Genomineerden CZ Zorgprijs 2019 bekend

Het CZ Fonds heeft tien kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de CZ Zorgprijs 2019. Dit jaar staat de prijs met het thema ‘klantwens centraal’ in het teken van een beter welbevinden voor cliënten met langdurige zorg.

CZ Zorgprijs-Klantwens-centraal-img

Onder leiding van juryvoorzitter prof. dr. Tineke Abma koos de vaste- en vakjury de genomineerde projecten uit 45 inzendingen.

Samenstelling vaste- en vakjury:

 • Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ
 • Prof. dr. Tineke Abma, hoogleraar Participatie & Diversiteit op de afdeling Metamedica, en onderzoeksleider in EMGO+, het onderzoeksinstituut voor gezondheid en zorg van het VU medisch centrum en directeur van Leyden Academy
 • Ine van Hest, voormalig directeur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars
 • Erik Verkaar, directeur Zorgbelang Inclusief
 • Rob Krijgsman, voormalig commercieel directeur OHRA
 • Dr. Truus Teunissen, onderzoeker, trainer en ervaringsdeskundige
 • Jeanny van Vreeswijk-Manusiwa van het Netwerk NOOM
 • Mohammed Benzakour, socioloog, schrijver en journalist
 • Eric Hisgen, voormalig bestuurder van zorgaanbieder Amstelring

Genomineerde zorgorganisaties

De tien zorgaanbieders die met hun inzendingen zijn genomineerd, zijn (in willekeurige volgorde)

 1. Thebe Wijkverpleging: Warme overdracht
  Overdracht van zorg van ziekenhuis naar zorg thuis loopt niet altijd goed. Er is niet altijd samenhang en continuïteit. Het idee is goede zorg te waarborgen door een ‘warme overdracht’ voorafgaand aan het ontslag.
 2. SDW Zorg: Met cliënten op zoek naar de ideale begeleider
  Cliënten met een verstandelijke beperking worden betrokken bij de selectie van nieuwe begeleiders. Daartoe is een ‘toolkit’ ontwikkeld met materialen en tips om cliënten op diverse manieren te betrekken het werven van begeleiders.
 3. Sevagram: Belevingsgerichte zorg voor de vergeten cliënt
  Innovatieve oplossing Qwiek voor de ‘vergeten ‘cliënten’ in de ouderenzorg. Deze toepassing creëert een audiovisuele beleving voor de cliënten met dementie en draagt naar verwachting bij aan het welzijn en leefplezier van de cliënt.
 4. Cicero Zorggroep: Mantelzorg in loondienst. Een uniek samenspel tussen formele en informele zorg
  Door mantelzorgers structureel en betaald te verbinden aan de zorg, wil men positief bijdragen aan kwaliteit van zorg, leven en welzijn van cliënten en hun naasten. De vergoeding is een (symbolische) erkenning van de grote bijdrage van mantelzorgers aan de zorg voor mensen in kwetsbare situaties.
 5. Avoord: Kookinterventie
  Productontwikkeling van een slimme kookoplossing waarbij oplossingen vanuit diëtiek, logopedie en ergotherapie worden ondersteund door technologische innovaties.
 6. Stg. Care4BrittleBones: Quality of Life 4 OI
  Organisatie van een professionele internationale conferentie voor kinderen met zeer zeldzame aandoening, die moet leiden tot de ontwikkeling van een zorg/behandel programma.
 7. Stichting Senior en Student: Naar een circulaire community
  Matchmaking en koppeling van studenten aan senioren. Het ontvangen van sociale steun door studenten draagt bij aan het welzijn van ouderen, en kan eenzaamheid en isolement tegengaan. Omgekeerd kunnen jonge mensen inzicht krijgen in het leven van ouderen en delen in hun levenswijsheid.
 8. Lindenberg en Radboudumc: Blue zone
  Het aanbieden van ontspannen en creatieve activiteiten aan patiënten via een jaarrond kunst en cultuuraanbod zowel aan het ziekenhuisbed als in speciaal ingerichte ruimten in het ziekenhuis.
 9. Forensische GGzE, Tranzo, Tilburg University: I need to know more (INKT)
  Optimalisatie van een digitale tool om jongeren binnen de jeugd-ggz meer inzicht te geven in hun behandeling door terugkoppeling van (hun) resultaten uit vragenlijsten. Nu geven jongeren wel informatie, maar ontvangen zij zelf niets terug.
 10. Cordaan: Kleurrijke communicatie voor CVA patiënten
  Ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal en animatie samen met eindgebruikers voor patiënten en hun mantelzorgers die de Nederlandse taal niet of matig beheersen. Deze informatie kan bijdragen aan meer inzicht in- en greep op de situatie en zelfmanagement.

Winnaars

De winnaars worden op 28 november a.s. bekend gemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking in kasteel Maurick te Vught. Het beste project krijgt dan € 25.000. Ook zijn er een tweede en derde prijs van € 10.000 en € 5.000.

Contact met het CZ Fonds

Hebt u een vraag voor het CZ Fonds? Bijvoorbeeld over een ingediend project? Neem gerust contact met ons op. U krijgt binnen 5 werkdagen reactie van ons.