CZ Zorgprijs 2018

Hebt u een zorgvernieuwend idee rond het thema: Leven met een (verstandelijke) beperking: Zelf keuzes maken, maar niet alleen!? Zeven weken lang kunt u uw idee indienen!

Leven met een (verstandelijke) beperking: Zelf keuzes maken, maar niet alleen!

Een beter welbevinden of optimaal geluk heeft te maken met alle levensdomeinen. Daarbij is het belangrijk dat de mens zich (psychologisch) vrij voelt zelf keuzes te maken, in verbondenheid met anderen, te zorgen en verzorgd te worden, en te kunnen ervaren dat hij bekwaam is in de dingen die hij doet. Dit geldt ook voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Hun beperkte participatie en sociale netwerken, plus de hoge eisen van de huidige samenleving maken het vervullen van de basisbehoeften (autonomie, verbondenheid en competentie) voor deze mensen tot een extra uitdaging.

Wat willen we bereiken?

Met dit thema willen we meer aandacht aan zelfregie en kwaliteit van leven bij mensen met een (verstandelijke) beperking geven. Via de CZ Zorgprijsvraag 2018 zoeken we meer concreet creatieve ideeën en oplossingen die bijdragen aan beter welbevinden van deze mensen. Hoe draagt u bij aan een betere balans in welbevinden voor mensen met een beperking? Wat doen we als samenleving om anders zijn te ‘zien’? Is daarbij sprake van verbondenheid en wederkerigheid?

Criteria

Inschrijving voor de CZ Zorgprijs is mogelijk voor vernieuwende projecten die gericht zijn op het beter aansluiten van de zorg bij de behoeften van patiënten en het versterken van de positie en inbreng van de cliënt.

De CZ Zorgprijs kent dezelfde voorwaarden voor financiering als andere projecten vanuit het CZ Fonds. Bij de keuze voor de winnaars kijken we ook naar:

 • Originaliteit, uniek idee/concept
 • Directe zorg in plaats van beleid
 • Inbedding (structureel) in reguliere zorg 
 • Zorgkosten: verwacht effect op de kosten van de zorg
 • Kwaliteitswinst: (ervaren) verbetering in kwaliteit van de zorg
 • Bewijs: wordt de (ervaren) kwaliteit van zorg gemeten bij cliënten
 • Draagvlak onder zorgprofessionals en cliënten voor het idee/concept

Doe mee en win!

Hebt u een bijzonder project als het gaat om het bijdragen aan beter welbevinden van mensen met een (verstandelijke) beperking? Meld uw project dan uiterlijk 27 juni 2018 aan.
Het beste project wint € 25.000. Ook zijn er prijzen van € 10.000 en € 5.000. Als u wint, besteedt u uw prijs uiteraard volledig aan uw project.

Aanmelden werkt zó:

 1. Download ons projectplan en projectbegroting en vul deze in. (Let op: andere modellen nemen we niet in behandeling).
 2. Houd een digitale versie van uw Kamer van Koophandel uittreksel bij de hand.
 3. Meld uw project aan en upload de documenten
 4. Let op bij het invullen van het formulier. Uw project mag eerder beginnen dan heden. Het formulier op pagina 2 zal een foutmelding geven als uw startdatum in het verleden ligt. U vult bij startdatum gewoon de dag in van aanmelden, ook al begint uw project eerder. In uw projectplan geeft u de werkelijke startdatum aan. Wij passen dit aan in onze administratie. Onze excuses voor het ongemak.

Meld uw project aan

Wat gebeurt er met mijn aanmelding?

Uw project wordt beoordeeld door onze vaste jury en onze vakjury. Voorzitter van de jury is prof. dr. Petri Embregts, bijzonder hoogleraar ‘Mensen met een verstandelijke beperking’ aan Tranzo/Tilburg University. Vaste juryleden zijn onze bestuursvoorzitter Wim van der Meeren, en voormalig directeur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars Ine van Hest. Als vakjuryleden sluiten aan: Ellis Jongerius, ervaringsdeskundige, Jan van der Kruis, voormalig bestuurder van de RvB van Dichterbij, Frank Bluiminck, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS.

En in de zomer krijgt u een uitnodiging voor de feestelijke prijsuitreiking in het najaar van 2018. Veel succes!