Nominaties CZ Zorgprijs 2018 bekend

Wie wint dit jaar de CZ Zorgprijs? Dat blijft nog even spannend, maar de genomineerden zijn wél bekend! Bekijk meteen welke projecten kans maken op de 3 grote prijzen (€ 25.000, € 10.000 en € 5.000) en kom naar de prijsuitreiking op 23 november.

De 10 genomineerden

 • Adelante Zorggroep: De lijn der verwachtingen
  Bij revalidatie na een beroerte horen verwachtingen. Dit project ondersteunt de communicatie over die verwachtingen, vooral voor mensen met cognitieve of communicatieve beperkingen.

 • Amerpoort: Lancering van de Rouwkubus
  Het is belangrijk dat rouw bij mensen met een verstandelijke beperking wordt gezien en erkend. De Rouwkubus is een nieuw hulpmiddel hierbij.

 • Mentech Innovation BV/Innovatie: Project ROSA
  Mensen met een verstandelijke beperking uiten moeilijk emoties. Met een prototype emotiedetector kan door sensormetingen en gedragsmodellen de spanningsopbouw in een cliënt worden bepaald.

 • ORO: Bakfiets 'Recepten voor geluk'
  Vrijwilligers, nieuwe vrijwilligers en cliënten maken kennis met elkaar, ontmoeten elkaar waardoor verbinding en begrip ontstaan die het geluk beïnvloeden.

 • Prisma/Landpark Assisië: Ruimte om te leren van bewegingen in de spanning tussen vrijheid en verbondenheid
  De bewegingen tussen professionele zorg, informele zorg, culturele, commerciële en ideële initiatieven op dit terrein staan in dit project centraal.

 • Special Olympics: Scoor je PR
  Met dit programma worden mensen met een verstandelijke beperking meetbaar fitter, gezonder en sterker. En krijgen ze structureel een gezondere en actievere leefstijl.

 • Stg. Dichterbij: De Family Network method-Intellectual Disability als toegankelijk digitaal praktijkproduct
  Met dit project brengen mensen met een lichte verstandelijke beperking, samen met hun ondersteuners, hun netwerk op een gebruiksvriendelijke en snelle manier in kaart.

 • Stg. Humanitas DMH/Innovatie: Kookapp voor mensen met een beperking
  Met deze Kookapp leren mensen met een verstandelijke handicap zelfstandig koken. Van boodschappenlijst tot stap-tot-stap recepten en instructiefilmpjes.

 • Stg. Lunet Zorg/Onderzoek en Ontwikkeling zorg : ActiviTIJD
  ActiviTIJD is een gebruiksvriendelijk platform om vraag & aanbod van vrijetijdsactiviteiten en het benodigde transport met elkaar te verbinden.

 • Stg. Philadelphia Zorg/Team Zeggenschap: Op reis naar wensen en behoeften: digitaliseren Praatplaat
  De Praatplaat helpt cliënten om meer zeggenschap en regie over hun leven te krijgen. De papieren Praatplaat past niet bij de jongere doelgroep. Het is de bedoeling dat deze wordt gedigitaliseerd en aangepast.

Juryberaad

De jury buigt zich de komende tijd over de genomineerde ideeën. Voorzitter van de jury is prof. dr. Petri Embregts, bijzonder hoogleraar ‘Mensen met een verstandelijke beperking’ aan Tranzo/Tilburg University. Vaste juryleden zijn bestuursvoorzitter Wim van der Meeren, en voormalig directeur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars Ine van Hest. Als vakjuryleden sluiten aan: Ellis Jongerius, ervaringsdeskundige, Jan van der Kruis, voormalig bestuurder van de RvB van Dichterbij, Frank Bluiminck, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS.

Prijsuitreiking en symposium

De winnaars worden op 23 november a.s. bekendgemaakt in kasteel Maurick in Vught. Dat gebeurt tijdens een symposium rond het thema ‘Leven met een verstandelijke beperking: zelf keuzes maken, maar niet alleen’. Wilt u het symposium bijwonen?
Stuur een e-mail naar het CZ Fonds.

Achtergrond CZ Zorgprijs 2018: "Leven met een (verstandelijke) beperking: Zelf keuzes maken, maar niet alleen"

CZ Zorgprijs-Leven met een beperking_Zelf keuzes maken, maar niet alleen

Een beter welbevinden of optimaal geluk heeft te maken met alle levensdomeinen. Daarbij is het belangrijk dat de mens zich (psychologisch) vrij voelt zelf keuzes te maken, in verbondenheid met anderen, te zorgen en verzorgd te worden, en te kunnen ervaren dat hij bekwaam is in de dingen die hij doet. Dit geldt ook voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Hun beperkte participatie en sociale netwerken, plus de hoge eisen van de huidige samenleving maken het vervullen van de basisbehoeften (autonomie, verbondenheid en competentie) voor deze mensen tot een extra uitdaging.

Wat willen we bereiken?

Met dit thema willen we meer aandacht aan zelfregie en kwaliteit van leven bij mensen met een (verstandelijke) beperking geven. Via de CZ Zorgprijsvraag 2018 zoeken we meer concreet creatieve ideeën en oplossingen die bijdragen aan beter welbevinden van deze mensen. Hoe draagt u bij aan een betere balans in welbevinden voor mensen met een beperking? Wat doen we als samenleving om anders zijn te ‘zien’? Is daarbij sprake van verbondenheid en wederkerigheid?

Contact met het CZ Fonds

Hebt u een vraag voor het CZ Fonds? Bijvoorbeeld over een ingediend project? Neem gerust contact met ons op. U krijgt binnen 5 werkdagen reactie van ons.