CZ Zorgprijs 2017: ‘samen kwetsbare ouderen kwalitatief beter helpen’

Mensen worden steeds ouder. En hebben steeds langer zorg nodig. Hoe krijgen deze kwetsbare ouderen de zorg die ze nodig hebben op een plek die bij ze past? En hoe zorgen we ervoor dat ze een goede kwaliteit van leven ervaren? Dat is dit jaar het thema van de CZ Zorgprijs.

Persoonsgerichte ouderenzorg

Nederland heeft op dit moment ongeveer 735.000 inwoners van 80 jaar of ouder. En deze groep blijft toenemen. Daardoor hebben steeds meer kwetsbare ouderen zorg nodig. In deze zorg stimuleert CZ de eigen regie, de fysieke en mentale bewegingsvrijheid en het welbevinden.

Wat willen we bereiken?

We vinden het belangrijk om invulling te geven aan persoonsgerichte ouderenzorg waarbij bewoners en hun naasten zo veel mogelijk hun eigen leven kunnen blijven leiden. Ook na opname in een verpleeghuis. Daarom moet de ketenzorg, maar ook het sociale aspect zoals hobby’s en sociale contacten rondom ouderen in de Wlz (Wet langdurige zorg), V&V (Verpleging en Verzorging), GZ (Gehandicaptenzorg) , GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en thuiszorg of wijkverpleging vlekkeloos verlopen.

Hoe werkt ú aan betere zorg voor ouderen?

We zoeken best practices of nieuw te starten projecten als goed voorbeeld voor de samenwerking en de vernieuwing van zorg voor kwetsbare ouderen. Hoe krijgen ouderen de zorg die ze nodig hebben? Op een goed passende plek? En hoe kunnen we samen zorgen dat kwetsbare ouderen een zo goed mogelijke kwaliteit van leven ervaren? Kan E-Health daarbij helpen?

Criteria

De CZ Zorgprijs kent dezelfde voorwaarden voor financiering als andere projecten vanuit het CZ Fonds. Bij de keuze voor de winnaars kijken we ook naar:

  • Originaliteit, uniek idee/concept
  • Directe zorg in plaats van beleid
  • Inbedding (structureel) in reguliere zorg 
  • Zorgkosten: verwacht effect op de kosten van de zorg
  • Kwaliteitswinst: (ervaren) verbetering in kwaliteit van de zorg
  • Bewijs: wordt de (ervaren) kwaliteit van zorg gemeten bij cliënten
  • Draagvlak onder zorgprofessionals en cliënten voor het idee/concept

Inschrijving gesloten

De inschrijving voor de CZ Zorgprijsvraag 2017 is gesloten. Wij hebben mooie ideeën ontvangen. De vaste jury en de vakjury gaan binnenkort in beraad. Na de zomer krijgt u een uitnodiging voor de feestelijke prijsuitreiking in het najaar van 2017.

img_Tien jaar CZ Zorgprijs

Hoera! De CZ Zorgprijs bestaat 10 jaar

  • 10 jaar positieve energie voor de zorgsector
  • 10 jaar aandacht voor persoonsgerichte zorg
  • 10 jaar focus op de mens áchter de patiënt