Het beleggingsbeleid van CZ

CZ is wettelijk verplicht om financiƫle reserves te hebben. Er moet voldoende geld zijn om de zorgkosten van onze verzekerden te dekken, ook bij onverwachte kosten. CZ belegt dit geld weloverwogen en gespreid. Wat we met beleggingen verdienen, gaat naar de premie terug en indien nodig naar de reserves.

Duurzaam beleggen

We hebben duidelijke regels voor beleggen en we houden bij onze beleggingen rekening met maatschappelijke, ecologische én sociale belangen. Wij volgen de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars. Ook houden we ons aan de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit prudentiële regels Wft. Ons beleggingsbeleid - vastgelegd in de CZ Code Maatschappelijk Verantwoord Beleggen - is gebaseerd op de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) en de UN Global Compact.

ESG-criteria en uitsluiting

In ons beleggingsbeleid passen we zogenaamde ‘Environmental, Social & Governance’ (ESG)-richtlijnen toe. Dit betekent dat wij in ons beleggingsbeleid aandacht schenken aan milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. We houden op basis hiervan een uitsluitingenlijst bij. We willen met onze beleggingen niet betrokken zijn bij:

  • Schendingen van mensenrechten of de inzet van kinderarbeid
  • Structurele vormen van fraude of corruptie
  • Structurele vormen van milieuvervuiling
  • Controversiële wapens
  • Productie van tabak

Engagement en stemmen

Wij hebben niet alleen aandacht voor de huidige prestaties van een organisatie maar kijken ook naar de lange termijn waardecreatie. Wij gaan het gesprek aan met organisaties (‘engagement’) over goed ondernemingsbestuur en vraagstukken op het gebied van mens, maatschappij en milieu. Ook zetten wij ons stemrecht als aandeelhouder in om ondernemingen te stimuleren op deze thema’s juist te handelen.

Naar boven