‘Het raakt me iedere keer’

Josephine Vogel, manager van het CZ Fonds blikt trots terug op 2017. Met als hoogtepunt ‘Oog in Oog’, een jubileummagazine ter ere van 10 jaar CZ Zorgprijs.

De eerste prijswinnaar: Zeeuws Verlies

“We zijn voor het jubileummagazine op bezoek gegaan bij de prijswinnaars van de afgelopen tien jaar”, vertelt Josephine. “Ik vond het heel mooi om te zien dat het eerste project dat in 2007 de CZ Zorgprijs ontving, nog steeds bestaat. Zeeuws Verlies ontwikkelde met het prijzengeld een Lotgenotenkaart voor steun en rouw na overlijden of een ander groot verlies. Dat er nog altijd mensen veel baat hebben bij de Lotgenotenkaart geeft wel aan dat het geld goed besteed is.”

Bekijk het jubileummagazine CZ Zorgprijs

Het gaat om méér dan geld

CZ groep looft ieder jaar de CZ Zorgprijs uit om vernieuwing, kwaliteit en doelmatigheid in de zorg te stimuleren. De hoofdprijs is een bedrag van € 25.000. “Maar het gaat om veel meer dan geld”, zegt Josephine. “Het winnen van de prijs geeft veel positieve energie, niet alleen aan de uitvoerders van de projecten; ook voor vrijwilligers en patiënten is het echt een opsteker. Het zorgt bovendien voor een veel groter draagvlak voor een project.”

Iedere keer weer merkt Josephine dat het CZ Fonds een belangrijke rol speelt bij het aanjagen van nieuwe ontwikkelingen. “We zien en horen dat we door onze financiële ondersteuning zaken op gang brengen die anders misschien niet van de grond waren gekomen.”

'Het raakt me iedere keer'

Datzelfde geldt voor de verwenzorgprojecten die jaarlijks beloond worden met de CZ Verwenzorgprijs. In 2017 was het thema ‘Alle kleuren van de zorg’. Tijdens bijeenkomsten in Goes, Landgraaf en Tilburg namen de initiatiefnemers samen met cliënten de prijs in ontvangst. Josephine: “Van zo’n bijeenkomst maken we dan altijd een verwenzorgactiviteit op zich. Heel bijzonder om mee te maken en vaak ook ontroerend. Vooral als je ziet hoeveel moeite de begeleiders doen om cliënten erbij aanwezig te laten zijn en met hoeveel enthousiasme ze dat doen. Dat raakt me iedere keer.”

Naar boven