Duurzaamheid

CZ is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze duurzame bedrijfsvoering zetten we ons in om niet alleen de zorgsector maar ook de wereld een stukje toekomstbestendiger te maken.

Met het uitvoeren van de basisverzekering sturen we op goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen. Dat is onze voornaamste taak en meteen ook een grote maatschappelijke opdracht. Zorg voor mens en maatschappij is dus onderdeel van ons dagelijks werk. Hiernaast hebben we aandacht voor de impact van onze bedrijfsvoering op het milieu en voor onze verantwoordelijkheid in de keten.

Bijdragen aan SDG's

De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen sinds 2015 de mondiale agenda die een einde wil maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. CZ heeft vier doelen gekozen waaraan wij aantoonbaar bijdragen met onze bedrijfsvoering en strategie.

Img Over CZ Jaarverslag 2019 SVG 3-8-1-13

‘Goede gezondheid en welzijn’ (SDG 3) en ‘Waardig werk en economische groei’ (SDG 8) hangen direct samen met het toegankelijk, goed en betaalbaar houden van zorg in Nederland en het beheersen van zorgkosten. Ze sluiten naadloos aan op de kerntaak van CZ als zorgverzekeraar. En op onze rol als werkgever.

Armoede is vaak een bron van gezondheidsklachten. CZ draagt bij aan ‘Einde aan armoede’ (SDG 1) met een sociaal beleid op het gebied van betalingsachterstanden en door samenwerking over de stelsels van zorg en welzijn heen te stimuleren. Zo helpen we onze verzekerden écht verder.

Klimaatverandering veroorzaakt gezondheidsproblemen. Wij dragen actief bij aan ‘Klimaatactie’ (SDG 13) door het beperken van de footprint van onze eigen bedrijfsvoering en door de invulling van onze ketenverantwoordelijkheid in vermogensbeheer en (zorg)inkoop.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

In ons beleggingsbeleid houden we rekening met de maatschappelijke impact van organisaties en landen waarin we beleggen. Aan de ene kant proberen we zoveel mogelijk te voorkomen dat we via beleggingen bij zaken betrokken raken die een grote negatieve impact hebben. Aan de andere kant ondersteunen we als investeerder graag zaken die positief bijdragen aan verbeteringen voor mens, milieu en maatschappij. Hoe we dit doen en wat we doen, hebben we vastgelegd in ons CZ-beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.

Lees meer over ons beleggingsbeleid

Impact op het milieu

De zorg voor het milieu en veiligheid heeft CZ in de dagelijkse werkzaamheden verankerd. De werkprocessen zijn dusdanig ingericht dat ze zo min mogelijk het milieu belasten, optimale veiligheid garanderen en zo min mogelijk hinder voor de medewerkers en de omgeving veroorzaken. Onze focus ligt op energie en mobiliteit.

Lees meer in het Jaarverslag

Verantwoordelijkheid in de keten

Als zorgverzekeraar hebben wij de mogelijkheid om via onze inkoopactiviteiten een duurzame bedrijfsvoering bij onze leveranciers te stimuleren. Niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. Wij zetten diverse stappen om op deze manier een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren. Zo hebben wij de Green Deal Duurzame zorg 2.0 ondertekend en zetten we ons in voor een duurzamere productie van geneesmiddelen.

Lees meer in het Jaarverslag

CZ Maatschappelijk verantwoord inkopen

Betekenisvolle werkgever

CZ is werkgever van z'n 2.500 medewerkers. Wij bieden een omgeving waarin duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en leren & ontwikkelen een belangrijke plaats innemen. Tevens investeren wij in de in- en externe arbeidsmobiliteit van collega’s. Zodat zij van waarde zijn en blijven op de arbeidsmarkt.

Lees meer over werken bij CZ

Naar boven