Onderzoeksprojecten

In 2017 ondersteunden we een aantal onderzoeksprojecten. Het gaat vooral om projecten die betere behandelingen of nazorg mogelijk maken. Dit zijn de onderzoeksprojecten die we ondersteunden.

ApoE e4: genetische voorspeller van cognitieve stoornissen bij hersentumor
Tilburg University

Tilburg University wil bij patiënten met hersentumoren nagaan het cognitief functioneren en beloop tussen APOE ε4-dragers en niet-dragers verschilt. De verwachting is dat APOE ε4-dragers in de loop der tijd, zeker i.c.m. met bestraling / chemotherapie, meer cognitieve beperkingen laten zien. Met deze informatie kunnen behandelaars patiënten beter informeren over het cognitief functioneren op lange termijn. En zo nodig vroegtijdig cognitieve behandeling inzetten. Voor het onderzoek zijn al testgegevens en genetisch materiaal verzameld.
Tilburg University

Behandeling van ‘droge mond’ en het effect in de palliatieve fase
Maastricht UMC

De hypothese van Maastricht UMC is dat oudere palliatieve patiënten na de behandeling van xerostomie een verbetering ervaren op anorexie, vermoeidheid en kwaliteit van leven. Ook zal gekeken worden naar veranderingen in mogelijk gerelateerde symptomen: dyspneu, misselijkheid/braken, smaakveranderingen, obstipatie, slikproblemen en slaapproblemen, bijwerkingen en Global Percieved Effect.
Maastricht UMC

Kwaliteit intramurale ouderenzorg meten vanuit cliëntenperspectief
Universiteit Maastricht

De kwaliteit van de langdurige zorg meten vanuit het perspectief van het cliëntsysteem. Op een manier die inhaakt op de zorgrelatie en dynamiek van verwachtingen tussen cliënten, mantelzorgers en zorgverleners. Dat wil de Universiteit Maastricht. De resultaten moeten concrete aanknopingspunten bieden voor verbetering van kwaliteit van zorg op micro-, meso- en macroniveau.
Universiteit Maastricht

Leefstijlcoaching bij kinderen met ‘Johnny Joker’
Radboud Universiteit

Dit project toetst de werking van de humoristische Johnny Joker-boekjes op tandenpoetsintenties van kinderen van 4 tot 10 jaar. En vergelijkt de effectiviteit van de entertainment education benadering met een klassieke, educatieve aanpak. Ook wordt gekeken hoe de methode ingepast kan worden in de bredere context van een leefstijlcoachprogramma.
Radboud Universiteit

Moet een patiënt met een verdachte breuk van handwortelbeentje in ‘t gips?
Erasmus MC

Door een studie bij patiënten met een breuk van het scheepvormig handwortelbeentje, wil het Erasmus MC onderzoeken of een behandeling met verband sneller functieherstel oplevert met lagere kosten dan behandeling met gips.
Erasmus MC

Monitoring patiënt met Computer Adaptief Testen (CAT)
Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (EZT)

Met CAT kan het ETZ traumapatiënten monitoren en ondersteunen in de behandeling en nazorg. Zonder de patiënt te veel te belasten. In deze pilot wordt gestart CAT bij met patiënten met een botbreuk aan de onderste extremiteiten.
Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis

Onderzoeksdesign voor de evaluatie van telebegeleiding
Stg. Netherlands Heart Institute

Wat is bij chronische aandoeningen de toegevoegde waarde van telebegeleiding? Met een generiek onderzoeksdesign kan dit worden onderzocht, zowel op medische uitkomsten als op kosteneffectiviteit en kwaliteit van leven. Als showcase kom er ook een hartfalen specifiek onderzoeksprotocol.
Stg. Netherlands Heart Institute

Orthopedische huisschoen voor therapietrouw bij hoog-risico diabetespatiënten
AMC Medical Research

Om voetulcus te voorkomen, ontwikkelt AMC Medical Research een orthopedische schoen voor binnenshuis. Speciaal voor diabetespatiënten met lage therapietrouw en een hoog risico op voetulcus. Zo kunnen ernstige complicaties worden voorkomen.
AMC Medical Research

RaRe-studie
Stg. VUmc

Kan de behandeling van naar het bot gemetastaseerd prostaatkanker beter en doelmatiger door behandeling met Rhenium-188-HEDP in plaats van Radium-223-chloride?
Stg. VUmc

Transmurale zorg prostaatkanker
Radboudumc / 874 Radiotherapie

Met dit project wil het Radboudumc onnodige overbehandeling en complicaties bij prostaatkanker voorkomen door middel van gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt en transmurale afspraken tussen uroloog en huisarts.
Radboudumc

Contact met het CZ Fonds

Hebt u een vraag voor het CZ Fonds? Bijvoorbeeld over een ingediend project? Neem gerust contact met ons op. U krijgt binnen 5 werkdagen reactie van ons.