CZ Zorgprijs 2018

De inschrijving voor de CZ Zorgprijsvraag 2018 is gesloten. Wij hebben mooie idee├źn ontvangen. De vaste jury en de vakjury gaan binnenkort in beraad. Na de zomer krijgt u een uitnodiging voor de feestelijke prijsuitreiking in het najaar van 2018.

Thema: "Leven met een (verstandelijke) beperking: Zelf keuzes maken, maar niet alleen"

CZ Zorgprijs-Leven met een beperking_Zelf keuzes maken, maar niet alleen

Een beter welbevinden of optimaal geluk heeft te maken met alle levensdomeinen. Daarbij is het belangrijk dat de mens zich (psychologisch) vrij voelt zelf keuzes te maken, in verbondenheid met anderen, te zorgen en verzorgd te worden, en te kunnen ervaren dat hij bekwaam is in de dingen die hij doet. Dit geldt ook voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Hun beperkte participatie en sociale netwerken, plus de hoge eisen van de huidige samenleving maken het vervullen van de basisbehoeften (autonomie, verbondenheid en competentie) voor deze mensen tot een extra uitdaging.

Wat willen we bereiken?

Met dit thema willen we meer aandacht aan zelfregie en kwaliteit van leven bij mensen met een (verstandelijke) beperking geven. Via de CZ Zorgprijsvraag 2018 zoeken we meer concreet creatieve ideeën en oplossingen die bijdragen aan beter welbevinden van deze mensen. Hoe draagt u bij aan een betere balans in welbevinden voor mensen met een beperking? Wat doen we als samenleving om anders zijn te ‘zien’? Is daarbij sprake van verbondenheid en wederkerigheid?

Criteria

Inschrijving voor de CZ Zorgprijs is mogelijk voor vernieuwende projecten die gericht zijn op het beter aansluiten van de zorg bij de behoeften van patiënten en het versterken van de positie en inbreng van de cliënt.

De CZ Zorgprijs kent dezelfde voorwaarden voor financiering als andere projecten vanuit het CZ Fonds. Bij de keuze voor de winnaars kijken we ook naar:

  • Originaliteit, uniek idee/concept
  • Directe zorg in plaats van beleid
  • Inbedding (structureel) in reguliere zorg
  • Zorgkosten: verwacht effect op de kosten van de zorg
  • Kwaliteitswinst: (ervaren) verbetering in kwaliteit van de zorg
  • Bewijs: wordt de (ervaren) kwaliteit van zorg gemeten bij cliënten
  • Draagvlak onder zorgprofessionals en cliënten voor het idee/concept

Contact met het CZ Fonds

Hebt u een vraag voor het CZ Fonds? Bijvoorbeeld over een ingediend project? Neem gerust contact met ons op. U krijgt binnen 5 werkdagen reactie van ons.