Connect4Cancer

Studenten en onderzoekers van Avans Hogeschool zetten zich de komende jaren in om Brabantse inloophuizen voor kankerpatiƫnten te professionaliseren en bekender te maken onder patiƫnten, hun naasten en zorgverleners. Connect4Cancer wordt mede mogelijk gemaakt door het CZ Fonds.

Inloophuizen voor kankerpatiënten

Inloophuizen die zijn aangesloten bij de brancheorganisatie IPSO bieden verschillende activiteiten voor kankerpatiënten en hun naasten, zoals zingen, wandelen, schilderen, massage en yoga. Bovendien ontmoeten ze er lotgenoten en delen hun ervaringen.

Wat is het rendement van de inloophuizen?

Afgelopen maanden hebben studenten bedrijfseconomie en accountancy van Avans Hogeschool bij de inloophuizen in 's-Hertogenbosch, Helmond, Veldhoven, Waalwijk, Tilburg, Breda en Roosendaal onderzoek gedaan naar het rendement van de inloophuizen.

Uit deze eerste verkenning blijkt dat de zorg in inloophuizen en het contact met lotgenoten niet alleen leidt tot een hogere kwaliteit van zorg en leven, maar ook tot minder bezoeken aan huisartsen of specialisten (en dus ook tot minder zorgkosten)

Professionals verbinden met mantelzorgers en vrijwilligers

Initiatiefnemer Mieke van Thiel van Connect4Cancer vertelt: “Zorgkosten nemen alleen maar toe en de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers wordt steeds belangrijker in onze participatiemaatschappij. De grote uitdaging op dit moment is om zorg van artsen, specialisten en instellingen zo goed mogelijk te verbinden aan zorg door mantelzorgers en bijvoorbeeld de zorgverleners in inloophuizen.

Het doel van Connect4Cancer is om te onderzoeken welke rol inloophuizen het beste kunnen vervullen in het zorgstelsel en wat daarvoor nodig is.

Onbekendheid en verkeerd imago van inloophuizen

Uit enquêtes en gesprekken met bezoekers van inloophuizen en zorgverleners blijkt dat veel patiënten, naasten en zorgverleners de inloophuizen niet kennen of geen goed beeld van de inloophuizen hebben.

“Veel mensen denken dat een inloophuis een plek is waar alleen maar over problemen gepraat wordt”, zegt student communicatie Willem Everaert. “Terwijl het in werkelijkheid ook een ontspannen plek is in huiselijke sfeer waar je activiteiten kunt doen om je gedachten te verzetten.”

Activiteitenaanbod inloophuizen uitbreiden

Studenten hebben ook de behoeftes van verschillende patiëntgroepen onder de loep genomen. Activiteiten die nu al aangeboden worden, zoals bewegen en creatief bezig zijn, zorgen voor het verminderen van stress en een betere fysieke gesteldheid, waardoor behandeling beter aanslaat. Maar het aanbod sluit nog onvoldoende aan bij de wensen van alle patiëntgroepen.

Mannen bezoeken inloophuizen bijvoorbeeld minder vaak dan vrouwen. Zij blijken andere behoeftes te hebben. Student Social Work Jorieke van der Zande zegt daarover: “‘Mannen met wie ik gesproken heb, gaven aan minder behoefte te hebben aan zorg en meer aan sporten, bewegen en ondersteuning bij financiën en het zoeken naar werk of vrijwilligerswerk.”

Ook de jongvolwassen naasten en nabestaanden van kankerpatiënten komen weinig in inloophuizen. Uit onderzoek van student social work Emma Goevaerts blijkt dat zij de drempel voor een inloophuis te hoog vinden. Maar ze hebben wel behoefte aan een luisterend oor, wat ze niet altijd in hun omgeving vinden. Een online platform waar ze terecht kunnen, zou voor hen een oplossing zijn.

Fondsenwerving

Om de dienstverlening te kunnen uitbreiden, is het belangrijk om de financiële situatie van inloophuizen te verstevigen. Studenten commerciële economie onderzochten hoe inloophuizen structureel fondsen kunnen werven. Ze deden aanbevelingen voor het oprichten van een fonds en het opzetten van sponsoring.

Naar boven