Nieuwe zorgstandaard voor jongeren met dementie

Dementie komt ook bij jongere mensen voor. Zij hebben andere ondersteuning nodig. Daarom is er een nieuwe zorgstandaard ontwikkeld voor jongeren met dementie.

Huidige zorgstandaard ontwikkeld voor ouderen

Mensen met dementie krijgen in Nederland zorg volgens de 'Zorgstandaard Dementie'. Deze standaard is gebaseerd op de meest voorkomende doelgroep: ouderen.

Maar dementie komt ook bij jongere mensen voor. Ongeveer 12.000 mensen onder de 65 jaar leiden aan een of andere vorm van dementie. Hun situatie is vaak heel anders.

Nieuwe zorgstandaard dementie voor jongeren

Jongere mensen met dementie staan vaak nog volop in de maatschappij. Ze hebben werk, onderhouden relaties, rijden auto. Ze hebben meestal meer te verliezen en zo ervaren ze dat vaak ook zelf. Dat kan leiden tot sterkere gevoelens van onmacht en frustratie.

Stichting Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd zet zich in om de zorg voor jong dementerenden te verbeteren. Met financiële steun van CZ Fonds en de instemming van Alzheimer Nederland slaagde het kenniscentrum erin de 'nieuwe' Zorgstandaard Dementie 2013 te vertalen naar jong dementerenden.

Programma enthousiast ontvangen

Systematisch werd de problematiek beschreven, werden vragen en behoeften in kaart gebracht en konden bewezen (innovatieve) behandelmogelijkheden in het programma worden opgenomen.

In het voorjaar 2015 werd de 'Zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd' gepresenteerd en door de aangesloten instellingen enthousiast ontvangen.

Aan de slag met zorgstandaard

Onder meer de bij het Kenniscentrum aangesloten centra kunnen er direct mee aan de slag. Maar dit programma is tegelijk een uitnodiging aan alle bij de zorg voor jong dementerenden betrokken partijen.

De standaard is een opmaat voor ketenzorg rond deze doelgroep en waar nodig kan een regionaal programma worden gerealiseerd. Bij het Kenniscentrum is hiervoor de praktische en wetenschappelijke expertise aanwezig.

Het uitgangspunt daarbij is helder: het draait om de behoefte van de persoon op jonge leeftijd met dementie.

Daar doen we het voor.

Met dank aan Ton Muurling, voorzitter Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd

"Hier doen we het voor"

Dit initiatief in de zorg heeft financiële steun gekregen van het CZ Fonds. Lees en bekijk meer verhalen van patiënten en van projecten die worden ondersteund door het CZ Fonds.

Lees de verhalen