Over het CZ Fonds

Jaarlijks helpt het CZ Fonds zo’n 80 initiatieven om de zorg te verbeteren. Waarom? Ontdek de geschiedenis van het CZ Fonds.

Dit doet het CZ Fonds

Het CZ Fonds financiert initiatieven en projecten op het gebied van:

  • Preventie van zorg
  • Kwaliteit van zorg
  • Cliëntervaringen
  • Informele zorg

Projecten mogen lopen tot uiterlijk 31 december 2018.

Verder deelt het CZ Fonds jaarlijks twee zorgprijzen uit, organiseert het presentaties en bijeenkomsten, en regelt het vrijwilligers van CZ die met hun expertise projecten ondersteunen.

De geschiedenis van het CZ Fonds

Zorgverzekeraars houden financiële reserves aan zodat ze altijd genoeg geld in kas hebben. Dat was vroeger ook al zo bij de vrijwillige ziekenfondsverzekering. Die verzekering was bedoeld voor minder draagkrachtigen. Zo konden ook mensen zonder werk toch zorg krijgen.

Toen de overheid in 1986 een particuliere standaardverzekering wettelijk vastlegde werd de vrijwillige ziekenfondsverzekering opgeheven.

Geld voor vernieuwing

CZ en de andere zorgverzekeraars besloten de overgebleven reserves te besteden aan nieuwe initiatieven in de gezondheidszorg. CZ gebruikt hiervoor het CZ Fonds.

Afronding bestedingen reserves

CZ en de andere zorgverzekeraars spraken af om in een periode van 20 jaar de reserves van de voormalige vrijwillige ziekenfondsen te besteden. In 1999 zijn we daarmee gestart en dus is 2018 het laatste jaar waarin we de reserves als middelen toekennen. 

Wat betekent dit voor nieuwe projectaanvragen?
Dit betekent dat alle projecten in 2018 moeten worden afgerond. Het project mag dus niet uitlopen. Tenslotte houden we ons aan een plafondbedrag van maximaal 25.000 euro per toegekend project. Uw aanvraag voor financiering (budgetbegroting) mag dan niet hoger zijn dan het toe te kennen plafondbedrag.

CZ verwenzorgprijs en CZ Zorgprijs blijven bestaan
De beide prijzen die het CZ Fonds uitreikt zullen blijven bestaan, ook al wordt de besteding van de reserves dit jaar afgerond.