Martini Ziekenhuis wint CZ Zorgprijs 2023

De eerste prijs van € 15.000 is gewonnen door het Martini Ziekenhuis te Groningen. In het Martini Ziekenhuis is als proef een toilet geïnstalleerd dat gebruikt wordt bij de afdeling Radiologie. Het toilet is voorzien van een filter dat röntgencontrastmiddelen absorbeert, zodat deze niet meer in het afvalwater terechtkomen.

De tweede prijs van € 10.000 ging naar Archipel Zorggroep Eindhoven, in samenwerking met Lunet en Vitalis. Via Artificial Intelligence (AI) wordt voedselverspilling innovatief gemonitord en daarmee concrete stappen gezet naar 50% minder afval en zero waste van afval naar grondstof in 2030.

OLVG te Amsterdam won met ‘Onzinnig gebruik van de celstofmat, groendoeners zijn het zat!' de derde prijs van € 5.000. De celstofmat is één van de meest gebruikte maar ook meest vervuilende wegwerpartikelen in het ziekenhuis. OLVG wil met een bewustzijnscampagne en het alert maken op alternatieven het gebruik van celstofmatjes en daarmee gepaard gaande afval reduceren en CO2 uitstoot en kosten verminderen.

Er werden 53 projecten ingestuurd waarvan deze 10 genomineerd werden:

  • Senioren collectief Oosterhout: Hofje van Oosterhout
  • Vitalis woongroep: Groener dan groen
  • Boots apotheek Prinsenbeek: Stoppen met protonpompremmers
  • De 2e stemwinkel B.V.: Purinox HME vermindert de plastic afvalstroom
  • Martini ziekenhuis: Toilet met filter dat röntgencontrastmiddelen absorbeert
  • Vivisol Nederland B.V.: Vivisol Duurzame Bingo
  • Archipel Zorggroep: Aan de bak! AI en Archipel tegen voedselverspilling en voor gezonde en duurzame voeding
  • Rijnstate: Vermindering van de anesthesiedampen op de OK
  • OLVG: Onzinnig gebruik van de celstofmat, groendoeners zijn het zat!
  • Stichting HagaZiekenhuis: IV Narcose bij patiënten: Veilig maar Groener!

#Duurzaamheid

Met het thema ‘#Duurzaamheid’ wil het CZ Fonds dit jaar aandacht geven aan de verduurzaming van de zorgsector. Het CZ Fonds zoekt via de CZ Zorgprijsvraag 2023 creatieve ideeën en oplossingen die bijdragen aan het verlagen van de voetafdruk van de zorgsector op het milieu.

Waarom dit thema?

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de totale jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot. De gezondheidszorg wordt zelf ook geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering. Zo leiden klimaatverandering en milieuverontreiniging tot meer en andere zorgvragen. Om een gezonde en duurzame toekomst van de zorg te behalen, hebben zorginstellingen, overheden en bedrijven hierover afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzame Zorg.

Duurzame zorginitiatieven kunnen bijdragen aan de toekomstbestendigheid van zorg. Zo kan de natuur een heilzame werking hebben voor mensen op een GGZ-wachtlijst, kan plantaardige voeding bijdragen aan het bevorderen van de gezondheid van medewerkers en cliënten, of kan afvalreductie plaatsvinden door aparte inzameling en recycling.

Om de zorgsector te verduurzamen is een gezamenlijke inspanning nodig. Bewustwording van onder andere zorgverleners is een voorwaarde voor verduurzaming. Goede voorbeelden kunnen hierbij helpen. De focus van de zorgprijs ligt hierbij op (kleine) verbeterinitiatieven waar zorgverleners vanuit hun dagelijkse werkzaamheden toe geïnspireerd raken.

Feestelijke prijsuitreiking

Op 14 december jl. vond de feestelijke prijsuitreiking van de CZ zorgprijzen plaats tijdens de Inspiratiesessie rondom duurzaamheid in de LocHal te Tilburg. Alle 10 genomineerde organisaties werden uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen De prijzen werden uitgereikt door Wouter Scheepens, interim-directeur-bestuurder van MVO Nederland en juryvoorzitter van de CZ Zorgprijs 2023.

CZ Zorgprijs 2023

CZ Fonds

Heeft u een vraag over uw lopend project? Neem gerust contact met ons op.