CZ en Lourdesreizen

Waarom ‘betaalt’ CZ de Lourdesreizen?

Dat is iets uit onze historie. CZ is opgericht vanuit de katholieke arbeidersbeweging in 1930. Na de oorlog, in 1952, werden dit soort bedevaarten georganiseerd. Voor  CZ was het toen passend om bij te dragen voor verzekerden die ziek waren en niet zonder begeleiding naar Lourdes konden reizen. Tegenwoordig vergoeden we alleen behandelingen die wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Wie organiseert sinds 1 januari 2013 de Lourdesbedevaarten?

Huis voor de Pelgrim organiseert deze bedevaarten. Voorheen deed CZ de administratie voor deze reizen.

Waar kwam het geld vandaan?

In de jaren '30 was er een speciale vrijwillige aanvullende Lourdesverzekering. Deze verzekering bestaat al lang niet meer. Maar er zit nog wel geld in de pot van de aanvullende Lourdesverzekering. We zijn wettelijk verplicht dit geld alleen te gebruiken voor Lourdesreizen. Wanneer de pot leeg is, heffen we de stichting op. Wij weten nog niet wat we hierna met de Lourdesreizen doen.

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten of u op basis van een medische indicatie voor deze bijdrage in aanmerking komt? Of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met Huis voor de Pelgrim, via hun website.