Nominaties CZ Zorgprijs 2017 bekend

Onder het motto ‘samen kwetsbare ouderen kwalitatief beter helpen’ konden zorgaanbieders een idee voor de prijsvraag indienen. Bijna 50 inzenders deden dat! De jury is deze week bij elkaar geweest en heeft tien inzendingen genomineerd.

De tien genomineerde projecten (in willekeurige volgorde)

 • Mr & Mr Plus. Wensen ophalen en waarmaken van bewoners (Surplus)
  Het hoofddoel is om de ouderenzorg meer vraag- (ipv aanbod-) gericht te maken voor bewoners en bezoekers dagbesteding Surplus. Door aan te sluiten bij de wensen en leefwereld van bewoners (en bezoekers), maken we hen blij. Dit is van groot belang voor het welzijn van cliënten. Surplus zoekt hierbij naar een zo breed mogelijke samenwerking binnen de afdelingen ("We denken buiten de muren"), met mantelzorgers, vrijwilligers en overige betrokkenen. 

 • De mantelzorger in haar kracht (BrabantZorg)
  De mantelzorgers met partners die te maken krijgen met dementie of NAH worden ondersteund in hun rol als mantelzorger. Doelstelling is om ze inzichten en adviezen te geven hoe om te gaan met de nieuwe situatie en op die manier ze in staat te stellen om deze intensieve taak goed vol te houden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat beiden samen een waardevolle tijd door kunnen brengen in hun eigen veilige thuissituatie.

 • Yoga beweeg project (Stg. Archipel)
  De doelgroep bestaat uit cliënten uit het revalidatiecentrum. Cliënten met onder andere een herseninfarct/bloeding, of cliënten met de ziekte van Parkinson.
  De instelling is gestart met drie groepjes. Het enthousiasme van de cliënten heeft ertoe geleid dat yoga op meer revalidatie-afdelingen wordt gepresenteerd. En daarmee voor meer cliënten toegankelijk wordt.

 • De vloeibare keuken (Argos Zorggroep)
  De meest kwetsbare ouderen die moeite hebben met vaste voeding (door slikproblemen of vanwege vergevorderde dementie) krijgen vaak niet die variatie in smaak en voedingswaarde binnen in de dagelijkse maaltijden. De maaltijden voor deze doelgroep zijn vaak weinig creatief: pap, vla of yoghurt en bij de lunch of in de avonduren een gemalen warme maaltijd. Door deze beperkte inname van voedingsstoffen kunnen er tekorten en allerlei gezondheidsklachten ontstaan. De recepten van De Vloeibare Keuken leveren een bijdrage aan het bieden van liefdevolle en deskundige zorg. Dankzij de recepten zijn er nu ook voor deze doelgroep, allerlei keuzes mogelijk voor ontbijt, lunch en avondmaaltijd, die smaakvol zijn, voldoende voedingswaarde en voldoende variatie bevatten. De eiwitrijke recepten leveren een bijdrage aan het behoud van spiermassa en hiermee wordt de kans op decubitus verkleind of voorkomen, ook wordt ondergewicht tegengegaan. Medische bijvoeding hoeft niet te worden aangeboden.

 • Huidhonger (Care & Culture)
  Samen met bewoners en betrokkenen maakt Care & Culture een ontroerende dansvoorstelling rondom intimiteit op 10 zorglocaties in Nederland. Care&Culture geeft meer dan 100 dansworkshops aan bewoners, met begeleiding van (tango) muziek. De bewoners hebben in deze workshops – al dan niet samen met hun partners – vorm gegeven aan hoe zij intimiteit en aanraking beleven. Hierbij geholpen en uitgedaagd door jonge- en oudere dansers en dansstudenten. Van dit materiaal wordt vervolgens een voorstelling gemaakt met veelal geïmproviseerde dansduetten. Op iedere locatie is in februari 2018 een afsluitende voorstelling te zien, waarbij de unieke dansduetten, en live uitgevoerde muziek samenkomen.

 • Alleenstaande ouderen begeleiden in het verpleeghuis (Valkenhof)
  Er komen steeds meer alleenstaande ouderen naar het verpleeghuis die geen mantelzorgers hebben. Zij hebben niemand die hen begeleiden bij ziekenhuisbezoek, het inrichten van de kamer of die nieuwe kleding e.d. voor hen koopt. Voor deze mensen wordt vrijwilligersbestand opgezet zodat vrijwilligers hen bij kunnen staan. De vrijwilligers worden door de organisatie begeleid.

 • Best practice WeNS medewerkers (Cicero Zorggroep)
  Binnen alle zorgcentra van Cicero Zorggroep wordt gewerkt met WeNS-medewerkers. Jongeren die in de avonduren Werken Na School. Door de inzet van deze medewerkers wordt bijgedragen aan een zinvolle invulling van de avond voor cliënten en worden cliënten geholpen in het onderhouden van relaties en sociale contacten. Daarnaast ontlast de inzet van de jongeren hoger gekwalificeerd personeel in de piekmomenten.

 • Leven voor mensen met dementie, een open deur? (Cicero Zorggroep)
  Met een pilot bij zorgcentrum Op den Toren onderzoekt Cicero of het leven in vrijheid van cliënten met dementie die bij Cicero wonen vergroot kan worden op een verantwoorde manier. Met als ultieme doelen het mentaal welbevinden van deze groep cliënten aanzienlijk te verbeteren én onrust en andere vormen van onbegrepen gedrag te reduceren. In de pilot wordt bekeken hoe met de ondersteuning van domotica toepassingen (leefcirkels) en in goed overleg met de gemeenschap Nuth en alle stakeholders vorm kan worden gegeven aan het leven in vrijheid.

 • Welzijn als medicijn (Vitalis Woonzorg Groep)
  Welzijn als medicijn is ontwikkeld voor woon-zorgcentra. Kunst en cultuur niet alleen voor bewoners, maar ook voor personeel. Zodat welzijn vanaf de basis uitgedragen wordt. Dat doen we door het personeel met elkaar te verbinden. Dan gaat de verzorgende de verbinding aan met de bewoner en diens dierbaren.
  Het doel is betere kwaliteit zorg, door persoonlijke aandacht. Gezien, gekend en erkend zijn door deze persoonlijke aandacht. Er wordt gestart met een onderzoek op de afdeling. Wat speelt er? Daarna volgt het hele zorgteam een training over de leefomgeving van bewoners. Daarbij is een methodiek ontwikkeld waarbij wordt ingezoomd op de bewoner. Vanuit de woonomgeving naar rituelen en gewoontes, naar persoonlijke verzorging en persoonlijkheid. Tijdens de trainingen leren medewerkers tevens elkaar en de bewoners nog beter kennen. De medewerker bedenkt een ‘geluksactiviteit’ voor zichzelf en bewoner(s). De geluksmomenten worden samen beleefd, gefotografeerd en geëxposeerd op de afdeling.

 • Talent animatieteam (Zorgbureau Talent)
  Talentanimatieteam door jongvolwassenen (‘Talenten’) met een verstandelijke beperking, voor ouderen. Een innovatief en uniek project waarbij de doelgroep van Talent (jong-volwassenen) ontspannen en leuke activiteiten voorbereiden en uitvoeren voor ouderen. Onder begeleiding van professionele begeleiders wordt er op oplossingsgerichte en laagdrempelige wijze activiteiten aangeboden in zowel groepsverband alsook individueel. Activiteiten worden geheel afgestemd op wensen en levensloop van de ouderen en op de mogelijkheden van de Talenten!

Minisymposium en prijsuitreiking

Op 17 november a.s. worden de eerste, tweede en derde prijswinnaars bekendgemaakt tijdens de feestelijke prijsuitreiking in kasteel Maurick te Vught. De winnaars gaan naar huis met een geldbedrag van respectievelijk € 25.000,-, 10.000,- en 5.000,-.

img_Tien jaar CZ Zorgprijs

Hoera! De CZ Zorgprijs bestaat 10 jaar

 • 10 jaar positieve energie voor de zorgsector
 • 10 jaar aandacht voor persoonsgerichte zorg
 • 10 jaar focus op de mens áchter de patiënt