CZ Zorgprijs 2017: ‘samen kwetsbare ouderen kwalitatief beter helpen’

Mensen worden steeds ouder. En hebben steeds langer zorg nodig. Hoe krijgen deze kwetsbare ouderen de zorg die ze nodig hebben op een plek die bij ze past? En hoe zorgen we ervoor dat ze een goede kwaliteit van leven ervaren? Dat is dit jaar het thema van de CZ Zorgprijs.

Persoonsgerichte ouderenzorg

Nederland heeft op dit moment ongeveer 735.000 inwoners van 80 jaar of ouder. En deze groep blijft toenemen. Daardoor hebben steeds meer kwetsbare ouderen langdurige zorg nodig. In deze zorg stimuleert CZ de eigen regie, de fysieke en mentale bewegingsvrijheid en het welbevinden.

Wat willen we bereiken?

We vinden het belangrijk om invulling te geven aan persoonsgerichte ouderenzorg waarbij bewoners en hun naasten zo veel mogelijk hun eigen leven kunnen blijven leiden. Ook na opname in een verpleeghuis. Daarom moet de ketenzorg, maar ook het sociale aspect zoals hobby’s en sociale contacten rondom ouderen in de Wlz (Wet langdurige zorg) vlekkeloos verlopen.

Hoe werkt ú aan betere zorg voor ouderen?

We zoeken best practices of nieuw te starten projecten als goed voorbeeld voor de samenwerking en de vernieuwing van zorg voor kwetsbare ouderen. Hoe krijgen ouderen de zorg die ze nodig hebben? Op een goed passende plek? En hoe kunnen we samen zorgen dat kwetsbare ouderen een zo goed mogelijke kwaliteit van leven ervaren?

Criteria

De CZ Zorgprijs kent dezelfde voorwaarden voor financiering als andere projecten vanuit het CZ Fonds. Bij de keuze voor de winnaars kijken we ook naar:

  • Originaliteit, uniek idee/concept
  • Directe zorg in plaats van beleid
  • Inbedding (structureel) in reguliere zorg 
  • Zorgkosten: verwacht effect op de kosten van de zorg
  • Kwaliteitswinst: (ervaren) verbetering in kwaliteit van de zorg
  • Bewijs: wordt de (ervaren) kwaliteit van zorg gemeten bij cliënten
  • Draagvlak onder zorgprofessionals en cliënten voor het idee/concept

Doe mee en win!

Hebt u een bijzonder project als het gaat om samenwerking in en vernieuwing van zorg voor kwetsbare ouderen? Meld uw project dan vóór 24 juni 2017 aan.
Het beste project wint € 25.000. Ook zijn er prijzen van € 10.000 en € 5.000. Als u wint, besteedt u uw prijs uiteraard volledig aan uw project.

Aanmelden werkt zó:

  • Vul een projectplan en een projectbegroting in.
  • Houd een digitale versie van uw Kamer van Koophandel uittreksel bij de hand.
  • Meld uw project aan en upload de documenten.

Meld uw project aan

Wat gebeurt er met mijn aanmelding?

Uw project wordt beoordeeld door onze vaste jury en onze vakjury. En na de zomer krijgt u een uitnodiging voor de feestelijke prijsuitreiking in het najaar van 2017. Veel succes!