CZ Fonds

Het CZ Fonds investeert in zorginitiatieven die een waardevolle aanvulling bieden op de reguliere gezondheidszorg. Bijvoorbeeld met speciale zorgprijzen. Ontdek meteen wat we allemaal doen.

Over het CZ Fonds

Elk jaar helpt het CZ Fonds initiatieven die de zorg verbeteren. Zo ondersteunen we jaarlijks zo’n 80 projecten, delen we de CZ zorgprijs en de CZ Verwenzorgprijzen uit en brengen we publicaties uit. We organiseren ook presentaties, informatiebijeenkomsten en exposities. Verder regelen we vrijwilligers vanuit CZ die projecten kunnen ondersteunen met hun expertise.

Projecten

De projecten richten zich op zorgvernieuwing en zorgzame of informele zorg, specifiek voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking in de regio’s Haaglanden, West­-Brabant, Zeeland, Zuid-­Hollandse Eilanden, Zuidoost-­Brabant, Zuid­-Limburg en Rijk van Nijmegen.

Het CZ Fonds biedt op drie verschillende manieren ondersteuning aan maatschappelijke initiatieven:

  1. met een financiële bijdrage of (co-)financiering van een project
  2. met de CZ Zorgprijs als beloning voor projecten rond een vooraf benoemd thema
  3. met de toekenning van 40 CZ Verwenzorgprijzen van maximaal € 800 aan zorginstellingen voor chronisch zieken in de psychiatrie, ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg.

Iedereen kan een aanvraag indienen voor subsidie met projecten op het gebied van:

  • Preventie van zorg
  • Kwaliteit van zorg
  • Cliëntervaringen
  • Informele zorg

Projecten mogen lopen tot uiterlijk 31 december 2018.

De geschiedenis van het CZ Fonds

Zorgverzekeraars houden financiële reserves aan zodat ze altijd genoeg geld in kas hebben. Dat was vroeger ook al zo bij de vrijwillige ziekenfondsverzekering. Toen de overheid in 1986 een particuliere standaardverzekering wettelijk vastlegde, werd de vrijwillige ziekenfondsverzekering opgeheven. CZ besloot samen met andere zorgverzekeraars om de overgebleven reserves te besteden aan nieuwe initiatieven in de gezondheidszorg. CZ gebruikt hiervoor sinds 1999 het CZ Fonds.

2018: afronding bestedingen reserves

Met andere zorgverzekeraars is afgesproken om de reserves van de voormalige vrijwillige ziekenfondsen in 20 jaar tijd te besteden. We zijn in 1999 gestart, dus is 2018 het laatste jaar waarin we de reserves als middelen toekennen.

Wat betekent dit voor nieuwe projectaanvragen?

Dit betekent dat alle projecten in 2018 moeten worden afgerond. Het project mag dus niet uitlopen. Tenslotte houden we ons aan het plafondbedrag per toegekend project. Uw aanvraag voor financiering (budgetbegroting) mag dan niet hoger zijn dan het toe te kennen plafondbedrag.

Contact met het CZ Fonds

Hebt u een vraag voor het CZ Fonds? Bijvoorbeeld over een ingediend project? Neem gerust contact met ons op. U krijgt binnen 5 werkdagen reactie van ons.