Zorgen over geld

Sinds 2015 zet CZ zich actief in om zoveel mogelijk verzekerden met financiële problemen op een duurzame manier te helpen. Want deze problemen kunnen soms leiden tot gezondheidsproblemen. En zorg is voor deze gezondheidsproblemen niet altijd de beste oplossing. We kijken daarom samen met deze verzekerden wat voor hen wel de beste oplossing is. Wat zijn hun echte problemen en hoe kunnen we ze verder helpen, nu en op de lange termijn. We doen dit via 3 initiatieven.

Samenwerken over Stelsels

Soms hebben onze verzekerden niet alleen betalingsproblemen bij CZ, maar ook bij andere instanties. Vaak is er dan iets aangrijpends gebeurd, zoals verlies van werk, echtscheiding, overlijden van een naaste of zijn ze geconfronteerd met onverwachte terugbetalingen. Om deze verzekerden zo goed mogelijk te kunnen helpen, is Samenwerken over Stelsels (S.o.S.) ontstaan. In onze kernwerkgebieden zoeken we samen met gemeentes proactief naar verzekeren die hulp nodig hebben. Door vroegtijdig te signaleren welke verzekerden in de problemen dreigen te komen, kunnen we ze tijdig doorverwijzen naar integrale hulptrajecten van gemeenten. Zo doorbreken we de vicieuze cirkel waar ze vaak in zijn beland. Inmiddels werken we samen met ruim 50 gemeenten.

Duurzaam incasseren

Voor verzekerden met betalingsproblemen hanteert CZ een duurzaam incassobeleid. Wij gaan met deze verzekerden een goed gesprek aan over de financiële mogelijkheden (wat kunnen zij missen om de betalingsachterstand in te lopen?) en stellen samen een coulante, tijdelijke betalingsregeling vast. Een tijdelijke regeling blijkt niet altijd de oplossing te zijn voor een duurzame betaalafspraak. Deze groep verwijzen wij dan warm door naar de gemeente of andere schuldhulpverlener die kan helpen met een duurzame oplossing voor de financiële problemen. De oplossing voor deze verzekerden kan dan een schuldhulptraject zijn.

De Gemeentepolis

De Gemeentepolis van CZ is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen en mensen met een chronische ziekte of beperking. De Gemeentepolis is afgestemd op de behoeften van deze doelgroep en deze verzekerden krijgen daarnaast korting op de aanvullende verzekering. Indien nodig kunnen de deelnemers gebruik maken van regelingen voor het eigen risico, zodat hun financiële last minder groot is. CZ kijkt samen met gemeenten wat we daarnaast nog meer kunnen betekenen voor deze groep. Voorbeelden zijn ondersteuning bij schuldhulpverlening en extra aandacht voor chronisch zieken. Inmiddels werken we samen met 79 gemeenten, dat zijn bijna alle gemeenten in ons kernwerkgebied.

Samenwerken aan duurzame ontwikkeling

CZ zet zich in voor duurzame, maatschappelijke ontwikkelingen. Van de inkoop van zorg en de wijze waarop wij ons werkgeverschap invullen, tot ons vermogensbeheer en de manier waarop wij onze interne processen hebben ingeregeld.

Zo doen we dat
Schoonmakers in de natuur