Zorgprojecten

Een aantal zorgprojecten mocht in 2018 rekenen op steun van het CZ Fonds. Van kameradoptie tot een geoptimaliseerd zorgpad voor mensen met dementie.

Samen-naar-school-klas Stichting Lotta
Stg. Lotta

Laat kinderen met meervoudige/complexe beperkingen dichterbij huis naar “school” gaan. Zo krijgen ze een hoogwaardig ontwikkelingsaanbod en groeien ze op met kinderen uit hun eigen netwerk. Dat hen helpt in hun ontwikkeling, maar draagt ook bij aan de integratie: kinderen met en zonder beperking groeien met elkaar op en leren van elkaar.
Stg. Lotta

Kameradoptie
Stg. Familiehuis Daniel den Hoed

Via het project ‘kameradoptie’ wordt mogelijk gemaakt dat er een jaar lang een gastenkamer beschikbaar is voor gasten. Het Familiehuis Daniel den Hoed beschikt over 13 gastenkamers.
Stg. Familiehuis Daniel den Hoed

Annual congress Inspire2Live 2018
Stg. Inspire2Live

Het doel van dit congres is het onder controle krijgen van kanker en ondertussen het waarborgen van een goede kwaliteit van leven voor de meerderheid van patiënten met kanker. Door het combineren van krachten en kunnen we uiteindelijk de strijd om het leven winnen en miljoenen onnodige overlijdens per jaar voorkomen.
Stg. Inspire2Live

Grijze Koppen Orkest Woon-zorggroep Vitalis
Woon- en zorggroep Vitalis

Vitalis wil het Grijze Koppen Orkest met openbare muziekworkshops en intergenerationele concerten inzetten als active- aging aanpak en een vorm van positieve gezondheidszorg. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot een besparing in zorgkosten door toename in persoonlijk welzijn en afname van medicijngebruik.
Woon- en zorggroep Vitalis

Een dierbare vriend
Stg. Prisma/Expertise

Het doel van dit project is een team van 12 vrijwilligers opleiden voor A.A.I. (Animal Assisted Interventions), welke wekelijks op bezoek gaan bij mensen met een verstandelijke beperking. Het inzetten van dit team leidt tot een betere kwaliteit van leven bij mensen met een verstandelijke beperking.
Stg. Prisma/Expertise

Implementatie van een geoptimaliseerd zorgpad voor Dementie in Moerdijk
CZ/Programma Dementie

Dementiezorg in Moerdijk toekomstbestendig houden. Om dat te realiseren, is er een uitgebreide samenwerking gestart waarbij het huidige zorgpad van dementiezorg in beeld is gebracht, knelpunten zijn benoemd en de gewenste situatie Moerdijk is opgetekend. Nu is het tijd voor de implementatie in de gemeente Moerdijk, zodanig dat in december 2018 de in het transitieplan benoemde aanpassingen gerealiseerd zijn.
CZ/Programma Dementie

Keuzehulp & advies voor de oudere patiënt met kanker
Radboudumc/Strategie

Aan de ene kant wordt de patiënt beter voorbereid met een gepersonaliseerde keuzehulp; studenten Geneeskunde helpen de patiënt hierbij. Aan de andere kant wordt de arts ondersteund door de ontwikkeling van een keuzehulp voor artsen.
Radboudumc/Strategie

Logeerhuis voor mensen met dementie
Stg. Vrienden van de Zorgboog/Logeerhuis Plezant

Een regionale logeervoorziening voor patiënten met dementie zodat mantelzorgers even tot rust kunnen komen en kunnen bijtanken. Zo voorkomen we overbelasting bij mantelzorgers en kunnen mensen met dementie langer thuis wonen.
Stg. Vrienden van de Zorgboog/Logeerhuis Plezant

Keuzetool voor ehealth!
Stg. Thuisleefgids

Dit project ondersteunt wijkverpleegkundigen, cliënten en mantelzorgers bij het kiezen van de juiste eHealth-oplossing. Dit door een digitale tool waarmee men laagdrempelig inzicht krijgt in een database met eHealth producten.
Stg. Thuisleefgids

Moeraseik: Individueel wonen in een community
De Zorgboog/Moeraseik

Moeraseik is een plek voor 15 klanten met een intramurale zorgvraag en 30 huurders met een wijkzorgvraag. De community biedt een eigen plek om gelijkwaardig contact te hebben als bewoners en met buurtbewoners. Hierdoor is het mogelijk dat mantelzorgers ontlast worden en men elkaar helpt. Dat maakt langer zelfstandig wonen mogelijk.
De Zorgboog/Moeraseik

Keuzewijzer Kinderen en jongeren met hersenletsel in Zuid-Limburg
Maastricht University/Hersenletsel.nl/Afdeling Neuropsychologie en Psychofarmacologie

Dit project richt zich op het maken van een keuzewijzer Kinderen en jongeren met hersenletsel. De keuzewijzer is een tool waarmee ouders/verzorgers ondersteund worden bij het vinden van de juiste ondersteuning voor hun kind in hun regio. Ook kunnen verwijzers de keuzehulp gebruiken als een overzicht van specialistische zorg in de regio.
Maastricht University/Hersenletsel.nl/Afdeling Neuropsychologie en Psychofarmacologie

Oog op Zorg Proof of Concept fase
Stg. Zorgbelang Limburg

Complexe zorg met verschillende zorgverleners en disciplines, werkzaam bij verschillende organisaties? Met dit project wil Zorgbelang o.a. mogelijk maken dat er duidelijk zicht is op het totale zorgproces, er tijdig gezamenlijke besluitvorming is en de cliënt zoveel mogelijk sturing krijgt over het zorgproces.
Stg. Zorgbelang Limburg

Eye opener
Stg. Zorgbelang Brabant/Tilburg

Dit project wil een handboek Eye opener ontwikkelen zodat ook anderen dit project kunnen adopteren. En een tweede Eye opener starten. Zodat zorg voor patiënten met NAH ook in West-Brabant beter aansluit op de gezondheid, wensen en behoeften. Dit leidt samen tot betere zorg en een sterkere en grotere groep intervisors NAH.
Stg. Zorgbelang Brabant/Tilburg

Quickscan GGZ ‘Werken met familie’: Schaalvergroting en diversiteit
Vereniging Ypsilon

Ypsilon wil dat zorgaanbieders GGZ komen tot een familiebeleid dat ervoor zorgt dat de kwaliteit van de behandeling verbetert, de familie op alle fronten is betrokken en de kosten van de zorg worden teruggedrongen.
Vereniging Ypsilon

Oud Geleerd Jong Gedaan Haaglanden 2018
Stg. Oud Geleerd Jong Gedaan

Voor senioren (65+) die meer cognitief uitdagende activiteiten willen volgen, organiseert Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan interactieve colleges gegeven door studenten, zodat generaties worden verbonden en kennis wordt gedeeld.
Stg. Oud Geleerd Jong Gedaan

Mesh in behandeling
LOC Zeggenschap in Zorg

Het afgelopen decennium is er een patstelling ontstaan in de zorg voor patiënten met een mesh implantaat. Dit voorstel heeft als doel een traject op te zetten voor het creëren van inhoudelijke consensus en het realiseren van oplossingen voor de problematiek. Zodat de zorg beter (efficiënter) ingericht wordt en de groep patiënten passende zorg krijgt, waar die nu vaak ontbreekt.
LOC Zeggenschap in Zorg

Contact met het CZ Fonds

Hebt u een vraag voor het CZ Fonds? Bijvoorbeeld over een ingediend project? Neem gerust contact met ons op. U krijgt binnen 5 werkdagen reactie van ons.