De winnaars van de CZ Zorgprijs zijn bekend

1 november 2016 - Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) is de grote winnaar van de CZ zorgprijs 2016. Voor hun idee ‘bewust (onder)handelen bij dementie’ krijgen ze € 25.000.

Foto prijsuitreiking CZ Zorgprijs 2016

Voorkomen onvrijwillige zorg

De GGzE ontwikkelde een E-Health module voor hulpverleners en mantelzorgers om onvrijwillige zorg te voorkomen. Dat werd door de speciaal samengestelde vakjury beloond met een eerste prijs. Het project 'B(O)D' zet de mogelijkheden van onvrijwillige zorg in de dagelijkse praktijk bij mensen met dementie meer op de kaart. Dit door een extra module te ontwikkelen voor de al bestaande psycho-educatiecursus. De nieuwe online-module gaat zich specifiek richten op het voorkómen van onvrijwillige zorg bij mensen met dementie. Ze zal samen met cliënten, naasten en hulpverleners worden ontwikkeld. Op deze manier geeft B(O)D niet alleen een stem aan de behoeftes van de verschillende doelgroepen, maar worden via E-health ook concrete handvatten aangeboden om het fenomeen onvrijwillige zorg te kunnen voorkomen.

Nóg meer winnaars

De tweede prijs van € 10.000 ging naar Zorggroep Ter Weel voor hun project 'van onvrijwillige zorg naar afgestemde zorg'. Tijdens huisbezoeken aan ouderen wordt geobserveerd of er problemen zijn in de zelfredzaamheid. Oplossingen zouden bijvoorbeeld gevonden kunnen worden in het aansluiten bij activiteiten van Ter Weel Actief, of er wordt zo nodig voor die cliënt een activiteit ontwikkeld. Om deze huisbezoeken te kunnen gaan doen, waarbij het accent ligt op observeren en signaleren, wordt een training ontwikkeld.

En Mondriaan ging naar huis met de derde prijs van € 5.000 voor het inzetten van familie-ervaringsdeskundigen bij ouderenpsychiatrie.

Stimuleren vernieuwende zorgprojecten

Elk jaar reikt het CZ Fonds de CZ Zorgprijs uit om vernieuwende zorgprojecten te bevorderen. Dit jaar zochten we het beste initiatief om onvrijwillige zorg bij ouderen te voorkomen. Bedankt voor alle fantastische inzendingen!