CZ en Lourdesreizen

Waarom draagt CZ bij aan Lourdesreizen?

Dat is iets uit onze historie. CZ is opgericht vanuit de katholieke arbeidersbeweging in 1930. Na de oorlog, in 1952, werden dit soort bedevaarten georganiseerd. Voor CZ was het toen passend om bij te dragen voor verzekerden die ziek waren en niet zonder begeleiding naar Lourdes konden reizen. Sinds 1 januari 2013 organiseert Huis voor de Pelgrim deze bedevaarten.

Waar komt het geld vandaan?

In de jaren '30 was er een speciale, vrijwillige, aanvullende Lourdesverzekering. Deze verzekering bestaat al lang niet meer, maar er zat nog wel geld in de pot van de aanvullende Lourdesverzekering. We zijn wettelijk verplicht dit geld alleen te gebruiken voor Lourdesreizen, en de bijdrage is hier dus van betaald. Inmiddels is deze pot bijna leeg. De bijdrage voor de Lourdesreizen zal vanaf dat moment verder vergoed worden uit de aanvullende verzekering.

Wilt u meer informatie?

De bijdrage voor de reis geldt voor mensen die ernstig ziek zijn. Wilt u weten of u op basis van een medische indicatie voor deze bijdrage in aanmerking komt? Of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met Huis voor de Pelgrim, via hun website.