Winnaars CZ Zorgprijs 2017 bekend

De winnaars van de CZ Zorgprijs 2017 zijn bekend. De prijzen werden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in kasteel Maurick te Vught.

Een speciale uitreiking, ook vanwege het feit dat de CZ Zorgprijs 10 jaar bestaat

Eerste prijs

'Best Practice WeNS medewerkers' heeft de eerste prijs gewonnen. Dit is een initiatief van Cicero Zorggroep uit Brunssum. Het gaat hier om jongeren die in de avonduren Werken Na School. Via de inzet van deze medewerkers wordt bijgedragen aan een zinvolle invulling van de avond voor de cliënten. Daarmee worden zij geholpen in het onderhouden van relaties en sociale contacten. Bovendien ontlast de inzet van de jongeren hoger gekwalificeerd personeel in de piekmomenten Cicero, een instelling voor ouderen, ontvangt 25.000 euro. De waardering van de jury richtte zich vooral op het centraal stellen van de klantwens, bijdragen aan het (mentale) welbevinden van de bewoner via een zinvolle dagbesteding, en een gedeeltelijke oplossing van de arbeidsmarkttekort(en).

Tweede prijs 

De tweede prijs, een bedrag van 10.000 euro, is toegekend aan het Talent Animatieteam van zorgbureau Talent uit Gronsveld, dat gaat om de inzet van mensen met een verstandelijke beperking ten behoeve van ouderen. 

Derde prijs 

De derde prijs, een bedrag van 5.000 euro, gaat naar BrabantZorg in Oss voor haar project de ‘mantelzorger in haar kracht’.

Jury

Vaste juryleden zijn Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter CZ en Ine van Hest, directeur Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Daarnaast bestaat de jury uit vakjuryleden die vanwege hun professie verbinding hebben met het thema. Jan Hamers, hoogleraar ouderenzorg aan de universiteit van Maastricht en tevens juryvoorzitter, Marthijn Laterveer, coördinator bij het LOC, Henri Plagge, voorzitter Raad van Bestuur van de Zorgboog en Rob Dalmijn, arts, bestuurder en toezichthouder, vormen de vakjury. De jury heeft de winnende projecten onder meer beoordeeld op (ervaren) verbetering in kwaliteit en vernieuwing van zorg. Op 17 november 2017 reikte juryvoorzitter Jan Hamers de drie prijzen uit tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Achtergrond CZ Zorgprijs 2017

Onder het motto ‘samen kwetsbare ouderen kwalitatief beter helpen’ konden zorgaanbieders een idee voor de prijsvraag indienen. Bijna 50 inzenders deden dat!
Het CZ Fonds wil vernieuwende projecten aanjagen die gericht zijn op het beter aansluiten van de zorg bij de behoeften van patiënten, en die de positie en inbreng van de patiënt stimuleren. Het CZ Fonds reikt jaarlijks de CZ Zorgprijs uit om vernieuwende zorgprojecten te bevorderen.