgerlijk rechter voorleggen.

Uw mening telt!

CZ voert regelmatig onderzoek uit naar de tevredenheid van haar klanten over de afhandeling van klachten. Wij vragen dan onze klanten hoe zij de klachtafhandeling hebben ervaren.

Zo kunnen wij zien of er verdere aanknopingspunten zijn om onze klachtafhandeling te verbeteren.

 1. Elke uiting van ongenoegen is voor ons een klacht. Bijvoorbeeld:

  • U meldt een klacht of maakt duidelijk dat u het ergens mee oneens bent.
  • U bent boos of teleurgesteld.
  • U vindt dat wij een ernstige fout hebben gemaakt.
  terug naar de tekst
 2. Een geschil is een schriftelijke reactie van een (ex)verzekerde op een schriftelijke beslissing van CZ vanuit de basisverzekering. Het kan gaan om een beslissing over:

  • een zorgaanvraag;
  • in- of uitschrijving van de basisverzekering;
  • aan- of afmelding bij het CAK;
  • verrekening van het eigen risico;
  • de gedeclareerde DBC-codes en/of de looptijd van een DBC.

  In deze reactie vraagt de (ex)verzekerde de afdeling Juridische Zaken van CZ om de beslissing te heroverwegen.

  terug naar de tekst

Bel ons

CZ Klantenservice

088 555 77 77
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 19:00 uur